Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
09.03.2017
Marit Vasshus

Rekordoppslutning om pårørendekveld

Rogaland A-senters Behandlingsavdeling arrangerer pårørendekvelder for pasientenes nære pårørende fire ganger i året. I februar med tema avhengighet
Målet for kvelden er at pårørende kommer til Behandlingsavdelingen for informasjon om hvordan avdelingen drives og kunne snakke litt om hvordan det er å være pårørende.
 
Vi ønsker at terskelen skal være lav for å ta kontakt med personalet på avdelingen etterpå, dersom de trenger samtaler for sin egen del.  
 
Denne gangen snakket psykologspesialist Elin Ljungstrøm om avhengighet. Det engasjerende innlegget førte til spørsmål og samtale. Pårørende tilbys noe godt å spise og kvelden avsluttes med sang og spill av ansatte som er musikere, noe som alltid skaper god stemning.
 
Pårørende og pasienter gir gode tilbakemeldinger på arrangementet. De er takknemlige for tilbudet.
 
 
[Pane3]
shutterstock 230081998%5b1%5d family at the river
[/Pane3]