Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
05.04.2013
Marit Vasshus

Recovery - hva virker i behandling?

- Menneskesynet, respekt og likeverdighet er sentralt for at en bruker skal komme seg når man er i behandling, sier Steinar Trefjord ved Mestringsenheten i Sandnes kommune.
Trefjord var en av innlederne da STARUS, Stavangergruppen for rusmiddelforskning 20.mars arrangerte en ”Open Space - konferanse med tema ”Avhengighet og Recovery”. De 60 deltakerne bidrar selv under konferansen med problemstillinger som skal drøftes i grupper som ledes av deltakerne.

starus-2013-mobek-gr

Starus konferansen ledes av deltakere som melder problemstillinger inn til konferansen, her ved nr 2 fra venstre: Randi Mobæk, direktør ved Helse Stavanger, Avdeling unge voksne

Mellommenneskelige verdier
- Det er ikke tiltrekkelig at man følger lovteksten når man utfører et oppdrag om behandling innen psykisk helse og/ eller rus.  Man må tenke og ta i bruk mellommenneskelige verdier for at hjelp skal ha effekt, understreker Steinar Trefjord.

-Brukernes egne erfaringer må trekkes inn som et kunnskapsgrunnlag for hvordan man utøver hjelpen til disse pasientene, påpeker Steinar Trefjord. Den som har skoen på, vet hvor den trykker og vet hva som virker, fortsetter han.

Trefjord mener at ansatte må reflektere over egne verdier og holdninger og synet på egne hjelperroller. Hvilke verdier og holdninger styrer praksis?

Bruk brukernes tilbakemeldinger
-Brukernes tilbakemeldinger må brukes til å sjekke ut om en treffer det brukerne trenger, understreker Steinar Trefjord ved Mestringsenheten i Sandnes kommune.

Brukerundersøkelser og brukernes egne tilbakemeldinger er en god metode for å sjekke at bruker får den hjelpen hun eller han trenger, mener han.

Trefjord mener at de ferdighetene som ansatte trenger er å fremstå som veileder/ coach for å støtte tanke- og følelsesmessige prosesser hos pasienten ift recovery. Sensitivitet for situasjonen ar avgjørende, mener han.

Brukernes ferdigheter og kunnskaper
Århus kommune er langt fremme i recovery – tenkning og har en egen recovery – skole med både brukere og hjelpere. Der har man er tenkning og praksis hvor ferdigheter og kunnskap hos pasientene kan være vel så viktig for pasienten, forklarer Trefjord.

Brukernes ferdigheter og kunnskap regnes med og behandles som likeverdige. Det gir en sensitivitet i kommunikasjonen – hvor det noen ganger også kan være riktig å sprenge noen grenser ved å dele hva en selv har erfart i møte med livsutfordringer, reflekterer Trefjord.

Bevissthet på makt i en relasjon
Steinar Trefjord påker også hvor vesentlig det er at behandlere er bevisste på egen makt og at de tør å være kritiske til seg selv i en behandlersituasjon.

-Kunnskapen om hvordan en virker på andre, er helt avgjørende for utfallet av behandling, understreker Steinar Trefjord.

Relasjonskompetanse avgjør utfall
- Jeg har mye mer tro på at relasjonskompetanse har effekt på recovery, enn på ulike metoder, avslutter Steinar Trefjord ved Mestringsenheten i Sandnes kommune.

Arrangør
Konferansen arrangeres årlig av StaRus, som er et samarbeidsforum for utvikling av rusmiddelforskning og består av IRIS, Universitetet i Stavanger, Rogaland A-senter og Stavanger Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner: eaen@sus.no, LHKR@SUS.NO, Sverre.Martin.Nesvaag@sus.no
starus-2013trefjord