Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
16.08.2011
Marit Vasshus

Rapport om studenter og alkohol på Dagsrevyen

NRK Dagsrevyen, NRK Rogaland TV og radio hadde i går oppslag på rapport om studenter og alkoholbruk. Tusener av universitetsstudenter gjør nå sine første møter med andre medstudenter gjennom Fadderuken. En fersk rapport viser at studentenes utagering er begrenset mens engasjementet og fellesskap preger deres debut. Alkoholen virker som et sosialt lim, mens destruktiv drikking ikke er så synlig. Rapport fra feltstudier på universitetsstudenter i Stavanger, er gjennomført av Kompetansesenter rus, region vest Stavanger, ved Rogaland A-senter.
Rapporten viser et fenomen som finnes nasjonalt, med utgangspunkt i et lokalt vindu.

Myter eller virkelighet?
Noen medier fremstiller fadderuken som en fyllefest. Er dette er konstruert eller reell virkelighet? En slik beskrivelse er ikke dekkende for våre observasjoner; til det er mangfoldet og bredden i arrangementet for stor, og grad av utagering for begrenset. Mer grunnleggende enn festing og fadderfyll, er engasjement og fellesskap. Som igjen er verdier som ikke så lett lar seg kombinere med destruktiv drikking, selv om alkoholen fungerer som et sosialt lim. Rapporten refererer interessante sitater fra studentene.

Inkluderer eller ekskluderer?
Studentene som gruppe drikker mer enn det som er helsemessig forsvarlig på sikt. Rapporten ser på alkoholens rolle ved arrangementet:

Hvilken betydning har alkoholbruk for fadderukens mål om at studentene skal bli kjent med hverandre?
Fungerer alkoholen inkluderende eller ekskluderende? Representerer alkoholbruken under arrangementet en unntakstilstand, eller speiler den studentenes drikkemønster resten av året?

Feltarbeid
For å svare på problemstillingene, har vi brukt feltarbeid som metode. Vi har vært deltakende observatører under Fadderuken 2010 ved Universitetet i Stavanger, og har gjennomført feltsamtaler med en rekke studenter( internasjonale/ norske flerkulturelle/ etnisk norske) og andre aktører. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med StOr – Studentorganisasjonen og studenter ved Studentsamskipnaden Helse, Stavanger.


NRK Dagsrevyen kl.21.00, mandag 15.august 2011:
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/776498/

NRK Rogaland radio, mandag 15.august 2011:
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/776312/

NRK Nett
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.7750417

Stavanger Aftenblad 16/08/2011, 1.side helside: "Mindre alkohol enn ventet"  og s6 helside: "Mindre drikking enn antatt

Kontaktpersoner for rapporten/ feltstudiet
Anne Schanche Selbekk, sosiolog, 51 72 90 00 / 51 72 9012. mobil: 996 19 617
Silje Lill Rimstad, spesialkonsulent / 51 72 90 00/  51 72 90 57 mobil: 92 60 77 27
uis-fadderuke-2010