Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
28.04.2015

Rusfag artikkelsamling 1/2015

Rusfags artikkelsamling 1/ 2015  inneholder en bredde av ulike tema fra ungdom til eldre og rusbruk:
Ungdom og alkohol, ungdom og skoleskulk, traumer og rus, pårørende i behandling, nettverk innen arbeidsliv og rus, samtaleguide for dataspillrelaterte problemer og eldre og skadelig rusbruk.

Kompetansesenter rus Stavanger bidrar med artikkelen: "Levedyktige nettverk innen arbeidsliv og rus". 

Rusfag gis ut av de syv Kompetansesentrene for rus i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet.

les mer i Rusfag 1/ 2015

 
shutterstock 7587295%5b1%5d-youung girl nett forebygg