Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
09.03.2017
Marit Vasshus

Pasienter får undervisning om kjønnsperspektiv i rusbehandling

Nasjonal retningslinje for ROP-lidelser angir at kjønnsspesifikk behandling bør vurderes som ett tilbud ved behandling innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB. Behandlingsavdelingen ved Rogaland A- senter jobber nå med å utarbeide et kvinne- og mannsperspektiv, som en del av behandlingstilbudet.
Som en del av denne oppbyggingen og for å dele kunnskap om temaet, holdt en psykologspesialist tilknyttet avdelingen en felles forelesning for pasienter og personalet. Både pasienter og personale hadde mulighet til å dele erfaringer og tanker om temaet i løpet av undervisningen.

Undervisningen inneholdt hva forskning og klinisk erfaring viser om behandling av kvinnelige og mannlige pasienter med rusproblemer:

- Hvilke generelle mønster erfares
- Styrker og sårbarhet hos rusmisbrukende menn og kvinner
- Hvordan Behandlingsavdelingen ønsker å belyse og bruke et kjønnsperspektiv for å tilby god behandling.

Videre kompetansebygging blir at familieterapeutene skal til Bergensklinikkene, Hjellestadklinikken og Skuteviken i april. I november kommer psykologspesialist Frid Hansen, Borgestadklinikken til Rogaland A-senter. Hun brukes på konferansen både nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktperson: Anne- Kristin Klungtveit. Telefon: 51 72 90 00.
 
shutterstock 85396354%5b1%5d kurskatalog voksne
Illustrasjonfoto: Personene på bildet har ikke noe med saken å gjøre.
PT6A6120%20BEhandlingavdeling%20stue%20m%20kunst
Behandlingsavdelingen stue
PT6A6200%20Behavd%20kj%C3%B8kken%20og%20spisebord
Kjøkken i Behandlingsavdelingen
PT6A6210%20Behavd%20pasientrom%20seng%20sykkel
Pasientrom