Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
25.05.2009
MV

Omdømme og alkoholhåndtering i arbeidslivet

Hvordan kan man omgås alkohol på en slik måte at det ikke skader bedriftens omd��mme? Hvordan sikre at sensitiv informasjon om bedriften ivaretas i uformelle og sosiale sammenhenger? Disse og liknende tema kan settes på dagsorden i bedriftene ved å bruke dialog verksted som verktøy for samtaler, sier AKAN rådgiver Camilla Lynne Bakkeng.
Kulturbærere
Bakkeng understreker at ledere er kulturbærere i bedriftene og deltar i langt flere situasjoner med alkohol enn andre grupper av ansatte. I arbeidslivet er det en del arenaer utenfor vanlig arbeidstid, der det kan være uklart hvordan bedriftene ønsker at ansatte forholder seg til alkoholbruk. Hvilke anledninger serveres alkohol? Hvem deltar og hvor mye drikkes? Er beslutninger tatt i felleskap der det drikkes alkohol? Hvem definerer kulturen?

Bedriftskultur og alkohol
Dialogverksted er et verktøy for nødvendig diskusjon og ønske om å skape bevistthet om bedriftens alkoholkultur, ifølge Camilla Lynne Bakkeng. Man kartlegger drikkesituasjoner, hvordan er det i vår bedrift? Man vurderer alkoholbruk i de enkelte situasjoner i forhold til valgte kriterier, og hva synes bedriften om dette. Man formulerer en konstruktiv rusmiddelpolitikk hvor kart og terreng stemmer.

Økt bevissthet i den enkelte bedrift om hvordan alkoholbruk påvirker det sosiale miljøet, og hvordan dette kan oppleves ulikt av ulike ansatte, er en viktig diskusjon å ta på den enkelte arbeidsplass, mener rådgiver Camilla Lynne Bakke, fra AKAN. Hun hadde en workshop på nettverk for arbeidsliv og rus i regi av Kompetansenseter rus, Stavanger ved Rogaland A-senter 14.mai.
alor-haugesund-140509-095ak