Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
21.05.2019
Marit Vasshus

Nytt Rusfag-magasin har tema "Tilbake til en hverdag"

Årets første Rusfag har femten artikler med ulike tilnærminger til å ta hverdagen tilbake. Rusfag gis ut av de syv kompetansesentrene for rus i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Du kan lese hele Rusfag nr. 1 her: Tema: Tilbake til en hverdag
http://kompetansesenterrus.no/file/93773-rusfagnr1-2019.pdf 

Artikler:
Min vei tilbake til en hverdag Av: Marie Tvete

Opp fra mørket Av: Trond Ola Tilseth
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel2.pdf

Fellesskap har stor betydning Av: Trond Ola Tilseth
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel3.pdf

Livet kommer med bolig Av: Jeanette Rundgren og Knut Arne Gravingen
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel4.pdf

Rusfri på en, to... tolv Av: Trond Ola Tilseth
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel5.pdf

Risiko for tilbakefall etter døgnbehandling for rusavhenighet Av: Helle Wessel Andersson
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel6.pdf

Verdt all ventingen Av: Lena Müller
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel7.pdf

Fra blank CV til regionsleder Av: Marit Vasshus
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel8.pdf

Hvordan går det med Opptrappingsplanen? Av: Kristian Hartveit
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel9.pdf

Ringen er sluttet Av: Carina Kaljord
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel10.pdf

Bare litt til, en siste gang Av: Magnus Eidem
http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel11.pdf

Gjeldsrådgivning til gamblere Av: Torunn Dahlberg og Frances Reardon
http://kompetansesenterrus.no/file/1artikkel12.pdf

Stillheten etterpå Av: Carina Kaljord
http://kompetansesenterrus.no/file/1artikkel13.pdf

Rus og ungdomshjernen Av: Fred Rune Rahm
http://kompetansesenterrus.no/file/1artikkel14.pdf

Alkoholbruk ingen privatsak Av: Trond Ola Tilseth
http://kompetansesenterrus.no/file/1artikkel15.pdf
2019 1 rusfag forside%5b1%5d