Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
18.04.2012
Marit Vasshus

Nytt Rusfag med artikler fra Kompetansensetrene

RUSFAG gis ut av Kompetansesentrene for rus og inneholder interessante artikler om rusbruk blant 10 000 voksne i 25 ulike bransjer, om erfaringer med cannabisavvenningskurs for ungdom og foreldre,studenter og alkoholkultur og artikler om forebyggende skoleinnsatser.
Artikkelsamlingen gis ut på oppdrag fra Helsedirektoratet og forfattes av ansatte ved Kompetansesentrene for rus. Tema er blant annet forskning på alkoholvaner blant 10 000 voksne i 25 ulike bransjer ved internetsurveys, med tilbakemeldinger til den enkelte gjennom en webbasert selvhjelpsportal.

Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter har følgende bidrag i denne artikkelsamlingen:

Anne Schancke Selbekk og Silje Lill Rimstad skriver om "Studenter, fadderuke og alkoholens betydning". Artikkelen tar for seg alkoholens funksjon i introduksjonen til studentlivet, og fokuserer også på internasjonale studentes oppfatninger av dette voksenritualet (s 85- 91). Artikkel

Schanke Selbekk skriver også om hvordan sikre barn og pårørendes behov i behandling. Behandlingstilbud til den som har rusproblemer er ikke tilstrekkelig. Også barna og pårørende trenger hjelp. En egen barne- og pårørendekontakt bidrar til bedre hjelp for denne gruppen i spesialisthelsetjenesten(s 137 - 141) Arikkel

Arild Vøllestad er forfatter av artikkelen om alkohol og alkoholpolitikk i EU. 55 millioner europeere bruker ikke alkohol, og vinforbruket i Frankrike er redusert fra 50 liter til 15 liter siste 40 årene. Har EUs strategipolitikk gitt bidrag til disse resultatene? (s 105 - 110) Artikkel

Les hele artikkelsamlingen
rusfag 2012  1 forside 1-12 liten