Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
28.03.2008

Raskere tilbake gjennom rusbehandling

Fra mars 2008 er Rogaland A-senter en del av tilbudet "Raskere tilbake" for pasienter med rusproblematikk. Sykemeldte eller personer som står i fare for å bli sykemeldte skal få raskere tilbud om behandling eller rehabilitering ved å henvises til spesialisthelsetjenesten via sin fastlege.
Rogaland A-senter tilbyr poliklinisk behandling, også familietilbud, eller innleggelse for intensiv behandling, eventuelt avrusing. Henvisning går til mottak for "Raskere tilbake" i Helse Stavanger.

Alle fastleger skal vurdere om sykemeldte pasienter med behov for helsetjenester kan komme raskere i jobb ved å henvises til spesialisthelsetjenesten. Kriteriet for hjelp er ikke knyttet til alvorlighet, men til arbeidsforholdet. Dette åpner mulighet for å få tidlig hjelp.

Mer informasjon finnes på www.nav.no og www.helse-vest.no.

Man kan ta direkte kontakt med "Raskere tilbake" i Helse Stavanger ved Irene Mathiesen, telefon 51 51 36 75, mobil 469 37 039.  

Man kan også kontakte inntakskoordinator Berly Holter på Rogaland A-senter, telefon 51 72 90 00 ( mandag-fredag).