Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
04.08.2014
Marit Vasshus

ROP - seminar Jæren - Hva nytter?

ROP-seminar arragneres 24.september på Klepp rådhus med temaet samhandling om rus og psykiatri ( ROP). Hva gjelder ��� og hva nytter?
Hva gjelder – og hva nytter?
ROP-seminar på Klepp rådhus: Samhandling om rus og psykiatri (ROP) handler om kunnskap, erfaringer og retningslinjer.

Formål
Formålet med semianret er implementering av de nasjonale ROP-retningslinjene. Bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenester og kommuner for å sikre bedre pasientbehandling

Målgrupper
Fastleger, kommunale helse- og sosialtjenester, barneverntjenester, NAV, spesialisthelsetjenester innen rus/psykiatri, brukerrepresentanter.

Når?
Onsdag 24. september kl. 08.00 – 15.00 på Klepp rådhus, Festsalen.

Påmelding
http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/listCourses.html.

Påmeldingen er bindende, og deltakeravgift må betales hvis forfall ikke er meldt innen påmeldingsfrist. Frist for påmelding er fredag 1. oktober.

Programmet
består hovedsakelig av ulike brukerstemmer, jfr seminarprogram. Det blir også stands som kan besøkes i pausene.

Invitasjon.

Arrangør
Jæren DPS arragerer seminaret i samarbeid med Jærkommunene Klepp, Hå, Gjesdal, Time samt Rogaland A-senter.

Kontaktpersoner
marit.linnerud.egeland@ihelse.net.  Tlf. 48190617
hilde.elin.haugland@ras.rl.no. Tlf. 51729036
ill-seilbrett