Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
12.03.2013
Marit Vasshus

Rusfagpublikasjon om Pårørende

Rusfag 2/2013 publiserers nå og har tema Pårørende i rusfeltet: Ressurs, hjelpetrengende eller begge deler? Hva når barn ikke vil snakke om vansker knyttet til foreldres rusavhengihet? Korus vest Stavanger har bidratt med fire artikler til magasinet gis ut av de syv Kompetansesetrene for rus i Norge, på oppdrag fra Helsedirektoratet.
En familiehemmelighet
Rusmiddelavhengighet er i mange familier en hemmelighet som kan være forbundet med stigma, skyld og skam. Familiene kan være i konstant beredskap for å forsøke å få kontroll i en situasjon preget av uforutsigbarhet og kriser. Både barn og voksne som lever under slike forhold over tid har økt risiko for å utvikle egne helseplager. Anslagsvis 130 000 norske familier lever med rus/og eller psykisk sykdom. Det er tall som tyder på at 200 000-300 000 barn her i landet vokser opp i en familie preget av en eller begge voksnes rusmiddelproblemer. Rusen har mange ansikter og pårørende har ulike måter å håndtere det som er vanskelig og belastende.

I denne utgaven av Rusfag 2/ 2013, med  hovedtema «Pårørende i rusfeltet”, har KoRus  vest Stavanger bidratt med disse fire artiklene:

1.Når barn ikke vil snakke om det, s 32-33
2.Øke kunnskap og dele erfaringer, s 34
3.Et kompass til nødvendig hjelp for unge vokst opp med alkoholproblemer. S, 24- 26
4.E-læringsprogram om pårørende, s 48

Hele Rusfag magasinet 2/2013

Fagmagasinet inneholder andre tema som spilleavhengighet, ”Er pårørendes rolle og reaksjon på rusmisbruk kulturelt betinget?”, Virksomme tiltak overfor pårørende med rus og psykiske lidelser, den tause skammen. Lærer barn å være om det å være pårørende. Barna trenger å bli sett av noen.
rusfag 2 2013