Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
19.03.2020
Marit Vasshus

Omlegging av driften grunnet aktuell situasjon

På grunn av den aktuelle korona-situasjonen skal Rogaland A-senter redusere fysiske møter i størst mulig grad. Vi forsøker å holde oppe kontakten med pasientene via telefon og Skype.
Sårbare pasienter
Helsedirektoratet har bedt om at vi er spesielt oppmerksomme på de av pasientene våre som er mest sårbare nå. Disse blir fulgt opp i samarbeid med kommunene.

Indivuduell vurdering
Det blir gjort en individuell vurdering, ofte sammen med henviser,  i forhold til innleggelser, der terskelen for innleggelse nå er høyere enn vanlig.  

Redusert tilgang på illegale rusmidler
Ellers tyder mye på at tilgangen på illegale rusmidler er redusert, både på grunn av reiserestriksjoner og pga av korona-angst i omsetningskjeden.

Alkoholavhengige med svært høyt forbruk
Alkoholavhengige med svært høyt forbruk bør ikke bråstoppe med alkohol, men redusere forbruket over flere dager. Dette på grunn av faren for kramper og forvirringstilstander, som kan være potensielt farlige. Dersom alkoholavhengige får kraftige abstinessymptomer er det viktig at de kontakter helsevesenet.

Stavanger 19.mars 2020
coronavirus lilla farger