Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
08.04.2013
Marit Vasshus

Oppslagsverk om tiltak og tilbud for ungdom

Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv? Nå foreligger et oppslagsverket som er laget i et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Husbanken og Det kriminalitetsforebyggende råd – og er for offentlig ansatte som jobber med tiltak og tjenester for ungdom.
Oppslagsverket gir en samlet oversikt over offentlige tjenesters ansvar og virkemidler, og tiltak som kan bidra til å motvirke at ungdom faller utenfor skole og arbeidsliv.

Noen faller utenfor
Flertallet av unge norske kvinner og menn gjennomfører utdanning og etablerer seg på arbeidsmarkedet som unge voksne. Likevel er det mange som står helt eller delvis utenfor skole og arbeidsliv.

Dette har betydelige negative konsekvenser for samfunnet og ikke minst den det gjelder.  Vi vet for eksempel at ungdom som faller ut av skolesystemet har store problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, selv om antallet arbeidsplasser øker.  Det er også knyttet stor bekymring til at unge voksne er den raskest voksende gruppen av uføretrygdede i Norge i dag.

Kunnnskap om brede spekter av tiltak
Det gjøres mye bra arbeid for å inkludere ungdom i skole og arbeidsliv. Men det er også et komplekst fagfelt. En utfordring fagfolk ofte peker på er at ungdommene det handler om ofte har behov for et bredt spekter av tiltak, og at det som regel ikke er en instans eller tjeneste som har hovedansvaret.  Skal vi lykkes i arbeidet er det derfor viktig å kjenne til hverandre, avklare ansvarsforhold og koordinere og samordne innsatsen på områder der tjenestene har overlappende ansvar.  Oppslagsverket er laget med sikte på å gjøre denne jobben litt lettere.

http://www.bufetat.no/nyheter/Oppslagsverk-for-deg-som-jobber-med-tiltak-og-tjenester-for-ungdom/

les mer på BUF -etat sine hjemmesider
shutterstock 42336040%5b1%5d t5 teeenage girl isolated