Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
23.04.2019
Marit Vasshus

Pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner ​ inviteres til temakvelder ved Rogaland A-Senter

Fire temakvelder arrangeres, den første foregår mandag 29.april om "Hvordan bør familien involveres i rusbehandling?"
Temakvelder for pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner foregår i regi av Rogaland A-senter.

NB! Sted: Skogstøstraen 37, Møkstertunet,  bygg 4, 2 etasje, 4084 Stavanger, kl. 18:00 - 19:30.

Temaene er:
 
29. April: «Hvordan bør familien involveres i rusbehandlingen?» v/ Anne S Selbekk, sosiolog
 
13. Mai: «I og utenfor behandling» Kontrastfylt? v/ Inger E. Robertson, sosiolog
 
20. Mai: Presentasjon av Drop-out team, A-larm, ALANON, AA, NA,  Veiledningssenteret i Sandnes
 
27. Mai: «Er det forskjell på å være mann eller kvinne i rusbehandling?»  v/ Elin Ljungstrøm, psykolog
 
Det vil bli kaffe / te og noe godt å bite i.
 
Vennligst gi en tilbakemelding om du /dere kommer.
Det kan gjøres på følgende måte, enten ringe til resepsjonen ved Poliklinikken, ved Bente Helgeland Torsvik på tlf: 51 72 90 00 eller

Påmelding: https://www.deltager.no/participant/club.aspx?id=12039
 
2017 familierom kristin jorunn
Rommet som brukes til familiebehandling ved Rogaland A-senters poliklinikk..