Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
28.01.2011
Marit Vasshus

Risk - bruk i NRK Dagsrevyen

Kompetansesenter rus Stavanger ved Silje Lill Rimstad ble i går intervjuet på NRK Dagsrevyen om Risk – bruk modellen, som er en ny måte bedrifter kan møte ansatte med riskopreget alkoholbruk på.
"Risk – bruk" modellen handler om hvordan man kan oppdage og hjelpe ansatte med alkoholproblemer tidligere. Erfaring fra arbeidslivet viser at en ansatt ofte har hatt et alkoholproblem i 14 - 16 år før arbeidsgiver tar opp problemet med vedkommende. Kompetansesenter rus Stavanger, ved Rogaland A-senter ønsker å stimulere bedrifter til å nå ansatte med rusproblemer tidligere, etter en svensk modell for riskbruk.

Helse, nærvær, sikkerhet
Forskning viser at det kan være flere gode grunner for å oppdage alkoholmisbruk tidligere.  Riskbruk av alkohol kan både svekke helse og øke sykefravær, samt øke risiko for feilhåndtering på arbeidsplassen. Riskbruk kan  utvikles til alkoholmisbruk og avhengighet, hvis det ikke oppdages i tide. Jo tidligere en kommer inn, jo lettere er det å gjøre noe for å justere til ikke- helsefarlig bruk.

Informasjon er ikke nok
Forskning viser at informasjon kan påvirke holdninger, men er ikke tilstrekkelig for å påvirke atferd. Man må koble flere virkemidler sammen, for å endre atferd. ”Risk – bruk” er et frivillig tilbud til alle ansatte om noen korte spørsmål om alkoholvaner og bruk og samtaler med refleksjon.

10 korte spørsmål
I forbindelse med helse- eller livsstilsundersøkelse, kan bedriftshelsetjenesten tilby den ansatte screening av alkoholbruk, samt rådgivning. Den ansatte får muligheter til innsikt i egne alkoholvaner og betydningen dette har for egen helse. Et spørreskjema med 10 enkle spørsmål om alkoholvaner ( AUDIT), kan avklare om den enkelte ansatte har risikabel bruk av alkohol.  En kort rådgivning, som ikke er konfronterende og heller ikke moraliserende, viser seg effektiv. Samtalen har som mål å øke bevissthet og refleksjonen hos den enkelte ansatte, noe som virker godt.

Dette er en ny og enkel måte å forebygge og møte ansatte med riskbruk av alkohol på arbeidsplassen. Når alkoholbruk tas opp sammen med andre helsespørsmål som mosjon, matvaner og røyking, så oppleves ikke spørsmål om alkohol følsomt eller nærgående.

Ikke- moralisering virker best
Det viser seg at brukt i en sammenheng med helse – og livsstil,  er det kun 1% arbeidstakere som synes spørsmålene var følsomme, mens 40% av bedriftshelsetjenesten trodde det var følsomt for den ansatte. Antallet ansatte som henvender seg for hjelp økte også med 500% etter en slik tilnærming.  Svenske undersøkelser viser at 50% av ansatte med riskbruk går til ikke- riskbruk,  etter en screening med spørsmål og tilbakemelding, ifølge Karolinska Institut i Stockholm.

Det er flere metoder for hvordan man med fordel kan håndtere dette i arbeidslivet,  som tydelig policy, trene sjefer og  informasjon til personell.

Kompetansesenter rus Stavanger, ved Rogaland A-senter, inviterer bedrifter til å delta i tidlig innsats i bedriftenes håndtering av ansattes riskbruk av alkohol.

Kontaktperson: Silje Lill Rimstad, Kompetansesenter rus Stavanger, telefon: 51 72 90 00.

Oppslaget ble sendt i NRK Dagsrevyen torsdag 27.01.2011, samt i NRK radio torsdag 27.01.2011 morgen og ettermiddag

link til oppslag i NRK Dagsrevyen:


http://go.nrk.no/go/e/nettvleft;siteId=185;afu=www.nrk.noa47nett-tva47indeksa47248453/http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/248453
silje-230410-015