Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
09.03.2018
Marit Vasshus

Rusforebyggende råd for arbeidslivet

Vi tilbringer en stor del av livet på jobb og trivsel er vesentlig. Men det som skaper trivsel for noen, er ikke alltid like trivelig for andre. Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, så det der viktig med kjøreregler.
Derfor har Helsedirektoratet utarbeidet rusforebyggende råd for arbeidslivet (RusOff). Rådene er utviklet i nært samarbeid med en referansegruppe som består av partene i arbeidslivet, statlige arbeidslivsaktører, relevante kompetansemiljøer og forskere. I tillegg kjøres det en kampanje i sosiale medier for å få ledere og ansatte til å sette fokus på alkoholbruk, konsekvenser og forebyggende tiltak i jobbsammenheng.

RusOff gir veiledning om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy.

– Vi oppfordrer alle arbeidsplasser til å utarbeide kjøreregler om alkoholbruk, sier avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet.
Kampanjen forsøker å vise fram ulike konsekvenser av en fuktig jobbrelatert alkoholkultur, uten moralsk pekefinger. Det er også utviklet verktøy til hjelp for ledere.

Les mer :
https://helsedirektoratet.no/hvordan-etablere-forebyggende-rusmiddelpolicy-pa-arbeidsplassen-rusoff-radene
 
Hver femte alkoholenhet drikkes i forbindelse med jobb.  Les mer om arbeidsliv og rus, og få hjelp til å lage kjøreregler. http://rusoff.no

Lenker til opplasting av filmer:
På denne linken ligger filmer klare til å laste ned https://fil.email/uG2ZAeGr.
Flere filmer i samme serie, finners de på Helsedirektoratets YouTube-kanal:  https://www.youtube.com/user/helsedir
 
shutterstock 127766126%5b1%5d after work -unge kvinner sk%c3%85ler m glass