Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
14.12.2016
Marit Vasshus

Nytt kvinnetilbud på Behandlingsavdelingen

- Vi er veldig glade for å ha etablert en egen kvinnegruppe på Behandlingsavdelingen. Dette er i tråd med både Rogaland A-senters strategiske plan og fordi ROP- veilederen viser til kjønnsspesifikke tilbud, sier en glad avdelingsleder Anne Kristin Klungtveit ved Behandlingsavdelingen på Rogaland A- senter.
Alle våre innlagte kvinner på Behandlingsavdelingen inkluderes i tilbudet, som ble etablert i august i år, forteller Klungtveit. 

- Kvinnene er veldig fornøyd med tilbudet, som fokuserer på livet i hverdagen og hvordan håndtere bekymringstanker, angst og tillit til andre mennesker. Kvinnene kan selv definere tematisk innhold i gruppene. De deler erfaringer med hverandre. Generelt sett så har mange helseangst, og kan eksempelvis ha forestillinger om at de har alvorlige sykdommer. Hormonell ubalanse kan også bidra til rusing og gjøre kvinnene mer sårbare.

 - Vi har nå også flere innlagte kvinner enn tidligere, så hele 7 av 17 pasienter er kvinner. Vi er på god vei i riktig retning.  De fleste av henvisningene til vår avdelingen kommer fra fastlegene, erfarer Klungtveit. Kvinnegruppene er et obligatorisk tilbud ved avdelingen. 
  
Psykolog Elin Ljungstrøm driver gruppene sammen med en miljøterapeut (familieterapeut eller sykepleier), sier Klungtveit. Hun legger til at hun er veldig fornøyd med at klinikksjef og psykologspesialist Kari Lossius, Bergensklinikkene, med spisskompetanse på kvinner og rus kommer i januar til Behandlingsavdelingen for å styrke kompetansen hos fagansatte på Behandlingsavdelingen. 
 
Litteratur: 
Rop-veilederen, TSB; tverrfaglig spesialisert behandling, kjønnsspesifikk, side 62.
Strategisk plan Rogaland A- senter: 2016- 2020.
 
nytt-kvinnetilbud