Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
14.12.2016
Kristin Fjermestad

Opplæring og utdanning i Mentaliseringsbasert terapi ved Rogaland A-senter

De siste tre årene har en jobbet målrettet og stukturert for å implementere mentaliseringsbasert terapi ( MBT) ved Rogaland A-senter. Arbeidet har vært prosjektorganisert, med særlig fokus på forankring i ledelse og styre ved Rogaland A-senter.
Hva er mentalisering?
Hva er mentalisering? Mentalisering er et litt teknisk begrep. Det dreier seg om å være nysgjerrig på eget og andres sinn og mentale tilstander, og når vi gjør det mentaliserer vi, som f.eks hva var det som skjedde nå, hvorfor så han slik på meg? For å være i stand til dette må vi klare å tenke (reflektere) og føle samtidig, om oss selv og om den andre.  Denne evnen er det ingen av oss mennesker som er født med, den må læres gjennom omsorgspersonene våre. Dersom vi mennesker har lært dette godt nok, står vi langt bedre rustet til å forstå både oss selv og andre og de utfordringer livet har å by på.

Når mennesker ikke har fått gode nok muligheter til å utvikle mentaliseringsevnen vil vi i større eller mindre grad fylles av vanskelige og uutholdelige følelser som vi ikke klarer å håndtere gjennom å snakke, og reflektere med oss selv eller sammen med andre. Følelsene håndterers forsøksvis gjennom handling, man får en mentaliseringssvikt. Eksempel på dette kan være potensielt selvdestruktivt og overdreven rusmiddelbruk, avhengighet til gaming, overdreven shopping eller annen risikabel adferd som kan følge i kjølvannet av en rusmiddellidelse (Arefjord, Rusfag 1-2011).

Vanskelige følelser kan også forsøksvis håndteres gjennom tilbaketrekning og unnvikelse fra relasjoner og at en fyller tiden med annen adferd som er lite helsebringende, som for eksempel overdreven jobbing, internett etc. Når adferden i første omgang «hjelper oss» ut av vanskelige følelsestilstander er den vanskelig å slutte med, selv om den for oss mennesker kan medføre betydelig smerte og psykisk lidelse.
 
Utdannelse i Mentaliseringsbasert terapi

Pasientene må kunne forvente at vi kan noe om det vi tilbyr dem. Det har vi tatt på alvor ved Rogaland A-senter. Vi har inngått kontrakter med Institutt for mentalisering (IM) med intensjon om opplæring og videreutdannelse i perioden 2015 -2018. Et høyt antall av ansatte ved Poliklinikk, Behandlingsavdelingen (BA) og Avdeling for gravide og småbarnsforeldre (AGS) har allerede gjennomført introduksjonskurs i MBT over tre dager.
 
Startskuddet for første videreutdannelse i MBT Individualterapi og MBT Gruppeterapi gikk 30. november i år. Da kom professor Sigmund Karterud fra Institutt for Mentalisering til Rogaland A-senter. Vi var 12 spente terapeuter og miljøterapeuter fra Poliklinikk, Behandlingsavdelingen og Avdeling for gravide og småbarnsforeldre som skulle innarbeide teori, spille rollespill og vise filmopptak fra individualterapi og gruppeterapeutiske sekvenser. Filmopptakene var «real life» terapisekvenser og pedagogisk metode er «learing by doing», eller «shaming by shaming» som det kan kjennes ut som, i det en lar professor og kolleger kikke inn dører, som vanligvis er lukket. Det var imidlertid lite å skamme seg over. Tilbakemeldingene fra Karterud var gode, etter første samling.  
 
Storsatsingen på MBT stopper imidlertid ikke her. Alt personalet ved Behandlingsavdelingen og Avdeling for gravide og småbarnsforeldre skal i løpet av 2017 og 2018 få opplæring av professor Finn Skårderud og Psykologspesialist Bente Sommerfeldt fra Institutt for Mentalisering som kommer til Rogaland A-senter.

Det overordnete læringsmålet blir også her å fremme kollegers kompetanse i mentaliseringsmodellen og hvordan denne kan implementeres i miljøterapeutiske sammenhenger. Det betyr gode kunnskaper om mentalisering og mentaliseringssvikt og den betydning dette har for mental helse og psykisk lidelse.
 
Som prosjektleder kjenner ikke jeg til noen annen institusjon som har satset så grundig på MBT utdannelse og opplæring. Det er jeg på vegne av Rogaland A-senter veldig stolt av!
 
Mentalisering for alle
Det er viktig å minne om at vi alle strever med mentaliseringevnen i blant, og den oftere blir satt på strekk, jo mer den andre følelsesmessig betyr for oss. Vi trenger alle å mentalisere når vi:
skal rydde opp i misforståelser med kjæresten
skal roe ned et barn som er sint
skal trøste en kollega som er lei seg
kjenner vi har lyst til å gå på fylla
har lyst til å stappe innpå sjokolade
gruer eller gleder oss til julefeiring med familie
 
Med ønske om en riktig god og fredfull julefeiring og et fortsatt mentaliserende 2017!

 
bred-satsing-utdanning