Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
17.01.2008

Rogaland A-senter bistår kommuner i arbeidet med rusmiddelpolitisk plan

Rogaland A-senter kan tilby bistand til kommuner i Rogaland som skal starte prosesser med å utforme en rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunene skal utarbeide en slik plan ifølge Alkohollovens § 1-7d. Kommunene bestemmer og regulerer salgs og skjenkebestemmelsene og en rusmiddelpolitisk handlingsplan er et av de viktigste virkemidler i alkoholpolitikken. Kontaktpersoner på Rogaland A-senter er: avdelignselder Jan Amundsen, Forsknings - og utviklingsavdelingen, og Egil Sandgren.
mailadresse: jan.amundsen.rl.no.      tlf: 51 72 90 29
mailadresse: egil.sandgrenras.rl.no    tlf: 51 72 90 32