Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
23.03.2010
MV

Pasienter blir sprekere og mentalt styrket av fysisk aktivitet

-Målet er at alle pasienter uansett hvilken fysisk form de er i, skal få mulighet til å føle glede og mestring gjennom fysiske aktiviteter, sier Liv Fotland og Eirik Nordgulen på behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter.
Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter har økt satsing på fysisk aktivitet fra høsten 2009. På ukesprogrammet er det nå lagt inn mulighet for å daglige fysiske aktiviteter, både som turer og trening, sier miljøterapeutene Liv Fotland og Erik Nordgulen  har hovedansvaret for tilbudet. – Når vi er to miljøterapeuter,  kan vi dessuten tilpasse tempo etter dem som vil gå raskt og dem som vil ta det roligere, understreker de to.

Ukelangs med fysiske utfordringer
Mandag: Dagsturer ut i naturen
Tirsdager: Valgfritt: Svømming  i utendørsbassenget på ”Gamlingen”, eller tur rundt Mosvannet ca 45min.
Onsdag: Spinning
Torsdag: Treningsstudio
Fredag: Valg mellom spinning, core( en mage/rygg styrketime) eller tur på 30 min \ 1 time

Hensikt og effekter
Ifølge Fotland og Nordgulen er fysisk aktivitet  nå tatt med i myndighetenes veiledning som effektiv behandling av angst og milde til moderate depresjoner.

- Fysisk aktivitet hjelper mot russug, angst og depresjon sier Erik Nordgulen. Tilbakemeldinger fra pasientene viser at trening styrker selvbildet, hjelper til å stoppe plagsomme tanker, og gir trygghet gjennom mestring av trening og ulike aktiviteter. Pasientene uttrykker at de er veldig fornøyde etter trening og turer. De erfarer også at de blir i bedre fysisk form raskt.

Liv Fotland mener at heldagsturer i fellesskap til Prekestolen, Jærstrendene, Rennesøy og Dale, gir stor glede, fred og ro, skaper gode relasjoner og gode opplevelser som styrker selvfølelsen ved å lykkes.

Komme igang
Fotland fremhever at det hjelper definitivt å følge pasientene til trening især i oppstarten; være til stede og delta i aktivitetene sammen med pasientene, for å skape trygghet i en helt ny situasjon. Miljøterapeutenes deltakelse under treningen, bidrar til å styrke motivasjonen for å fortsette med trening.

- Det viktigste er at hver enkel finner noe de trives med og vil fortsette med når de flytter hjem. Om det er styrketrening, svømming, sykling eller fisketurer betyr ikke så mye. Målet er at pasientene erstatter tomrommet etter rusen med noe som gir mening og glede, sier Eirik Nordgulen.

En god del pasienter som normalt ikke vil oppsøke et treningsstudio, fremhever at de vil fortsette med trening etter fullført behandling. Pasientene oppmuntrer også hverandre, deler erfaringer og inspirerer og trekker med andre pasienter til treningsøkter ifølge miljøterapeut Eirik Nordgulen på Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter.
turer-behavd-liv171208