Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
14.11.2018
Marit Vasshus

Rogaland A-senter og KoRus representert på fagkonferanse i Newcastle

Den første internasjonale konferansen Addiction & the Family International Network (AFINet) ible avholdt i Newcastle, 9.-11 november og hadde representanter fra KoRus-vest Stavanger og Rogaland A-senters poliklinikk.
Hjelp til familier med avhengighetsproblemer
Hovedfokus for konferansen var å beskrive utfordringer familien opplever når et familiemedlem har en avhengighet. Også ulike intervensjoner ble beskrevet. Initiativtakerne for konferansen Jim Orford, Gill og Richard Velleman, har utviklet "5 stegs modellen" som er en intervensjon som er utviklet  for å styrke og gi hjelp til  familiemedlemmer der noen av deres nære i familien har avhengighetsproblematikk. Metodens mål er å gi hjelp til familiemedlemmene på deres egne premisser. Metoden bygger på Stress, Strain, Coping – Support modellen, og denne ligger til grunn for intervensjonen. Det foreligger mye forskning på modellen, som har vist seg å være evidensbasert.
 
Representasjon
Fem kontinenter var representert med 64 deltakere fra Europa (England, Scotland, Irland, Italia, Sverige, Finland, Tyskland, Belgia, Nederland) USA, Brasil, Canada, India, Australia og Sør Afrika. Norge var representert med seks deltakere, hvorav tre fra Rogaland A- senter, to fra Bergen og en fra Oslo.
 
Innlegg fra kollega

Sosiolog, PhD Anne Schancke Selbekk, KoRus Stavanger/Rogaland A-senter var blant innlederne på konferansen. Hennes tema var: “A Problem Like This Is Not Owned by an Individual”:
 
Oppsummering av Anne S.Selbekk sitt innlegg:
“A Problem Like This Is Not Owned by an Individual”:
 
Affected Family Members Negotiating Positions in Alcohol and Other Drug Treatment

The main aim of this paper is to explore the dynamics of encounters between treatment institutions and families dealing with substance use. What kind of possibilities do such encounters offer, and what kind of processes do they facilitate? Based on interviews with 10 families recruited from three alcohol and other drug treatment centers in Norway, positioning theory is used as an analytical tool to address the dynamics and negotiation (1) between service providers and families when it comes to the possibilities for treatment and support and (2) between family members during the course of treatment. Three main storylines are analyzed in interviews with families about encounters with treatment: (1) the medical storyline, (2) storylines of autonomy, and (3) storylines of connection. These storylines positioned affected family members, respectively, as outsiders, as in need of help in their own right, and as part of an affected family. The medical storyline is revealed as being insufficient to deal with the problems associated with substance use—it needs to be extended by family-involving storylines facilitating processes of reintegration and repositioning within families
2018 newcastle anne foreleser
Sosiolog, PhD Anne Schancke Selbekk, KoRus Stavanger/Rogaland A-senter var blant innlederne på konferansen.
2018%20NEwcastle%20tilbords
Global representasjon på Newcastle - konferansen
2018%20NEwcastle%20MAren%20Anne
Kollegene Maren Løvås, antropolog og familieterapeut, midt i bildet og Anne S.Selbekk, sosiolog, PhD til høyre, Rogaland A-senter og Korus vest Stavanger
2019%20Norske%20deltakere
Seks norske deltakere, hvorav tre fra Rogaland A-senter; nr 2 fra vestre; Anne Schanche Selbekk, Astrid Swan Croucher ig nr fem fra vestre: Maren Løvåas.
2018%20Newcastle%20AFINet%20plenum
Et globalt nettverk Addiction & the Family International Network (AFINet) på sin første nettverkskonferanse i 9.-11.november 2018