Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
11.03.2020
Marit Vasshus

Rogaland A-senter følger helsefaglige råd for å forebygge koronasmitte

Rogaland A-senter følger råd fra Folkehelseinstituttet sammen med anbefalinger fra lokal spesialist-helsetjeneste.
Helsepersonell med smitte holder seg hjemme, og smittede pasienter vil vanligvis få behandling uten å være innlagt. For tiden går driften som vanlig, og vi har god bemanning med det personellet vi trenger.

Vi ønsker at pasienter med risiko for smitte informerer oss ved å ringe oss på 51 72 90 00, slik at vi kan planlegge oppfølgingen uten å utsette andre unødvendig for smitte.
korona virus foto