Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
13.11.2012
Marit Vasshus

Nytt Rusfag om foreldrerollen

Nå er Rusfag 2/ 2012 kommet med temanummer om foreldrerollen i rusforebygging. Utgivere er de syv regionale Kompetansesentrene for rus på oppdrag fra Helsedirektoratet. ”Når de voksnes problemer utfordrer svangerskapet” og Å bli mamma starter lenge før fødsel” er KORUS Stavangers bidrag.
Magasinet inneholder ni artikler om foreldrerollen, samt nyheter fra Kompetansesentrene for rus. KoRus Stavanger har bidratt med to artikler, samt tre nyheter.

”Når de voksnes problemer utfordrer foreldreskapet”, er et intervju med dr.psycol Bente Storm Mowatt Haugland ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest. Hun tematiserer foreldre-barn samspill; om tilknytning, forutsigbarhet, rollebytte, neglisjering, recilience og mestring.( s 17- 21)

PDF Haugland

”Å bli mamma starter lenge før fødsel” er et intervju med psykologspesialist Annette Bjelland ved Rogaland A-senter. Hun tematiserer hva mødringsprosessen i svangerskapet innebærer, hvordan tone seg inn på det språkløse barnet, om ruseksponerte barn og deres signaler, samt det å nyansere og holde ut vanskelige følelser (s 29- 33).

PDF Bjelland

Nytt fra KoRus Stavanger er et helsetilbud til gravide som får tidlig samtale om levevaner med jordmor i fem Rogalandskommuner, et pilotprosjekt i regi av KoRus Stavanger (s 43).  

PDF Nytheter

Rogaland A-senter skal dessuten delta i en multisenterstudie sammen med fem sykehus der man intervjuer 900 pasienter, pårørende og behandlere og barneansvarlige og utvalgte barn (s 44).

PDF Hele Magasinet Rusfag

Magasinet Rusfag vil bli distribuert til kommuner og samarbeidspartnere. Man kan få bladet ved å henvede seg til hilde.elin.haugland@ras.rl.no
rusfag 2-2012forside