Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
27.02.2015
MArit Vasshus

Rusmidler bløffer hjernen

Hjernen lar seg lure ved gjentatt bruk av alkohol eller andre rusmidler, og hjernens naturlige belønningssystem kommer på avveie. Hvordan kan denne prosessen forklares? Spør Silje Lill Rimstad, rådgiver ved Korus vest Stavanger. Hun holdt foredrag på alor-nettverket i Haugesund i går.
Rimstad forklarer at vi kan være avhengig av mye og på mange måter; kaffe, søvn, mat, Facebook, trening, spill med mer. Når det gjelder bruk av rusmidler, så blir avhengighet oppfattet som kjernen i rusproblemene. Veien inn i avhengighet går gjerne via sporadisk bruk, misbruk og til avhengighet. Utvikling av rusmiddelavhengighet handler om prosessen fra kontrollert til ukontrollert bruk.
 
Det finnes flere ulike forståelsesmodeller for hvordan avhengighet oppstår. Rimstad understreker at for å begripe dybden og kompleksiteten i fenomenet avhengighet, er det viktig å se avhengighet ut fra supplerende forklaringsmodeller.
 
De siste 20 årene har vi fått økt kunnskap om hva som skjer i hjernen ved rusmiddelbruk. Nevrobiologisk forståelse av avhengighet har gitt nye og viktige bidrag til å forstå hva avhengighet er.
 
Den nevrobiologiske forståelsen av avhengighet fokuserer blant annet på at det skjer endringer i hjernens belønningssystem.
Dopamin er stoffet hjernen naturlig produserer for å belønne handlinger som er viktige for at vi mennesker overlever (spise, drikke, ha sex, omsorg for egne barn etc). Ved gjentatt bruk av rusmidler blir det området som regulerer denne belønningen ”kapret”- og hjernen blir lurt til å produsere mindre dopamin. Det en gang så velfungerende systemet i hjernen blir altså feilprogrammert.
 
Selv om den nevrobiologiske forståelsen har gitt ny kunnskap om avhengighet, er det imidlertid viktig at avhengighet må forstås på bakgrunn av flere perspektiv sier Silje Lill Rimstad, rådgiver ved KoRus vest Stavanger.

Les mer PDF

 
2015-alorh-rimstad
Silje Lill Rimstad forklarer hvordan hjernen kan bli avhengig av alkohol og andre rusmidler.
2015-alorH-Eramet-gr
Eramet og flere andre virksomheter var representert på alor nettverket
2015-alorH-Akan1
Akan og øvrige deltakere fikk lukte og smake på alkoholfrie alternativer fra Vinmonopolet