Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
12.05.2017
Marit Vasshus

Rogaland A-senter leverer

-Vi har lagt bak oss ett 2016 med god aktivitet hvor det uttrykkes tilfredshet fra både Helse Vest RHF og Helsedirektoratet, våre to største kunder, med hva vi gjør, sier direktør Bjarte Grov ved Rogaland A-senter.
Som ansatt ved vår virksomhet kan vi gå med rett rygg i møte med omverdenen. Så kan, vil og må vi tenke forbedring i vårt arbeid hver dag. Kan vi dreie enda mer av våre ressurser mot pasientbehandling, pasientsikkerhet og gode behandlingsforløp så skal vi sammen gjøre det. Vi er allerede godt inne i 2017 – det er mindre «trøkk» på vår avrusningsavdeling og noe av vårt fokus nå er strategiarbeid, lang ventetid poliklinikk mellom annet. Kloke innspill i så måte mottas med takk, sier Bjarte Grov.
God lesning av Årsmelding 2016.
pt6a6120 behandlingavdeling stue m kunst