Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
20.12.2019
Marit Vasshus

Oppstart for stort forskningsprosjekt i Sokndal og Eigersund med KoRus som medaktør

Ordførerne i Eigersund og Sokndal og representanter fra Universitetet i Stavanger, Korus vest Stavanger og samarbeidskommunene Eigersund og Sokndal signerte 17.desember 2019 en samarbeidsavtale om et forskningsprosjekt over 6 år på innføring av modellen Bedre Tverrfaglig innsats, BTI.
Foto: foran fra venstre: Rådmann Gro Anita Trøan, Eigersund, Linda Øvestad Olsen, koordinator barn og unge Sokndal, Kristel Dahl, rådgiver Rogaland Fylkeskommune, Kari Anne Bergøy, SLT- og oppvekstkoordinator Eigersund kommune, Maren Løvås, rådgiver KoRus vest Stavanger, rådmann Lars Arne Oldnes, Sokndal.
2.rekke fra venstre: Ordfører Odd Stangeland, Eigersund, Sigmund Hadland, Helse og velferdsleder Sokndal, ordfører Jonas Andersen Sayed, Sokndal, Eivind Galtvik, Kultur og oppvekstsjef Eigersund, Anne Schancke Selbekk, sosiolog, KoRus vest Stavanger.Foto: Inghill Mydland, Avisen Agder.

Les saken på :
https://www.sokndal.kommune.no/aktuelt/startskuddet-gikk-for-stort-og-spennende-forskningsprosjekt.3187.aspx

Tidlig oppdagelse og koordinert oppfølging
Samarbeidsavtalen omhandler følgeforskning på innføring av samhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Begge kommuner jobber nå med å innføre modellen. Målet med BTI-arbeidet er:

-tidlig oppdagelse og oppfølging av gravide, barn, unge og foreldre som har behov for oppfølging
sikre god koordinering av samtidige tjenester
unngå brudd i oppfølgingen i overganger mellom tjenester og i overganger i livet
øke barn og foresattes medvirkning.

Finansiering gjennom Folkehelseprogrammet
Gjennom program for folkehelse har kommunene i en fellessøknad fått tildelt forskningsmidler som muliggjør en følgeforskning i implementeringsperioden og den første tiden etter at modellen er i drift. Forskningsprosjektet skal pågå i 6 år.

Målsetting med forskningen
Den overordnede målsetningen for følgeforskningen er å finne ut som de tre virkemidlene handlingsveilleder, kompetanseheving og stafettlogg, som er tatt i bruk i tilknytning til gjennomføringen av BTI, har ført til en reell endring av praksis i de kommunale tjenestene, og om dette har ført til reell endring i barns og familiers liv.
 

 
18dag 01-01-dsc 0220