Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
15.04.2008

Russamtaler med barn og ungdom

Hvordan snakke med barn og ungdom om rus? Rogaland A-senter arrangerte 15. april 2008 kurs i løsningsfokuserte samtaler for helsesøstre i Sør-Rogaland. Målet er at de skal få et redskap i samtaler for å oppdage tidlig når barn og unge har egne vansker eller vokser opp med foreldre og omsorgspersoner som misbruker rusmidler. Bedre og mer virksom hjelp er et viktig mål.
Som man spør får man svar
- Hvis man i en samtale med barn og ungdom, eller voksne, leter og graver dypt i problemer, så åpner man ikke opp for å komme seg ut av fastlåste situasjoner, sier kursleder og familieterapeut Veslemøy Storstein ved Rogaland A-senter. Hvis man derimot leter etter barnets eller ungdommens egne løsninger, kompetanse og gode erfaringer, vil samtalen ikke stenges av med "jeg vet ikke" svar. Veslemøy Storstein forklarer at man kan stille spørsmål på en måte som hjelper barnet og den unge til å finne sine egne svar. En kan trene seg på å lytte, bekrefte, spør igjen, lene seg tilbake og oppsummere. Dermed kan en ta små skritt for å bidra til at barnet eller ungdommen finner løsningen selv. Når ungdommen ikke vet hva han eller hun skal svare, kan man spørre: - Hvis det var sånn som du ønsker det skal være, hvordan ser det da ut? sier Storstein.

helses%c3%b8sterkurs-2--15 april
Helsesøstre for elever i 7.- 10.klasse i kommunene i Sør-Rogaland deltar på opplæringsprogrammet som består av tre kursdager og 15 timer veiledning i grupper. Rogaland A-senter samarbeider med Helse Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland, samt helsedirektoratet, som er oppdragsgiver og som finansierer programmet.
 
dscf5312