Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
26.10.2009
MV

Riskbruk av alkohol- ny modell for forebygging i arbeidslivet

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger inviterer ledere, hovedverneombud og bedriftshelsetjeneste til seminar fredag 20.november 2009 med tema Riskbruksmodellen. Foreleser er forsker Ulric Hermannson fra Karolinska Institutt i Stockholm. Seminaret vil blant annet svare på hvilke konsekvenser har riskbruk på jobben? Nytter det med tiltak i arbeidslivet og ikke minst lønner det seg?
Risikabel bruk - mulige løsninger
En forhøyet og risikabelt bruk av alkohol, såkalt riskbruk, kan medføre helseproblemer, økt sykefravær og større ulykkesrisiko på en arbeidsplass. Dette kan gi økte kostnader både for arbeidsgiver, den enkelte og samfunnet.

Er det av betydning for arbeidsplassen å oppdage og sette inn tiltak for enkeltpersoner med alkoholproblem på et tidlig stadium? Hva sier forskningen? Hvordan fungerer modellen i praksis? Mulige kartleggingsmetoder( screening), prinsipper for motiverende samtaler. Dette er smakebiter på seminarets innhold. Ledere vil har størst utbytte av programmet før lunsj.

Program
illust-strandvei-200