Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
08.10.2012
Marit Vasshus

Nytt helsetilbud: Gravide får tidlig samtale om levevaner med jormor

Nytt helsetilbud: 500 gravide i Rogaland får tidlig samtale om levevaner med jordmor. Tilbudet er basert på undersøkelser som viser at 70 prosent gravide mener de får ingen eller lite informasjon om alkoholbruk og mulig effekt på barnets utvikling. Fra november får gravide i fem kommuner mulighet til å samtale med jordmor allerede en uke etter konstatert svangerskap.
Vanligvis får gravide første time hos lege eller jordmor to-tre måneder etter bekreftet svangerskap. Dette vil kommunene Sandnes, Sola, Klepp, Hå og Gjesdal gjøre noe med. Kompetansesenter rus – region vest Stavanger samarbeider med Helsedirektoratet om pilotprosjektet Frida.

Fredag 5.oktober startet opplæringen i ”samtale om levevaner” for 11 jordmødre som skal snakke med alle gravide de er i kontakt med på et tidlig tidspunkt i svangerskapet.

Samtalene starter i november og vil foregå utover våren 2013.

Særlig førstegangsfødende har mange spørsmål og ønsker tidlig kontakt med helsepersonell. Undersøkelser viser at 55% av de spurte gravide ønsker å komme tidligere til jordmor. Prosjektet settes i gang fordi mors levevaner og livsstil har stor betydning for barnets utvikling helt fra begynnelsen av svangerskapet.

Rogalandsprosjektet Frida vil gi økt kunnskap om gode levevaner og vil ha stor betydning for mors trygghet, sier Bente Høgmo som er helsesøster og prosjektleder.

Tilbudet gir mulighet for tidlig kontakt og god informasjon om hvordan gravide kan leve for å ivareta barnet best mulig.

-Vårt mål er at den gravide får tilbud om en samtale innen en uke etter at hun har kontaktet helsestasjonen. Hun er da fortrinnsvis gravid i uke 6 – 8, sier Høgmo.

Samtalen hos jordmor vil dreie seg om hva som kan påvirke barnets helse og hva som kan skade barnet. Kartlegging og samtale om alkoholvaner inngår i samtalen og de gravide vil få anledning til å ta opp andre temaer som opptar dem. Eksempelvis kosthold, røyking, mosjon og trening, med mer.

Erfaringer med prosjektet blir viktige i det videre arbeidet. Forskere fra IRIS (International Research Institute of Stavanger) vil følge og evaluere prosjektet. Helsedirektoratet er oppdragsgiver og finansierer både prosjektet og evalueringen.Fra høyre: Prosjektleder Bente Høgmo, Korus vest Stavanger og Marianne Virtanen, Helsedirektoratet.

Kontaktpersoner: Prosjektleder Bente Høgmo, Kompetansesenter rus, Stavanger Tlf. 51 72 90 00 / 909 24 449 bente.hogmo@ras.rl.no

Helsedirektoratet: Seniorrådgiver Marianne Virtanen,, mav@helsedir.no

Fakta:Når en gravid kvinne drikker alkohol:
-barnet får like høy promille som mamma
-barnet skiller ut alkohol i fostervannet som gjør at alkoholen sirkulerer
-det tar lang tid å bryte ned alkohol fordi barnets lever er uutviklet.

Jormødre fra de fem Rogalandskommunene:Fra venstre: jordmødrene Else Berit Steinnes og Kamilla Lode Riise fra Hå kommune og Laila Undheim fra Klepp KommuneFra venstre: Torill Idland, leder av helsestasjonstjenesten i Gjesdal  og Tone Ljosland Urstad, jormor i Gjesdal kommuneFra venstre: Målfrid Heigre Paulsen, Ebba Sommerfeldt, leder av helsestasjonstjenesten og Elsa Sagen Høivik, alle fra Sola kommune.Fra venstre: jordmødrene Sonja Auberg, Helga Idsøe, Solfrid Halsne og Mette Sande Johnson, alle fra Sandnes kommune
 
gravidefrida-benteh