Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
02.06.2010
Marit Vasshus

Regional kompetanseplan for 2010

Fylkesmannen i Rogaland og Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter har i samarbeid utarbeidet en regional plan for kompetanse for i år. Planen gir en oversikt over kompetansetiltak, prosjekter og nettverk rettet mot kommunene i forhold til forebygging, tidlig intervensjon og innsats for rusmiddelavhengige. Andre kompetansetiltak kan skreddersys etter behov.
Regional kompetanseplan 2010

For nærmere informasjon kontakt Kompetansesenter rus, region vest Stavanger ved avdelingsleder Katharina Hovland; telefon 51 72 90 00, eller send en e-mail: katharina.hovland@ras.rl.no
[Pane3]
[/Pane3]