Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Nyhetsarkiv

01.06.2022
Linda Gabrielsen
Forebygge overdoser - 8. september 2022
Trengs det mer kunnskap om overdoser og hvordan det kan forebygges?
/les mer
20.12.2021
Maren Løvås
Konferansen Mot til å se- evne til å handle blir 26. og 27. januar 2022 er avlyst
På grunn av nåværende restriksjoner og en usikkerhet knyttet til smittesituasjonen, må vi avlyse konferansen i 2022. Det planlegges et gratis webinar 27. januar
/les mer
15.11.2021
Inntaksteamet
Alle nye henvisninger skal fra nå av sendes Helse Stavanger
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger tar imot alle henvisninger om behandling for rus- og spilleavhengighet
/les mer
02.11.2020
Marit Vasshus
Vår digitale konferanse Mot til å se- evne til å handle onsdag 20.januar 2021 er åpen for påmelding
Mange spennennde innledere skal snakke om tema Mot til å se- evne til å handle i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom.
/les mer
21.09.2020
Marit Vasshus
Overdosekonferansen 2020: erfaringer fra «Tiltakspakke for å forebygge overdose-dødsfall etter utskriving». Film av innlederne nedenfor
Kolleger ved Rogaland A-senter, Tone Kristin Risdal, lege og Camilla Johannesen, vernepleier og assisterende leder på Avrusingsavdelingen, holdt innlegg på Overdosekonferansen 10.september i Stavanger om "Tiltakspakke for å forebygge overdosedødsfall...
/les mer
15.09.2020
Marit Vasshus
Bli-INVOLVERT.NO - et verktøy for økt brukerinvolvering
Bli-involvert.no er et verktøy for kunnskaps- og kompetansesentre innen rus og psykisk helse.Brukerinvolvering har blitt en stadig viktigere del av kunnskaps- og kompetansesentrenes arbeid. Forventningen om brukerinvolvering er også tydelig i sentral...
/les mer
09.09.2020
Marit Vasshus
Konferansen Overdoser kan forebygges 10.september- kun digital konferanse!
Du finner link til filmer av innlederne under.
/les mer
15.06.2020
Marit Vasshus
Pakkeforløp for gravide og rusmidler - formål og innhold
Pakkeforløp for gravide og rusmidler ble innført fra 1.januar 2020. Formål, innhold og nødvendig informasjon finnes i artikkelen under.
/les mer
02.06.2020
Marit Vasshus
Tilnærmet normal aktivitet ved Rogaland A-senter
I tråd med sentrale føringer er nå aktiviteten ved Rogaland A-senter tilnærmet normal, men med smitteverntiltak og med planlagt beredskap for innlagte pasienter med covid-19.
/les mer
20.04.2020
Marit Vasshus
Ny koronapost og øvrige behandlingstilbud ved Rogaland A-senter
Koronaposten står klar for å bli tatt i bruk på svært kort varsel. Omleggingen med ny koronapost har medført endringer i øvrig kapasitet.
/les mer
14.04.2020
Marit Vasshus
Ny Korona-post på Rogaland A-senter for TSB-pasienter i Helse Stavanger-området
Rogaland A-senter har etter avtale med Helse Stavanger opprettet en sengepost for TSB-pasienter med kjent COVID-19 i Helse Stavanger-området. Posten har 7 senger og er lokalisert i en egen etasje ved Behandlingsavdelingen. Posten ble åpnet i påskeuk...
/les mer
31.03.2020
Marit Vasshus
Korona - konsekvenser for driften ved Rogaland A-senter
Helsedirektoratet har gitt nye føringer for hvordan fagfeltet Tverrfaglig spesialisert rusbehandling,TSB skal prioritere under korona-epidemien.
/les mer
24.03.2020
Marit Vasshus
Forholdsregler og drift ved koronaberedskap for våre pasienter og helsepersonell
For å forebygge smitteoverføring av korona, skal Rogaland A-senter redusere fysiske møter og innleggelser i størst mulig grad. Vi holder kontakt med pasientene via Skype og telefon.
/les mer
23.03.2020
Marit Vasshus
Smitteforebygging ved mottak
For å forebygge smittespredning, har Rogaland A-senter i dag innført strengere regler ved mottak av nye pasienter. Informasjon henger lett synlig ved alle ytterdører i våre bygg i Dusavikveien 216.
/les mer
19.03.2020
Marit Vasshus
Omlegging av driften grunnet aktuell situasjon
På grunn av den aktuelle korona-situasjonen skal Rogaland A-senter redusere fysiske møter i størst mulig grad. Vi forsøker å holde oppe kontakten med pasientene via telefon og Skype.
/les mer
18.03.2020
Marit Vasshus
Kapasitet og behandlings - omfang forsøkes opprettholdt
Rogaland A-senter forsøker å holde oppe kapasiteten og behandlingsomfanget for vår pasientgruppe. Spesielt gjelder dette polikliniske pasienter.
/les mer
17.03.2020
Marit Vasshus
Livsviktige helseråd om korona og rus
Helsedirektoratet gir nå livsviktige helseråd for å forebyggge koronasmitte for personer med alvorlige rusrelaterte problemer. Helsedirektoratet ber om at plakaten spres til sluttbruker.
/les mer
16.03.2020
Marit Vasshus
Rogaland A-senter har innført besøksstopp
Vi har innført besøksstopp for å beskytte våre pasienter og medarbeidere mot koronavirus.
/les mer
11.03.2020
Marit Vasshus
Rogaland A-senter følger helsefaglige råd for å forebygge koronasmitte
Rogaland A-senter følger råd fra Folkehelseinstituttet sammen med anbefalinger fra lokal spesialist-helsetjeneste.
/les mer
10.02.2020
Marit Vasshus
Gir pakkeforløp mer forutsigbarhet og trygghet for pasientene?
Å vite hva som skjer er viktig for pasienter med rusproblemer. De trenger trygghet og forutsigbarhet. Derfor har Rogaland A-senter en egen koordinator som jobber tett med pasienter som får rettigheter til pakkeforløp for behandling i tverrfaglig spes...
/les mer
07.01.2020
Marit Vasshus
Rusfag-magasin har tema "Cannabis"
Mange av Norges fremste forskere og fagfolk på området, ønsker å bidra til opplyst kunnskap og debatt om cannabis. Rusfag 2/2019 inneholder femten artikler om tema cannabis.
/les mer
20.12.2019
Marit Vasshus
Oppstart for stort forskningsprosjekt i Sokndal og Eigersund med KoRus som medaktør
Ordførerne i Eigersund og Sokndal og representanter fra Universitetet i Stavanger, Korus vest Stavanger og samarbeidskommunene Eigersund og Sokndal signerte 17.desember 2019 en samarbeidsavtale om et forskningsprosjekt over 6 år på innføring av model...
/les mer
22.11.2019
Betre behandling med pakkeforløp
Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørande eit behandlingsløp som er heilskapleg og føreseieleg, utan unødig venting. Du skal få meir innflytelse på behandlinga, og ho skal evaluerast systematisk undervegs.
/les mer
13.06.2019
Marit Vasshus
Felleskapsarenaer er betydningsfulle for mennesker med tjenesteerfaringer
STARUS, Stavangergruppen for rusmiddelforskning arrangerte inspirasjonsdag for kunnskapsutvikling 6.juni på Sola for mennesker med tjenesteerfaringer, fagfolk og forskere.
/les mer
24.05.2019
Marit Vasshus
Temakveld for pasienter og pårørende 27.mai: Er det forskjell på å være mann eller kvinne i rusbehandling?
Pasienter, pårørende, brukerorganisasjoner og fagfolk inviteres igjen til temakveld i regi av poliklinikken ved Rogaland A-senter mandag 27.mai kl. 18.00.
/les mer
21.05.2019
Marit Vasshus
Nytt Rusfag-magasin har tema "Tilbake til en hverdag"
Årets første Rusfag har femten artikler med ulike tilnærminger til å ta hverdagen tilbake. Rusfag gis ut av de syv kompetansesentrene for rus i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet.
/les mer
16.05.2019
Pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner ​ inviteres til ny temakveld ved Rogaland A-Senter
Det blir en spennende temakveld på Rogaland A-senter 20.mai kl. 18.00 der brukerorganisasjonene A-larm, Drop-out team, ALANON, AA, NA og Veiledningssenteret i Sandnes forteller om tilbudet sitt. Pasienter, pårørende, fagfolk og andre interessert er ...
/les mer
23.04.2019
Marit Vasshus
Pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner ​ inviteres til temakvelder ved Rogaland A-Senter
Fire temakvelder arrangeres, den første foregår mandag 29.april om "Hvordan bør familien involveres i rusbehandling?"
/les mer
23.04.2019
Marit Vasshus
Fagdag om foreldreskap og rusvansker
Rogaland A-senters avdeling for gravide og småbarnsforeldre arrangerte fagdager for samarbeidspartnere med stort fremmøte.
/les mer
05.04.2019
Marit Vasshus
Arbeidsplassen som forebyggingsarena av risikofylt alkoholkonsum, sykefravær og sykenærvær
- Arbeidsplassen kan være en hensiktsmessig arena for tidlig intervensjon og alkoholforebygging, da man kan ha stor påvirkningskraft og nå grupper som ellers ikke ville motta forebyggende programmer, sier Aleksandra Sevic, stipendiat ved Uni...
/les mer
26.03.2019
Marit Vasshus
Rogalandskommuner kartlegger livssituasjonen for mennesker med rus og eller psykisk helseutfordringer
Kommunene i Rogaland har kartlagt hele 6016 brukere av tjenester innen psykisk helse og eller rus, og nå foreligger analysene av funn.
/les mer
26.03.2019
Marit Vasshus
Psykologiske prosesser i møte med spillavhengige
- Det vi er bevisste på, kan vi gjøre noe med, minner psykolog Sunniva Rørvik om. Hun innledet sammen med psykolog Serina Sikveland på nettverk for arbeidsliv og rus i Haugesund 21. mars i regi av Kompetansesenter rus, KoRus vest Stavanger.
/les mer
11.03.2019
Marit Vasshus
Hvordan er livssituasjonen for brukere av kommunale tjenester med utfordringer knyttet til psykiske plager og/eller rus?
Kommunene i Rogaland gjør en årlig kartlegging og Brukerplanfunn fra Dalane-regionen ble forrige uke presentert i Egersund av Korus vest Stavanger, ved Sven Gustafsson.
/les mer
05.02.2019
Marit Vasshus
Kvalitetsregister for rus offisielt åpnet
Helseminister Bent Høie markerte i går at Kvalitetsregister for rus, KVARUS er gitt status som nasjonalt kvalitetsregister, med Helse Stavanger (KORFOR) som base.
/les mer
06.12.2018
Marit Vasshus
Aldring, alkohol og helse
Nær 90 deltakere var invitert til et seminar 5.desember i lokaler til Gaffel og Karaffel i Stavanger, med tema «Aldring og helse - hva med alkohol?»
/les mer
28.11.2018
Marit Vasshus
Nasjonalt nettverk for Brukerplan samlet på Sandnes
Nettverket består av syv KoRus èr, samt NAPHA og var invitert av KOFOR Helse Stavanger til to dagers samling på Kronen Gaard, Sandnes kommune 21. og 22.november.
/les mer
14.11.2018
Marit Vasshus
Rogaland A-senter og KoRus representert på fagkonferanse i Newcastle
Den første internasjonale konferansen Addiction & the Family International Network (AFINet) ible avholdt i Newcastle, 9.-11 november og hadde representanter fra KoRus-vest Stavanger og Rogaland A-senters poliklinikk.
/les mer
26.10.2018
Marit Vasshus
Fyll dagene med aktivitet – ny Revoverybasert messe i Stavanger
I går åpnet den første Recovery – messe: «Fyll dagene», i Stavanger av leder i Kommunalstyre for levekår i Stavanger og fastlege Kåre Reiten.
/les mer
16.10.2018
Marit Vasshus
Trygghet og forutsigbarhet er sentralt i pakkeforløp
-Trygghet og forutsigbarhet for pasienter og pårørende er sentralt mål for pakkeforløp innen rus og psykisk helse, sa helseminister Bent Høye på dagens Stavangerkonferanse.
/les mer
09.10.2018
Marit Vasshus
Barne-og pårørendekontakt presenterte Rogaland A-senters tilnærming på nordisk konferanse
Astrid Swan Croucher, barne - og pårørendekontakt på Poliklinikken og Jorunn Bøe, familieterapeut og inntil nylig leder av familieteamet ved Poliklinikken hadde innlegg på den nordiske konferansen «Barnet og rusen 2018» den 25. 27.september i Sandefj...
/les mer
03.10.2018
Marit Vasshus
Spillavhengighet
Spillavhengighet var blant temaene på arbeidslivsnettverket på Sola 20.september. Det er Kompetansesenter rus, KoRus vest Stavanger som arrangerer nettverket halvårlig.
/les mer
03.10.2018
Marit Vasshus
Arbeidslivsnettverket på Sola samlet et bredt tilfang av profesjonelle aktører
Nettverket for arbeidsliv og rus, alor, som ble arrangert på Sola 20.september, samlet et rikt tilfang av profesjonelle med ansvar på arbeidsplassen for å bringe tematikken på dagsorden.
/les mer
03.10.2018
MArit Vasshus
Frokostsamtale om felleskap, møtesteder og mening i hverdagen
Mandag 1.oktober opplevde pasienter og ansatte en fin frokostsamtale i en fullstappet kantine på Rogaland A-senter med brukerrepresentanter, politikere og ansatte, i anledning TV-aksjonen 2018.
/les mer
07.09.2018
Marit Vasshus
Nasjonal lanseringskonferanse av pakkeforløp for psykisk helse og rus
Pakkeforløp for psykisk helse og rus publiseres og implementeres trinnvis fra høsten 2018. De tre første pakkeforløpene publiseres 12. september 2018 i forbindelse med Nasjonal lanseringskonferanse. Pasienter kan henvises til disse pakkeforløpene fra...
/les mer
05.09.2018
Marit Vasshus
Fagkonferanse om overdoseforebygging
Brukerbildet er endret på grunn av lett tilgang og nye syntetiske stoffer. Det krever kunnskap om nye stoff og marked for å forebygge dødsfall og gi livreddende hjelp, ifølge kommunalsjef Anne Synnøve Børtveit, Velferd og helsetjenester i Stavanger k...
/les mer
05.09.2018
Marit Vasshus
Hvordan kommunisere risiko for overdoser?
-Hva kan gi mennesker håp og tro på at fremtiden er noe å tenke på, slik at man vurderer risiko man utsetter seg selv for og mestrer risikosituasjoner? spør Sverre Nesvåg, forskningsleder KORFOR i Helse Stavanger.
/les mer
27.08.2018
Marit Vasshus
Spennende temakvelder for Pårørende og pasienter ved Rogaland A-senter
Fjorårets kurskvelder fikk svært gode tilbakemeldinger, fremhever poliklinikkleder Tor Borge.
/les mer
21.06.2018
Marit Vasshus
Tilskudd til å identifisere og følge opp utsatte barn systematisk
Kommuner kan nå søke tilskudd til arbeid med disse barna innen 20.august hos Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir..
/les mer
21.06.2018
Marit Vasshus
Bedre helse når 50+ blir mer bevisst sine alkoholvaner
For mange i alderen 50+ er alkohol av betydning, særlig i sosiale sammenhenger.
/les mer
03.05.2018
Marit Vasshus
Samarbeidsseminar om tilnærming og oppfølging av rus - og stresseksponerte barn i svangerskapet
Tilknytning, oppfølging og nasjonale retninglinjer var blant temaene på seminar 18.april på Stavanger Universitetssykehus.
/les mer
04.04.2018
Marit Vasshus
Hvem definerer andre som innenfor eller utenfor et felleskap?
Hvem definerer andre mennesker som «utenfor» eller «innenfor» et sosialt felleskap? Kan det tenkes at mennesker som føler seg som del av et felleskap, defineres som «utenfor» av andre?
/les mer
16.03.2018
Marit Vasshus
Gråsoner og alkoholkultur
Har alle ansatte i bedriften en klar forståelse for forventninger og normer som bedriften har for deres bruk av alkohol i jobbsammenheng? Finnes det subkulturer med egne forventninger eller regler?
/les mer
09.03.2018
Marit Vasshus
Leverkårskartlegging i Jærkommunene
Resultatene av Brukerplan- kartleggingen 2017 ble nylig presentert på Bryne for kommunene Sola, Klepp, Time og Hå av KoRus vest Stavanger v/ Sven Gustafsson i samarbeid med Time kommune og Fylkesmannen i Rogaland v/ Ellen Aarre.
/les mer
09.03.2018
Marit Vasshus
Hva forteller levekårskartleggingen Brukerplan 2017 i Helse Fonna kommunene?
Hvordan er levekårene for brukere av rus og psykisk helsetjenestene i Helse Fonna kommunene for 2017?
/les mer
09.03.2018
Marit Vasshus
Rusforebyggende råd for arbeidslivet
Vi tilbringer en stor del av livet på jobb og trivsel er vesentlig. Men det som skaper trivsel for noen, er ikke alltid like trivelig for andre. Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, så det der viktig med kjørereg...
/les mer
01.02.2018
Marit Vasshus
Hvordan støtte barns psykiske utvikling?
Psykologspesialist Susan Hart, Danmark hadde forelesning på Mot til å se - konferansen om barns sårbarhet for å utvikle følelser og hvordan kan vi hjelpe til?
/les mer
29.01.2018
Marit Vasshus
Kurs og prosjektkatalog 2018 fra Korus vest Stavanger
Korus vest Stavanger ved Rogaland A-senter har nå publisert vår nye kurs- og prosjektkatalog for 2018.Den viser bredden i våre tilbud som vi ønsker å nå ut til kommuner og spesialisthelsetjenester med.
/les mer
29.01.2018
Marit Vasshus
Filmen «Natta pappa henta oss» - en oppvekst med en foreldre med rusproblemer
Steffan Strandberg viste sin egenproduserte film «Natta pappa henta oss» på Mot til å se- evne til å handle - konferansen med fullt hus og 355 fagfolk i salen på Sola 24.januar. KOnferansen ble arrangert av Korus vest Stavanger og Rogaland A-senter ...
/les mer
03.01.2018
Marit Vasshus
Tilbud for spilleavhengige ved Rogaland A-senter
-Dette er en pasientgruppe som det er fullt mulig å hjelpe! Det finnes lett tilgjengelig kunnskap som kan settes ut i praksis og være til hjelp, sier psykologene Serina Fuglestad Sikveland og Sunniva Olivia Rørvik, Poliklinikken, Rogaland A-senter.
/les mer
03.01.2018
Marit Vasshus
Når barn gruer seg til jul
Aftenposten avis og seks nettaviser hadde 23.desember oppslag fra to ruseksperter i Norge, der kollega sosialantropolog Maren Løvås og psykologspesialist Frid Hansen, Borgestadklinikken er intervjuet.
/les mer
30.11.2017
Marit Vasshus
Mer medvirkning fra pasienten
-Fagfolk må vise stor varsomhet med å gripe inn med hjelp som pasienten er imot i spesialisthelsetjenestene, sier Pål Iden, ass.fagdirektør i Helse Vest.
/les mer
24.11.2017
Marit Vasshus
Finn din egen kraft!
Hva sier brukerne av hjelpetjenestene er viktig for å bli frisk når man erfarer utfordringen med psykisk helse, rus eller annen alvorlig sykdom?
/les mer
24.11.2017
Marit Vasshus
Hva er viktig i livet for å friskne til fra alvorlig sykdom?
Hva fremmer tilfriskning når man er alvorlig syk? Da er det langt mer enn pasientrollen som er viktig.
/les mer
24.11.2017
Marit Vasshus
Trender i helsetjenestene
Endringsprosesser tar tid. Er tiden moden og er mottakerne mottakelige for endring?
/les mer
17.11.2017
Marit Vasshus
Suksess med informasjonskvelder for pårørende og pasienter
Mange fremmøtte pasienter og pårørende viser at tilbudet treffer dem som får behandling ved Rogaland A-senter.
/les mer
17.11.2017
Marit Vasshus
Familierom er innredet på poliklinikken
Familieterapeutene Kristin Hodneland, Jorunn Bøe og barne- og familiekontakt Astrid Swan Croucher har jobbet energisk for å innrede et rom som virker inviterende til familier og par som kommer til behandlings - og informasjonssamtaler ved poliklinikk...
/les mer
17.11.2017
Arbeidsgiver tar initiativ til flest situasjoner med alkoholbruk
Arbeidsplassen betraktes som en viktig arena for å redusere risikofylt alkoholbruk hos ansatte. En stor norsk forskningsstudie viser at arbeidsgivere arrangerer flest situasjoner med alkoholbruk, og mange eksterne forbindelser gir økt eksponering.
/les mer
06.10.2017
Marit Vasshus
Forbruk av alkohol i aldersgruppen 62 +
Jobb er identitesskapende og gir mye glede, god selvfølelse og tilhøringhet. I denne gruppen økter sysselsettingen mest.
/les mer
06.10.2017
Marit Vasshus
Alkoholkultur på arbeidsplassen
Hvordan forholder vi oss til alkohol i egen bedrift? Nettverket for arbeidsliv og rus hadde dette som tema på Sola forrige uke.
/les mer
05.10.2017
Marit Vasshus
Hvilken kultur har arbeidsplassen for alkohol - bruk i jobbsammenhenger?
Er det greit eller ugreit å komme i bakrus på jobb? Hvordan kan en leder snakke med ansatt om bruk som påvirker kvaliteten eller gir risiko ved jobbutførelse? Har bedriften formelle eller uformelle regler for alkoholbruk i jobbrelaterte settinger? D...
/les mer
11.08.2017
Marit Vasshus
Flertallet ønsker retningslinjer for jobb - relatert alkoholbruk
Nær 7 av 10 ønsker retningslinjer for alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid. Nytt råd gir veiledning til offentlige virksomheter.
/les mer
11.08.2017
Marit Vaasshus
Barn har rett til informasjon ved foreldres alvorlige sykdom og dødsfall
-Helsepersonell skal identifisere og ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehovet mindreårige barn kan ha som følge at de er pårørende til foreldre som er pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skad...
/les mer
23.06.2017
Marit Vasshus
Gode møter mellom behandlere og brukere
- Hva er betydningsfulle forutsetninger for gode møter mellom behandlere og pasienter og brukere i helsetjenestene for rusbehandling? spør Kari Lossius, fagdirektør og spesialist i klinisk psykologi ved Bergensklinikkene.
/les mer
23.06.2017
Marit Vasshus
Det «umulige» er mulig!
Det umulige er ikke umulig- det tar bare litt lenger tid, sier virksomhetsleder Elisabeth Norhus Lied, til 200 deltakere på kurs i rus og helse i Egersund i to dager, i regi av Fylkesmannen, KoRus Stavanger, Ventilene og Alarm.
/les mer
23.06.2017
Marit Vasshus
Hvordan utvikles god rusbehandling?
- Den viktigste drivkraften til å utvikle rusbehandling kommer fra begeistrede fagfolk i stadig økende dialog med brukere.
/les mer
23.06.2017
Marit Vasshus
Hva beskytter mot påkjenninger i livet?
Hva beskytter mot belastninger og hva gir sårbarhet og risiko ved påkjenninger i livet?
/les mer
12.05.2017
Marit Vasshus
Rogaland A-senter leverer
-Vi har lagt bak oss ett 2016 med god aktivitet hvor det uttrykkes tilfredshet fra både Helse Vest RHF og Helsedirektoratet, våre to største kunder, med hva vi gjør, sier direktør Bjarte Grov ved Rogaland A-senter.
/les mer
27.04.2017
Marit Vasshus
Hvordan opplever barn å ha alvorlige syke foreldre?
En norsk studie av 534 familier viser at Barn som pårørende føler og tar stort ansvar for sine syke eller rusavhengige foreldre. De opplever stress og belastning fordi de bruker mye tid på omsorgsoppgaver og husarbeid. Barna føler seg alene om å hånd...
/les mer
06.04.2017
Marit Vasshus
STARUS- konferansen: Brukermedvirkning og dialog i medvind
Recovery- vinder blåser i vest og brukere og brukermedvirkning var sterkt til stede og representert på gårsdagens STARUS-konferanse. Tema var Hvordan skal poliklinikkene i spesialisthelsetjenesten virke?
/les mer
09.03.2017
Marit Vasshus
Rekordoppslutning om pårørendekveld
Rogaland A-senters Behandlingsavdeling arrangerer pårørendekvelder for pasientenes nære pårørende fire ganger i året. I februar med tema avhengighet
/les mer
09.03.2017
Marit Vasshus
Pasienter får undervisning om kjønnsperspektiv i rusbehandling
Nasjonal retningslinje for ROP-lidelser angir at kjønnsspesifikk behandling bør vurderes som ett tilbud ved behandling innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB. Behandlingsavdelingen ved Rogaland A- senter jobber nå med å utarbeide et kvi...
/les mer
09.03.2017
Marit Vasshus
Rus og psykisk helse i arbeidslivet
Arbeidsliv og rus nettverket, alor - nettverket, var samlet forrige uke i Haugesund med rekordoppslutning. Mange ønsker å få mer kunnskap om rus og psykisk helse i tilknytning til arbeidslivet, og nettverket muliggjør å dele erfaring og inspirere til...
/les mer
02.02.2017
Marit Vasshus
Kari Killen om foreldrefunksjoner og tilknytning
Killen foreleste på Mot til å se- konferansen forrige uke om betydningen av tilknytning mellom barn og foreldre og hva slags konsekvenser utrygg tilknytning kan ha. Hvordan kan vi hjelpe barn i risiko og deres foreldre?
/les mer
23.01.2017
Marit Vasshus
Fagdag med Kari Lossius
Rogaland A-senters Behandlingsavdeling inviterte klinikkdirektør Kari Lossuis fra Bergensklinikkene som del av fagutvikling.
/les mer
23.01.2017
Marit Vasshus
Invitasjon til fagdag om Foreldreskap og rusvansker
Rogaland A-senters avdeling for gravide og småbarnsfamilier inviterer til fagdag i februar og mars.
/les mer
19.01.2017
Fersk oversikt over bruk av alkohol og andre rusmidler
– Nordmenn drikker og røyker mindre, og snusbruk blant ungdom flater ut, sier hovedforfatter Astrid Skretting ved Folkehelseinstituttet. Rapporten Rusmidler i Norge 2016 gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler ...
/les mer
11.01.2017
Marit Vasshus
Bekymret for en gravid som ruser seg? Nytt digitalt verktøy for behandlingsforløp
Ansatte i kommunenes hjelpetjenester, familier og pårørende som bekymrer seg, får nå et digitalt verktøy for å forenkle fremgangsmåte i kontakt med gravide med rusproblemer.
/les mer
05.01.2017
Marit Vasshus
Jordmødre får opplæring i tidlig samtale om alkohol, livsstil og vold
Korus Stavanger ved Rogaland A-senter og Helsedirektoratet inviterte i desember til to dagers erfaringsseminar på Sola med jordmødre i hele Rogaland. Dette var en oppfølging av FRIDA- prosjektet om tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner.
/les mer
14.12.2016
Kristin Fjermestad
Opplæring og utdanning i Mentaliseringsbasert terapi ved Rogaland A-senter
De siste tre årene har en jobbet målrettet og stukturert for å implementere mentaliseringsbasert terapi ( MBT) ved Rogaland A-senter. Arbeidet har vært prosjektorganisert, med særlig fokus på forankring i ledelse og styre ved Rogaland A-senter.
/les mer
14.12.2016
Marit Vasshus
Nytt kvinnetilbud på Behandlingsavdelingen
- Vi er veldig glade for å ha etablert en egen kvinnegruppe på Behandlingsavdelingen. Dette er i tråd med både Rogaland A-senters strategiske plan og fordi ROP- veilederen viser til kjønnsspesifikke tilbud, sier en glad avdelingsleder Anne Kristin Kl...
/les mer
06.12.2016
Marit Vasshus
Nettverk for arbeidsliv og rus gir gode erfaringer
Arbeidslivet er en viktig arena for forebygging og tidlig intervensjon av helseskadelig bruk av alkohol og andre rusmidler. Erfaringer fra nettverk innen arbeidsliv og rus (alor nettverk) viser at det kan være en god plattform for bedriftenes arbeid ...
/les mer
22.11.2016
-Me bryr oss i Suldal: Felles innsats ved bekymring for barn
De fleste barn i Norge har det veldig godt og hjemmet er et trygt sted å være. Barna bygger gradvis en grunnmur av solide oppfatninger om seg selv, som tåler en støyt. Dessverre er det ikke slik for alle.
/les mer
21.11.2016
Marit Vasshus
Tilskuddsordninger i Helsedirektoratet til rusarbeid for 2017
Helsedirektoratet har, ifølge Fagrådet, lyst ut en rekke tilskuddsordninger til rus og psykisk helsearbeid for 2017. 502,6 millioner kroner skal fordeles på rus og psykisk helsefeltet
/les mer
10.11.2016
Marit Vasshus
Brukere og pårørede involveres i Fylkesmannens tilsyn
Brukere og pårørende har erfaringer fra møter med tjenestene som er viktige og nyttige for tilsyn i helse-, sosial- og barneverntjenesten. Erfaringene de formidler, gir bedre faktagrunnlag, risikovurdering og prioritering i tilsyn.
/les mer
10.11.2016
Marit Vasshus
Anbefalinger til kommunenes rustjenester
Hva vektlegger brukere, fagfolk og forskere i diskusjonen om anbefalinger til kommunenes tiltak for rustjenester? Representanter for de ulike deltakergruppene fra StaRus konferansen i Stavanger har utarbeidet anbefalinger.
/les mer
09.11.2016
Marit Vasshus
Nytt Rusfagmagasin med tema Brukermedvirkning
Rusfag er et magasin som gis ut av Kompetansesentrene for rus på oppdrag fra Helsedirektoratet. Fagbladet inneholdet 16 artikler med nyttige verktøy, inspirasjon og tips.
/les mer
08.11.2016
Marit Vasshus
Medfødt russkade kan forebygges 100 prosent
- For umodne fosterhjerner er alkohol det mest giftige rusmiddelet. Alkohol er farligere enn heroin, kokain og marihuana for det ufødte barnets hjerne. Dette sier professor og pediater Jon Skranes, ved Regionalt kompetansesentertjeneste for medfødt r...
/les mer
29.09.2016
Marit Vasshus
Alkoholfri feiring av arbeidsliv - og rus nettverket
-Denne møteplassen for næringslivet og offentlige virksomheter har gjennom 10 år gitt viktig erfaringsutveksling og inspirasjon for tema rusbruk i arbeidslivet, sier Ingunn Svendsen, rådgiver ved Kompetansesenter rus, KoRus Stavanger. Alor-nettverket...
/les mer
08.09.2016
Marit Vasshus
Mange nye psykoaktive stoffer
Ifølge EU`s narkotikaovervåkingsorgan EMCDDA, er det kommet til 560 nye psykoaktive stoffer i perioden 2005- 2015.
/les mer
08.09.2016
Marit Vasshus
Om risiko, likegyldighet og overdoser
Hvorfor har noen mennesker mange overdoser, andre ikke? Og hvorfor har noen mennesker mange overdoser i perioder i livet? Sverre Nesvåg, forskningsleder ved KORFOR i Helse Stavanger foreleste idag om tema Risiko, likegyldighet og overdoser på konfera...
/les mer
27.05.2015
Marit Vasshus
Eldre og rus i et helseperspektiv
Hva med eldre og alkohol? Vær skeptisk til ekspertene, koble din kunnskap til eget erfaringsgrunnlag, sier lege Fred Rune Ramm, Borgestadklinikken.
/les mer
27.05.2015
Marit Vasshus
100 råd som fremmer recovery
NAPHA gir nå ut et hefte med 100 råd som fremmer recovery. Relasjonen er en sentral faktor for å gjenerobre hverdagen.
/les mer
29.04.2015
Barn får gå altfor lenge, før voksne intervenerer
Barn får gå altfor lenge, før voksne intervenerer, enten fordi vi ikke forstår at det er rus, eller signalene er diffuse, sier psykolog Helle Lindgaard, Danmark. Hun foreleste på Rogaland A-senters kurs i familiebehandling i TSB 22.april.
/les mer
29.04.2015
Familiebehandling i TSB
- We deal with parents problems if the problems affect the child. If parents problems are separated from childrens, for their own treatment, it can be conflicting. If the child suffer from severe problems, do expect you need 6 month treatment. Dette ...
/les mer
28.04.2015
Marit Vasshus
Hvordan kan vi påvirke ruspolitikken?
Hva skal til for å påvirke rusmiddelpolitikken? STARUS arrangerte onsdag en konferanse med ulike rusmiddelpolitiske tema og forskningsleder Sverre Nesvåg fremhever at samtaler på sosiale arenaer er viktige steder for å påvirke ruspolitikken. Politike...
/les mer
28.04.2015
Marit Vasshus
Veien ut av rusbruk
- Da mine venner begynte å bruke alkohol, sluttet jeg med rusmidler, sier Victoria Skretting. Hun jobber i Drop-out teamet i Helse Stavanger og har erfaring med bruk av rusmidler tidlig i ungdomstiden, men har ikke brukt rusmidler på nærmere t...
/les mer
28.04.2015
Kurs- og prosjektkatalog 2015

/les mer
28.04.2015
Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2015
KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet.
/les mer
28.04.2015
Rusfag artikkelsamling 1/2015

/les mer
20.03.2015
Hva er pengespillavhengighet?
Psykolog Håkon Hauge Johnsen, Rogaland A-­‐senters poliklinikk snakker om pengespillavhengighet på Grunnkurs rus i Akdal mandag 23.mars i regi av KoRus Stavanger.
/les mer
20.03.2015
Marit Vasshus
Folkehelsetiltak som har nasjonal betydning
Helsedirektoratet lyser ut tilskuddsordning for å styrke folkehelsearbeidet i Norge gjennom å utvikle og formidle kunnskap.
/les mer
12.03.2015
Ungdata i Hjelmeland: Grip tak i mobbing
Ungdataundersøkelsen blant 100 elever i Hjelmeland viser mer mobbing, røyking og bruk av hasj enn i landet forøvrig. De unge i Hjelmeland er til gjengjelde aktive og fornøyde med seg selv. Dette fremkommer i et medieoppslag i Strandbuen av 27.februa...
/les mer
27.02.2015
MArit Vasshus
Rusmidler bløffer hjernen
Hjernen lar seg lure ved gjentatt bruk av alkohol eller andre rusmidler, og hjernens naturlige belønningssystem kommer på avveie. Hvordan kan denne prosessen forklares? Spør Silje Lill Rimstad, rådgiver ved Korus vest Stavanger. Hun holdt foredrag på...
/les mer
25.02.2015
Marit Vasshus
Hvordan oppdage og diagnostisere barn født med alkoholskader?
Hvordan kan fagfolk i sykehus og helsetjeneste oppdage, diagnostisere og håndtere barn født med russkader og bistå barnets familie?
/les mer
02.02.2015
Marit Vasshus
Stille barn som uttrykk for å ha det vanskelig
-Noen barn gruer seg til kvelden eller helgen. Stille barn er lett å gå forbi i barnehage og skole. I travle hverdager er det ikke de stille- men de bråkete vi hører, sier Ingrid Lund, Universitetet i Agder til 360 fagfolk på Mot til å se konferansen...
/les mer
28.01.2015
Marit Vasshus
Tar temperaturen på folkehelsen
Tallene i Folkehelsemeldingen bærer bud om at det ligger mye arbeid bak, og de gir motivasjon. Målet er flere gode leveår som er jevnt fordelt i befolkningen, sier Stein Emil Vollset, leder Nasjonalt sykdomsbyrdeprosjekt ved Folkehelseinstituttet.
/les mer
28.01.2015
Marit Vasshus
Utviklingstrekk for Brukerplan i Helse Fonna
- Helse Fonna har et unikt materiale gjennom år, fordi den første kartlegging ble gjennomført i 2006, sier Sverre Nesvåg, forskningssjef ved KORFOR, Helse Stavanger.
/les mer
28.01.2015
Marit Vasshus
Tidligere rusbrukere hjelper hverandre
- Å ha et trygt sted å gå til er viktig. Hos oss betyr budskapet om tilfriskning svært mye. Yrkestittel eller sosial status er mindre viktig, vi er likeverdige. Å bygge mellommenneskelige relasjoner er svært sentralt for oss, sier en av medlemmene i ...
/les mer
12.01.2015
Marit Vasshus
370 fagfolk kommer på Mot til å se - konferansen på Sola 21. og 22. januar
Den årlige nasjonale konferansen handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.
/les mer
12.01.2015
Marit Vasshus
​Brukerplan og rus på dagsorden 19.januar
16 av 19 kommuner i Helse Fonnaområdet har kartlagt mennesker med rusproblem i bostedskommunen ved hjelp av BrukerPlan. 19.januar kan du høre resultatet. Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet holder innlegg om ruslidelser.
/les mer
12.01.2015
MArit Vasshusa
Søknad på midler til kommunalt rusarbeid 2015
Gjennom tilskudd til kommunalt rusarbeid vil regjeringen øke kapasiteten slik at mennesker med rusrelaterte problemer, eventuelt kombinert med psykiske lidelser, sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tilbud. Midlene kan også bruk...
/les mer
27.11.2014
Marit Vasshus
Rusfags temamagasin retter i høst oppmerksomheten mot ungdom og rus.
Hvordan skal vi forstå trender og utviklingstrekk, ny kunnskap, ungdom og psykisk helse og hva er gode eksempler på hjelpetilbud for ungdom.? Rusfag gis ut av de syv Kompetansesentrene for rus i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet.
/les mer
18.11.2014
Marit Vasshus
Vil redusere alkoholrelaterte skader i utelivet
En betydelig andel av den politianmeldte volden skjer i tilknytning til utelivet, og over 80 % av voldstilfellene i Norge kan være alkoholrelaterte. I årets kampanje har Helsedirektoratet lagt ekstra vekt på å bygge kunnskap om alkoholrelaterte skade...
/les mer
17.11.2014
Marit Vasshus
Etnisitet, migrasjon og rus
Hva skjer med en person som opplever flukt fra farlige områder, til et liv i eksil, asyl, og frem til intergrering? Hvilke elementer er relevant i møte med hjelpere/ helsevesen for å forstå denne personen? Dette var tema for psykolog Mehdi Farshbaf o...
/les mer
17.11.2014
Marit Vasshus
Det er god samfunnsøkonomi å hjelpe barn og unge tidlig i livet
Det er god samfunnsøkonomi å hjelpe barn og unge tidlig i livet. Man må investere før barn får dårlig psykisk helse. Man må også fokusere på unges helse fordi den er nedadgående. Dette må politikerne gjøre noe med, understreker Tor Levin Hofgaard, Pr...
/les mer
17.11.2014
Marit Vasshus
Har brukerne som medforskere betydning for forskningsresulatene?
- Medforskning handler om dokumentasjon. Forskning er ikke eneste form for dokumentasjon, påpeker Dagfinn Bjørgen, leder for Mental helse Norge til deltakerne på Schizofrenidagene 2014 i Stavanger. Han er opptatt av brukere som medforskere.
/les mer
07.11.2014
Marit Vasshus
Åpning av nasjonal kompetanse-tjeneste for rusbehandling TSB
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae lacus ante. Nullam dapibus id purus eget fringilla. Suspendisse potenti. Nam non nibh vel velit consequat aliquet non a magna. Pellentesque sem nisl, sollicitudin a dictum a, tempus s...
/les mer
06.11.2014
Marit Vasshus
Ny kurs og prosjektkatalog 2014 fra KoRus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae lacus ante. Nullam dapibus id purus eget fringilla. Suspendisse potenti. Nam non nibh vel velit consequat aliquet non a magna. Pellentesque sem nisl, sollicitudin a dictum a, tempus s...
/les mer
05.11.2014
Marit Vasshus
Hva hjelper ved samtidig rus og psykisk helseplager?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae lacus ante. Nullam dapibus id purus eget fringilla. Suspendisse potenti. Nam non nibh vel velit consequat aliquet non a magna. Pellentesque sem nisl, sollicitudin a dictum a, tempus s...
/les mer
04.11.2014
Marit Vasshus
Mot til å se- evne til å handle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae lacus ante. Nullam dapibus id purus eget fringilla. Suspendisse potenti. Nam non nibh vel velit consequat aliquet non a magna. Pellentesque sem nisl, sollicitudin a dictum a, tempus s...
/les mer
27.10.2014
Marit Vasshus
Tilskudd til psykologkompetanse i kommunene
Helsedirektoratet kunngjør tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene». 100 millioner kroner skal brukes til å styrke psykologkompetansen i det kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. Det er en økning på 40 ...
/les mer
27.10.2014
Marit Vasshus
Midler til samarbeid om utskrivningsklare pasienter
Helsedirektoratet har lyst ut midler til styrking av samarbeid om utskrivningsklare pasienter mellom kommuner og institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling over Statsbudsjettet kap. 763.61 for 2014. Tilskuddsrammen er på kr 10 mill....
/les mer
13.10.2014
Marit Vasshus
Uønsker skolefravær i ungdomsskolen?
Kompetansesenter rus, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og Statped har inngått samarbeid for å styrke arbeidet med uønsket skolefravær. Vi henvender oss til kommuner...
/les mer
22.09.2014
Marit Vasshus
Årsmelding 2013 for Rogaland A-senter
Årsmelding 2013 for Rogaland A-senter Her finner du årsmelding 2013 fra Rogaland A-senter, med oversikt over tjenester for 2013.
/les mer
08.09.2014
Marit Vasshus
Flere plasser til rusbehandling
Helse Vest styrker tilbudet til rusavhengige med 140 millioner og øker behandling innan døgnbehandling, dagbehandling, polikliniske og ambulante tjenester.
/les mer
05.09.2014
Marit Vasshus
- Det kan fort gå godt
-Jeg er opptatt av likemannserfaringer og livskunnskap og at statistikkene på rusmisbruk skal knuses, fordi disse ofte fokuserer på det negative og ikke på dem det går godt med, sier Pål Berger, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon i Rogaland.
/les mer
05.09.2014
Marit Vasshus
Brukeren er den viktigste aktøren
Nå foreligger veilederen ” Sammen om mestring, en veileder i psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. – Brukeren er den viktigste aktøren når hjelp skal gis og pårørende er sentrale og skal lyttes til. Deres barn skal få hjelp for egne behov, sie...
/les mer
25.08.2014
Marit Vasshus
Finansminister Siv Jensen møtte ledelsen ved Rogaland A-senter
Tirsdag i forrige uke møtte finansministeren ledelsen ved Rogaland A-senter. Direktør Kjersti Egenberg fremhevet overfor finansministeren at den to år gamle samarbeidsavtalen mellom private ideelle virksomheter i Norge og den forrige regjeringen, må ...
/les mer
07.08.2014
Marit Vasshus
Veileder i psykisk helse og rus - Sammen om mestring
Veilederens formål er å synliggjøre brukergruppens behov og støtte det lokale psykiske helsearbeid og rusarbeidet for voksne. Veilederen angir krav og forventninger.
/les mer
05.08.2014
Marit Vasshus
Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene 2014 kan søkes
Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene 2014 kan nå s��kes. KoRus vest Stavanger forvalter på vegne av Helsedirektoratet tilskuddsordningen. Stimuleringsmidler for 2014 er fordelt til pågående- og planlagte prosjekter. Med for...
/les mer
04.08.2014
Marit Vasshus
ROP - seminar Jæren - Hva nytter?
ROP-seminar arragneres 24.september på Klepp rådhus med temaet samhandling om rus og psykiatri ( ROP). Hva gjelder ��� og hva nytter?
/les mer
28.05.2014
Marit Vasshus
Ettervern for å forebygge tilbakefall
Rogaland A-setner har nå startet opp et nytt ettervernstilbud for pasienter som har vært innlagt ved Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter. For å forebygge tilbakefall til rusavhengighet, har innlagte pasienter i lang tid etterlyst et gruppetil...
/les mer
28.05.2014
Marit Vasshus
Schizofrenidagene 3.- 7.novembe 2014
Tro eller vitenskap? Psykisk helse skal under lupen på Schizofrenidageen i Stavanger 3.- 7.november 2014. Schizofrenidagene 2014 har fokus på resultatene av våre psykiske helsetjenester. Hva vet vi om effekten av de metodene vi bruker? Hva virker for...
/les mer
28.05.2014
Marit Vasshus
Medieoppslag: Når den ansatte ruser seg
Hva gjør du når du oppdger at en medarbeider eller kollega sliter med et rusproblem? det er råd og hjelp å få hos Kompetansenseter rus ( KoRus) region vest Stavanger.
/les mer
28.05.2014
Marit Vasshus
Midler til rusmiddelforebygging i arbeidslivet
Helsedirektoratet lyser nå ut tilskuddsmidler for å redusere omfanget av problematisk bruk av rusmidler i tilknytning til arbeidslivet. Hele 2,7 millioner skal fordeles til innsats mot rus i arbeidslivet.
/les mer
13.05.2014
Marit Vasshus
Gravide fornøyd med tidlig samtale
Kvinner i Rogaland som fikk en samtale med jordmor om levevaner kort tid etter at de ble gravide, var svært fornøyde med tilbudet. Jordmødre mener at tidlig samtale er nyttig og at dette bør bli en del av den ordinære svangerskapsomsorgen.
/les mer
13.05.2014
Marit Vasshus
Vanedannende legemidler- ny veileder
Nå foreligger nyrevidert og tilgjengelig Nasjonal faglig veileder "Vanedannende legemidler – rekvirering og forsvarlighet", utgitt av Helsedirektoratet.
/les mer
29.04.2014
Marit Vasshus
Ny veileder psykisk helse og rus
Helsedirektoratet lanserer ny veileder " Sammen om mestring." Veilederen gjelder lokalt psykisk helse og rusarbeid for voksne. Fylkesmannen vil i samarbeid med Kompetansesenter rus Stavanger arrangere en opplæringsdag.
/les mer
28.04.2014
Marit Vasshus
Nyhetsbrev rus og psykisk helse
Fylkesmannen i Rogaland samarbeider med KoRus vest Stavanger i en kompetansegruppe rus og psykisk helse, og gir n�� ut sitt første nyhetsbrev. Hensikten er å bidra til godt samarbeid og samhandling mellom fylkesmannen, kommuner, helseforetak, bruker...
/les mer
22.04.2014
Marit Vasshus
Jubileumsseminar for rusbehandling i Haugesund i juni
Helse Vest arrangerer et jubileumsseminar sammen med Fylkesmennene i Rogaland, Hordaland og Sogn og fjordane og Kommunenes sentralforbund der man vil se på hva har skjedd etter 10 år med pasientrettigheter. Er vi på riktig vei og hva blir kursen fre...
/les mer
10.04.2014
Marit Vasshus
Delmaster i kommmune - og samfunnsplanlegging
For å styrke kompetansen i kommunalt, fylkeskommunalt og regionalt planarbeid, har Helsedirektoratet gitt KS v/SEVS i oppdrag å tilby utdanningsprogrammet «Helse og Omsorg i Plan» som master - emne (30 studiepoeng) i samarbeid med fem høgskole- og un...
/les mer
26.03.2014
Marit Vasshus
Tilskudd til kommunale psykologer i helse - og omsorg
Helsedirektoratet utvider søknadsfristen på tilskuddsmidler på 100 milllioner til «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene». Formålet er å styrke psykologkompetansen i det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. Søkna...
/les mer
20.03.2014
Marit Vasshus
Tilskuddsmidler til arbeid med retningslinjer innen rus og psykisk helse
Helsedirektoratet lyser nå ut tilskudds- midler på 7, 9 millioner til å implementere faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet.
/les mer
14.03.2014
Marit Vasshus
Gravide er godt orientert om skadelige virkninger av alkohol på fosteret
Dette viser en evaluering fra IRIS, International Research Institute of Stavanger, av tilbudet om tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner, der kvinner fra åtte Rogalandskommuner deltar.
/les mer
13.03.2014
Marit Vasshus
Spillavhengig- hva er det?
Spill gir anerkjennelse og identitet. Hver femte nordmann spiller på internetspill, og noen kan bruke 20 til 40 timer i uka på spill, sier Håkon Hauge Johnsen ved Rogaland A-senter poliklinikk.
/les mer
07.03.2014
Marit Vasshus
Pasienter tok initiativ til skitur i Sirdalen
Hytteturen er hovedsakelig planlagt og gjennomført av fire pasienter, sier Tone Salthe, på Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter. Spreke pasientene skulle gå en mil på ski hver vei, og dette klarte de å gjennomføre! Det er jo en stor bragd for...
/les mer
07.03.2014
Marit Vasshus
Suksess med Pårørendekveld
Tretti pårørende og pasienter var tilstede da Pårørendekveld ble arrangert på Rogaland A-senters behandlingsavdeling 17.februar. Det er ny rekord og viser et stort engasjement blant nære pårørende.
/les mer
03.03.2014
Marit Vasshus
Nye rustrender høsten 2013
Kompetanseneter rus - region vest, Bergen, Bergensklinikken rapporterer i "Føre var" siste funn om rustrender i Bergensområdet høsten 2013.
/les mer
28.02.2014
Marit Vasshus
Medikamentbruk en risiko for arbeidsplassen?
Medikamentbruk var tema for nettverksamling for arbeidsliv og rus, alor i Haugesund forrige uke. Overlege Finn Johansen ved Rogaland A-senter snakket legale medikamenter, som kan feilbrukes og utgjøre en mulig risiko på arbeidsplassen.
/les mer
27.02.2014
Marit Vasshus
Hasj påvirker hjernens utvikling
-Hjernen hos mennesket er ikke ferdig utviklet i ung voksen alder, og er sårbar for påvirkning av cannabis før dette. Det er to kritiske perioder i følge nyere hjerneforskning. Det er i fosterutviklingen og i tenårene. Tidlig hasjbruk er kritisk og k...
/les mer
27.02.2014
Marit Vasshus
Hvordan påvirker hasj hjernens utvikling?
-Hjernen hos mennesket er ikke ferdig utviklet i ung voksen alder og er sårbar for påvirkning av cannabis før dette. Det er to kritiske perioder i følge nyere hjerneforskning. Det er i fosterutviklingen og i tenårene. Tidlig hasjbruk er kritisk og k...
/les mer
04.02.2014
Marit Vasshus
Åtte medieoppslag på boken Arbeidsliv + rus = sant?
Gyldendal Akademiske publiserer boken om Arbeidsliv og rus , der 14 rusforskere i Norge har bidratt med vitenskapelige artikler. Silje Lill Rimstad, Kompetanse-senter rus, Rogaland A-senter er medforfatter av tre av 16 artikler. Publiseringen har git...
/les mer
04.02.2014
Marit Vasshus
Ny bok: Arbeidsliv + rus = sant?
Gyldendal Akademiske publiserer boken om Arbeidsliv og rus , der 14 rusforskere i Norge har bidratt med vitenskapelige artikler. Silje Lill Rimstad, Kompetanse-senter rus, Rogaland A-senter er medforfatter av tre av 16 artikler.
/les mer
24.01.2014
Marit Vasshus
Tilskudd til psykologkompetanse i kommunene
Helsedirektoratet kunngjør tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene». 100 millioner kroner skal brukes til å styrke psykologkompetansen i det kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. Det er en økning på 40 ...
/les mer
24.01.2014
Marit Vasshus
Tilskudd til lokalt forebyggende arbeid SLT
Tilskudd til samarbeid om lokalt forebyggende arbeid mot rus, kriminalitet og vold ( SLT - kooordinator og aktiviteter)kan nå søkes om hos Helsedirektoratet.
/les mer
14.01.2014
Marit Vasshus
Åpning av nasjonal kompetanse-tjeneste for rusbehandlingTSB
Nasjonal kompetansetjeneste TSB ble offisielt åpnet 10.januar. Familieterapeut Torbjørg Skaaalnes, Poliklinikken Rogaland A-senter representerte norske klinikerne innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB da hun sammen med en forsker og en bru...
/les mer
12.12.2013
Marit Vasshus
Hva hjelper ved samtidig rus og psykisk helseplager?
Hvordan skal man tilnærme seg mennesker som har både rus og psykisk lidelse samtidig og hva slags tilbud har vi lokalt som er fleksibelt og passer for dem? Dette var tema på kurs 10. og 11.desember i regi av Kompetansesenter rus Stavanger, Rogaland A...
/les mer
09.12.2013
Marit Vasshus
Ny kurs og prosjektkatalog 2014 fra KoRus
- Nå foreligger vår rykende ferske kurs - og prosjekt-katalog for 2014. Vi har gjort et stort og grundig arbeid for å ivareta vårt oppdrag som kompetanse-formidler på vegne av Helsedirektoratet, sier Bente Sikveland, leder for KoRus vest Stavanger, R...
/les mer
09.12.2013
Marit Vasshus
Mot til å se- evne til å handle
Den årlige nettverkskonferansen Mot til å se - evne til å handle arrangeres 22. og 23. januar i 2014 på Sola. Hovedtema blir "Menn og fødselsreaksjoner" og menns foreldreskap ved psykologspesialist Svend Aage Madsen, København. Barn og konfliktfylte ...
/les mer
06.12.2013
Marit Vasshus
Alkohol - Når kan du nektes servering?
Hvis du er åpenbart påvirket, skal du nektes alkoholservering og adgang til steder hvor det serveres alkohol. Om du er åpenbart påvirket, vurderes ut fra hvordan du oppfører deg, og ikke ut fra hvor høy promille du har. Helsedirektoratets skala skal ...
/les mer
05.12.2013
Marit Vasshus
Barn født med alkoholskader
Alkohol er det rusmiddelet som er mest skadelig for barns hjerne i fosterstadiet, fordi hjernens sentralnervesystem og signalanlegg utvikles fra 3.uke og gjennom hele svangerskapet. Derfor rådes gravide til totalavhold fra alkohol, sier professor Jon...
/les mer
04.12.2013
Marit Vasshus
Tidlig samtale om levevaner for gravide
Regjeringen vil bruke 2 millioner fra statsbudsjett for 2014 i et prosjekt for å redusere antall medfødte alkoholskader og andre skader som skyldes gravides bruk av alkohol og andre rusmidler Som en del avsvangeskapsomsorgen tilbys samtaler om livsva...
/les mer
03.12.2013
Marit Vasshus
Tette forelderbånd og høy skoletrivsel viser Ungdata
En veltilpasset ungdomsgenerasjon med tette bånd til foreldre, høy skoletrivsel og få som har erfaring med rus og kriminalitet. Dette viser tall fra NOVAS undersøkelse av 40 000 ungdommer i alderen 13- 16 år i Norge.
/les mer
03.12.2013
Marit Vasshus
Nettverk vil styrke Alkoholloven
For å stryke arbeidet med å etterleve Alkoholloven, arrangerer Fylkesmannen i Rogaland idag et regionalt nettverksmøte med kommuner, politi og næring som er etablert for arbeidet med alkoholloven og ansvarlig alkoholhåndtering. Nettverksseminar i...
/les mer
21.10.2013
Marit Vasshus
Alkoholkonferansen 2013
Helsedirektoratet inviterer til Alkoholkonferansen 2013 - «10 år etter rusreformen» i Oslo den 18. og 19.november . Konferansen har en lang rekke tema om alkohol – fra forebygging til behandling.
/les mer
02.09.2013
Marit Vasshus
Kan hjernens utvikling og læring påvirkes av rus og spill?
Hva sier forskningen om sammenhengen mellom hjernens utvikling og læring og bruken av rus og spill? Hvis man jobber med elever i ungdomsskole eller videregående skole, får man oppdatert forskningskunnskap på konferansen 5.november i Stavangeri i regi...
/les mer
23.08.2013
Marit Vasshus
Tverrprofesjonell samhandling - videreutdanning
Den 21. august startet Høgskolen Stord Haugesund en videreutdanning, med 15 studiepoeng i tverrprofesjonell samhandling. Dette er det første kurset i sitt slag her i landet, med fokus på tverrprofesjonell samhandling.
/les mer
23.08.2013
Marit Vasshus
"Barn i rusfamilier til Nord-Rogaland
Fem kommuner i Rogaland har takket ja til invitasjonen om å delta i kompetanseutviklingsprogrammet ”Barn i rusfamilier”. Målet er å heve kompetansen for å identifisere og intervenere tidlig overfor barn som er i risiko. Kompetansesenter rus Stavange...
/les mer
08.08.2013
Marit Vasshus
Pårørende skal ivaretas
Når en i familien blir alvorlig syk eller skadet, blir de nærmeste påvirket. Derfor er det viktig at helsepersonell samarbeider om å ivareta deres behov. E- lærings-programmet ”Pårørende” skal hjelpe fagfolk til å møte barn og pårørende. Pårørendese...
/les mer
12.07.2013
Marit Vasshus
Årsmelding 2012 for Rogaland A-senter
Årsmeldingen i kortversjon for 2012 er nå tilgjengelig.
/les mer
28.06.2013
Marit Vasshus
Gravide får tidlig samtale med jordmor
Nær 500 gravide i åtte Rogalandskommuner får mulighet til tidlig jordmorsamtale allerede i uke 6-8. Dette er fire uker tidligere enn normalt. Gravide får en samtale i tiden før de oppsøker lege, hvor de kan snakke om livsstil. Både mor og barn trenge...
/les mer
24.06.2013
Marit Vasshus
Ungdata Sola 2013 - mindre alkoholbruk og økt trivsel
Sola er en blant 21 Rogalandskommuner som har gjennomført Ungdata 2013 under veiledning av Kompetansesenter rus Stavanger, ved Rogaland A-senter. Funnene viser økt trivsel og foreldreinvolvering og gjensidig tillit mellom foreldre og barn. De fleste ...
/les mer
17.06.2013
Marit Vasshus
Norske tenåringer drikker mindre
Norske tenåringer drikker mindre alkohol enn før. Det viser den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD. (NRK) Forebyggende tiltak, og kampanjer som fokuserer på foreldres ansvar er de viktigste årsakene til nedgangen i ungdommens alkoholforbruk, mener ...
/les mer
17.06.2013
Marit Vasshus
Nye rustrender i Bergen våren 2013
Stiftelsen Bergensklinikkene har nå publisert sin Føre Var-rapport om nye rustrender i Bergen våren 2013. Rapporten viser nedgang i heroin, alkohol viser stabil bruk, cannabis/syntetiske cannabinoider øker og tilgang på amfetaminer øker.
/les mer
16.05.2013
Marit Vasshus
Ni medieoppslag på kort tid
Ungdomsundersøkelsen Ung Data, tilbud om tidlig livstilsamtale for gravide, samt alkohol og bransjeinteresser har fått ni medieoppslag i løpet av tre ukers tid. Disse aktivitene er knyttet opp mot arbeid ved Kompetansenter rus ved Rogaland A-senter.
18.04.2013
Marit Vasshus
Pårørendekveld kan gjøre en forskjell
Mandag 18. mars arrangerte Rogaland A-senters Behandlingsavdeling Pårørendekveld for fjerde gang. Pårørendekvelden gjennomføres annen hver måned, da pasientene ved avdelingen er innlagt i fire måneder. Pasienter som har deltatt med sine pårørende bid...
/les mer
15.04.2013
Marit Vasshus
Ny artikkelserie Rusfag
Nå er Rusfag 1/ 2013 kommet, en artikkelserie med ulike tema knyttet til rus. Utgivere er de syv regionale Kompetansesentrene for rus på oppdrag fra Helsedirektoratet. "Gutter som bruker androgene anabole sterioder - hvem er de og hva trenger de?" e...
/les mer
08.04.2013
Marit Vasshus
Oppslagsverk om tiltak og tilbud for ungdom
Hvordan kan vi hjelpe ungdom som står i fare for å falle utenfor skole og arbeidsliv? Nå foreligger et oppslagsverket som er laget i et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Husbanken og Det kr...
/les mer
05.04.2013
Marit Vasshus
Recovery - hva virker i behandling?
- Menneskesynet, respekt og likeverdighet er sentralt for at en bruker skal komme seg når man er i behandling, sier Steinar Trefjord ved Mestringsenheten i Sandnes kommune.
/les mer
05.04.2013
Marit Vasshus
MI nettverk styrker endringssnakk
Kompetansesenter rus, region vest Stavanger, arrangerte i går det fjerde nettverksmøte i Motiverende samtale. Nettverket får faglig oppdateringer og deler egen erfaring fra metodebruken.
/les mer
26.03.2013
Marit Vasshus
Ubehag og vanskelige samtaler
- Når ”den nødvendige samtalen” er knyttet til egen rolle i arbeidslivet, er den ofte knyttet til ubehagsfølelse, og slike samtaler har et utsettelsespotensiale, sa psykologspesialist Rasmus Sand, fra Kompetansesenter rus Stavanger til 30 deltakere i...
/les mer
22.03.2013
Marit Vasshus
Regional kompetanseplan 2013
Nå foreligger årets plan for kompetanse- og utviklingsarbeid på rusområdet i Rogaland som er utarbeidet av Kompetansesenter rus, region vest Stavanger ved Rogaland A-senter (KoRus vest Stavanger) og Fylkesmannen i Rogaland. Oppdragsgiver er Helsedire...
/les mer
22.03.2013
Marit Vasshus
Brukerkonferansen "Forbli rusfri"!
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) inviterer til fagdag fredag 12.april i Folkets Hus Stavanger. Hvordan gikk det med mannsskapet på en båt langs norskekysten med tidligere rusmisbrukere? Hva er brukermedvirkning? Hvordan holde seg rusfri i ...
/les mer
19.03.2013
Marit Vasshus
Mot til å se - evne til å handle 2014
Vi planlegger neste års nasjonale konferansen for spissområdet barn som lever i familier med rusproblemer eller psykisk/somatisk sykdom til onsdag 22. januar – torsdag 23. januar 2014. Vi oppfordrer til å sette av datoene allerede nå!
/les mer
14.03.2013
Marit Vasshus
Bedre tverrfaglig innsats
Haugesund og Tysvær kommuner er blant de åtte norske kommunene som prøver ut den danske modellen for bedre innsats på tvers av tjenestene. Her beskrives modellen.
/les mer
12.03.2013
Marit Vasshus
Rusfagpublikasjon om Pårørende
Rusfag 2/2013 publiserers nå og har tema Pårørende i rusfeltet: Ressurs, hjelpetrengende eller begge deler? Hva når barn ikke vil snakke om vansker knyttet til foreldres rusavhengihet? Korus vest Stavanger har bidratt med fire artikler til magasinet ...
/les mer
06.03.2013
Marit Vasshus
Nye samboere på Bryne
Rogaland A-senter gir nå tilbud om rusbehandling nærmere Jærbuene, i høyhuset på Bryne. -Gode fagfolk og god tilgang på våre tjenester er viktig for dem som trenger noen å snakke med, sa direktør Kjersti Egenberg.
/les mer
28.02.2013
Marit Vasshus
Ny ruspoliklinikk på Bryne
Rogaland A-senter gir nå tilbud om rusbehandling nærmere Jærbuene, i høyhuset på Bryne. - Å komme tettere på både pasienter, pårørende og barn og våre samarbeidspartnere er svært viktig, sier leder for poliklinikken og psykologspesialist Tor Borge.
/les mer
25.02.2013
Marit Vasshus
Tilskudd til videreutdanninger i psykisk helse og arbeid med barn og unge
Helsedirektoratet gir via søknad til Fylkesmannen tilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge og tilskudd til videre-/etterutdanning i rusproblematikk. Helsedirektoratet har kunng...
/les mer
13.02.2013
Marit Vasshus
Ulikheter og muligheter ved forskningsfunn
Kartleggingen ved hjelp av Brukerplan 2012 forteller oss om utviklingstrekk og forskjeller i femten kommunene når det gjelder forekomst av personer med psykiske lidelser og rusmisbruk og graden av alvorlighet, sa forskningssjef Sverre Nesvåg, KORFOR ...
/les mer
12.02.2013
Marit Vasshus
Fersk forskning på rus i Helse Fonna - området
Er det samsvar med hva folk trenger og hva folk får av tilbud i forhold til psykisk helse og rusproblemer? På Rusdagen 4. februar i Tysvær ble nær 315 fagfolk i kommunene invitert til å få fersk forskning på denne tematikken gjennom brukerkartlegging...
/les mer
05.02.2013
Marit Vasshus
Da var jeg redd, veldig redd
- En følelse av tomhet og lengsel etter å bli knyttet til noen som en gang sviktet oss, den opplevelsen forteller en ung pårørende jente oss om her idag. Hvordan kan vi gi nyttig hjelp til disse barna? spør Øivind Aschjem, familieterapeut og Leder fo...
/les mer
05.02.2013
Marit Vasshus
En trygg havn
Hva tenker en 20-åring med egne erfaringer om hva et barn trenger som har hatt en oppvekst med foreldre med psykiske lidelser eller rusavhengighet? - Når jeg kommer til samtaler med hjelpere ønsker jeg å bli sett, hørt, akseptert og respektert, sier ...
/les mer
05.02.2013
Megabite
Mot til å se - evne til å handle 2013
Hvordan blir vi berørt og oppmerksomme for å ivareta barn som vokser opp med foreldre som har rusavhengighet eller psykiske lidelser? Dette var blant flere tema for konferansen Mot til å se – evne til å handle ble arrangert 23. og 24.oktober på Sola ...
/les mer
18.12.2012
Marit Vasshus
Utstein Refleksjonsforum 2013 om dannelse
Professor i statsvitenskap og aktiv samfunnsdebattant Bernt Hagtvedt, Universitetet i Oslo kommer 12.mars til Utstein kloster. Han vil belyse temaet ”dannelse” med henblikk på utdannelse og yrkespraksis.
/les mer
18.12.2012
Marit Vasshus
God hvit jul!
Desember er måneden vi drikker absolutt mest. Titusenvis av barn gruer seg til jul, sier Helse – og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.
/les mer
12.12.2012
Marit Vasshus
Workshop for Ungdata 2012
Samtlige 26 kommuner i Rogaland var i går invitert til en arbeidsøkt for å planlegge og gjennomføre ungdomsundersøkelser i 2013. Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter var arrangør. Målet med undersøkelsene er både å oppdatere status f...
/les mer
10.12.2012
Marit Vasshus
NRK P1 Kveldsåpent om spilleregler ved julebord
NRK P1 har fanget opp kronikken i Stavanger Aftenblad 19.november 2012 av Silje Lill Rimstad, KoRus Stavanger ved Rogaland A-senter om arbeidstakeres alkoholbruk ved julebord på jobben. Søndag 9.desember deltok Rimstad i Kveldsåpent kl. 19- 19.30 fra...
/les mer
06.12.2012
Marit Vasshus
Trygt uteliv for alle
Helsedirektoratet lanserte idag ny veileder for salgs- og skjenkekontroll. Med den nye veilederen, ønsker en et tryggere uteliv for publikum, sier assisterende helsedirektør Knut Inge Klepp.
/les mer
06.12.2012
Marit Vasshus
Motiverende samtale
Motiverende samtale er en samarbeidsrettet samtalestil. Målet er å styrke egen motivasjon og engasjement i forhold til endringer. Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter holder kursrekker i metoden for kommunenes personell.
29.11.2012
Marit Vasshus
Ny e-læring: Hvordan møte pårørende?
Sander føler skyld etter at moren forsøkte å ta sitt eget liv med en overdose. Mor vil ikke at sønnen skal vite hva som har skjedd. Hun vil beskytte ham. Hva skal hjelperne gjøre? Et nytt e-læringsprogram har case med veiviser. KoRus vest Stavanger v...
/les mer
20.11.2012
Marit Vasshus
Aftenbladkronikk om spilleregler for alkoholbruk
Julebord med mye alkohol, ofte på bedriftens regning, kan skape mye trøbbel. De aller fleste ansatte opplever mange positive sider ved å nyte moderate mengder alkohol sammen med kollegaer på julebordet. Det setter en ekstra "piff" på festen, og alkoh...
/les mer
13.11.2012
Marit Vasshus
Hva virker for å bli kvitt rusproblemer?
Hva som skjer i prosessen under rusbehandling, er forskningsdokumentasjon som mange synes er spennende. Men livet som skal leves etter behandling er det lite forskning og interesse for, mener Pål Berger, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO. Be...
/les mer
13.11.2012
Marit Vasshus
Nytt Rusfag om foreldrerollen
Nå er Rusfag 2/ 2012 kommet med temanummer om foreldrerollen i rusforebygging. Utgivere er de syv regionale Kompetansesentrene for rus på oppdrag fra Helsedirektoratet. ”Når de voksnes problemer utfordrer svangerskapet” og Å bli mamma starter lenge...
/les mer
13.11.2012
Marit Vasshus
Hvem skal trøste knøttet?
Hvordan virker alkohol på fosteret og barnets utvikling etter fødselen? Hvordan påvirkes tilknytning og samspill ved alkoholbruk? Dette var tema på et kurs tirsdag 6.november for 40 helsesøstre og jordmødre i Sør-Rogaland i regi av KoRus Vest Stavang...
/les mer
08.10.2012
Marit Vasshus
Nytt helsetilbud: Gravide får tidlig samtale om levevaner med jormor
Nytt helsetilbud: 500 gravide i Rogaland får tidlig samtale om levevaner med jordmor. Tilbudet er basert på undersøkelser som viser at 70 prosent gravide mener de får ingen eller lite informasjon om alkoholbruk og mulig effekt på barnets utvikling. F...
/les mer
21.09.2012
Marit Vasshus
ALOR- nettverket tematiserer behandlings- og pårørendetilbud
Arbeidsliv og rus nettverket i regi av Kompetansesenter rus Stavanger møtes 28. september på Sola Strand hotell. Denne gang er hovedtema ”Behandlings – og pårørendetilbud. På nettverksssamlingen blir ulike tilbud presenteret og hvordan man kan ta ko...
/les mer
18.09.2012
Marit Vasshus
Ny brosjyre om Rogaland A-senter som spesialisthelsetjeneste med familietilbud
Rogaland A-senter har nå utarbeidet ny brosjyre som viser bredden og helheten i virksomheten som behandlings – og kompetansesenter for rus. Her finner man informasjon om det kliniske tilbudet ved behandlings-avdelingen, avrusingsavdelingen og polikl...
/les mer
13.09.2012
Marit Vasshus
Øremerkede folk og forankring avgjør kommunenes rusforebygging
Kommuner som er flinke til å forebygge rusmisbruk har egne folk som prioriterer rusmiddelforebygging. Forebyggingsarbeidet er her godt forankret hos lokalpolitikere og administrasjon. Det viser en ny forskningsrapport fra SIRUS.
/les mer
13.09.2012
Marit Vasshus
"Frida" - Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner fokusert av sosialministeren
KORUS vest – Stavanger sitt pilotprosjekt om tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner startet august 2012 med Bente Høgmo som prosjektleder. I forbindelse med en prisbelønnet fagartikkel i Norsk psykologtidsskrift om traumepsykologi, omsor...
/les mer
12.09.2012
Marit Vasshus
Open Space publikasjon
Rogaland A-senter / Kompetansesenter rus Stavanger har i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Hertervig Akademisk utgitt en forskningsrapport om metodikk til bruk i kunnskaps – og utviklingsarbeid. KORUS Stavanger har mange års erfaring i bruk ...
/les mer
26.06.2012
Marit Vasshus
Nasjonal spredning av Arbeidsliv og rus - nettverk
Kompetansesenter rus- Stavanger v/ Rogaland A-senter har bidratt til å spre sin modell for Arbeidsliv og rus (ALOR) nettverk til flere regioner i Norge. Tilretteleggerne for regionale nettverk, møttes nylig i Trøndelag for å øke kunnskap og dele er...
/les mer
29.05.2012
Marit Vasshus
Kanutten barnehage feirer 25 år og ny lekepark
Kanutten barnehage ved Rogaland A-senter har dobbeltfeiring med 25 år og ny minipark som ungene kan boltre seg i.
/les mer
15.05.2012
Marit Vasshus
Rapport om anabole sterioder blant Stavangerungdom
En fersk rapport fra Utekontakten i Stavanger viser at det er lite kunnskap om bruk av androgene-anabole steroider blant hjelpetjenestene som ungdom i alderen 16-20 år kommer i kontakt med både i kommunen og spesialisthelsetjeneste. Det er behov for ...
/les mer
11.05.2012
Marit Vasshus
Samhandling om gravide med rusproblem
Rogaland A-senter ved direktør Kjersti Egenberg inviterte 8. mai til årlig samarbeidsseminar med Stavanger kommune og Stavanger Universitetssykehus, denne gang om gravide med rusrelaterte problemer. Formålet med seminaret er å dele informasjon om til...
/les mer
11.05.2012
Marit Vasshus
Svangerskap er skreddesrydd for forandring
- Ved svangerskap gjennomgår kvinner generelt en reorganisering av psyken, og gjennomgår en modning, enten svangerskapet er ønsket eller uønsket, sier Anette Bjelland, psykologspesialist ved Behandlingsavdelingen på Rogaland A-senter. Virksomheten gi...
/les mer
04.05.2012
Marit Vasshus
Samarbeid med UIS om Kettil Bruun Society Stavanger 2012
Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol (KBS) er en uavhengig organisasjon som er åpen for forskere som er engasjert i forskning på sosiale aspekter ved alkoholbruk og alkoholproblemer. Som en del av et internasjonalt ...
/les mer
27.04.2012
Marit Vasshus
Grunnkurs i rusrelatert problematikk
Grunnkurs i rusrelatert problematikk arrangeres 31.mai på Quality Ariport hotell Sola av Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen. Tema blir blant annet brukeren som ekspert i eget liv, hva er avhengighet, de ...
/les mer
23.04.2012
Marit Vasshus
Kulturturer for pasienter ved Rogaland A-senter
Vitenfabrikken, Hertervig -samlingen, øko – gården, Darwin-utstillingen, vandring i gamle Skudesneshavn med mer. Kulturturer er et etterspurt og variert tilbud for innlagte pasientene ved Rogaland A-senter.
/les mer
18.04.2012
Marit Vasshus
Nytt Rusfag med artikler fra Kompetansensetrene
RUSFAG gis ut av Kompetansesentrene for rus og inneholder interessante artikler om rusbruk blant 10 000 voksne i 25 ulike bransjer, om erfaringer med cannabisavvenningskurs for ungdom og foreldre,studenter og alkoholkultur og artikler om forebyggende...
/les mer
10.04.2012
Marit Vasshus
Helsedirektoratet ønsker flere hvite uker
Nordmenns forbruk av alkohol bør reduseres, mener Helsedirektoratet, som nå lanserer kampanjen «Hvite uker».
/les mer
29.03.2012
Marit Vasshus
NRK TV oppslag om anabole steroider
NRK Rogaland hadde 27.mars kl.18.40 et oppslag om bruk av anabole steroider blant gutter 16-20 år i Stavanger. En kartlegging av bruk gjøres med veiledning fra Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter.
/les mer
22.03.2012
Marit Vasshus
Første pårørendekveld på Behandlingsavdelingen
Rogaland A-senters Behandlingsavdeling arrangerte mandag 19.mars for første gang i nyere historie, pårørendekveld som et fast tilbud. Pasientene på avdelingen har bidratt med viktige innspill til innholdet.
/les mer
08.03.2012
Marit Vasshus
Ny regional familieterapiutdanning til høsten
Diakonhjemmet Høgskole samarbeider med Rogaland A-senter om oppstart av en ny regional videreutdanning i familieterapi ved Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes fra høsten 2012. Dette kan bidra til et bedre lokalt helsetilbud.
/les mer
14.02.2012
Marit Vasshus
Hvorfor ruspolitikk på arbeidsplassen?
Hvorfor og hvordan skal en bedrift utforme en tydelig ruspolitikk? Er retningslinjer nok, eller trengs det noe mer?
/les mer
12.02.2012
Marit Vasshus
-Skal jeg være den som sier at folk ikke må drikke rødvin?
Fylkeskontoret til NAV Rogaland har Kristin Elisabeth Dahlgren som sin ivrige og livlige Akan- kontakt. Hun ble inspirert til arbeidet av et kurs om holdninger til rusbruk knyttet til arbeidsliv, blant annet om ”dagen derpå” problematikk.
/les mer
25.01.2012
Marit Vasshus
Litteratur kan brukes som en nøkkel
- Kunsten har betydd mye helt fra jeg var ganske ung. Det å føle seg hjulpet av en tekst, er en verdi i dannelsesromanen ”Kompani Orheim, sa forfatter Tore Renberg til de 340 deltakerne på konferansen Mot til ¨å se- evne til å handle på Sola forrige ...
/les mer
03.01.2012
Kjersti Egenberg
Romjulshygge for tidligere pasienter og barn
Rogaland A-senters behandlingsavdeling inviterte i romjulen til et arrangement som vil bli en årlig begivenhet for pasienter som har fullført behandlingen i løpet av det siste året.
/les mer
22.12.2011
Marit Vasshus
Mot til å se - evne til å handle 2012
Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senters spissområde ”Rusproblemer i familier med barn”, arrangerer 19. og 20. januar 2012 konferansen ”Mot til å se – evne til å handle”. Tema er barn som lever med foreldre med rusproblemer, psykiske va...
/les mer
20.12.2011
Marit Vasshus
Alkoholbruk i Stavanger sentrum i helgene
Hvordan ser Stavanger sentrum ut om kvelden i "lysløypa" i helgene? Dette viste dokumentaren fra NRK Rogland som ble sendt på riksnettet på NRK senlørdag. Sentrale politikere i Stavanger bystyre er enige om at dette ikke er flatterende og ingen god ...
/les mer
15.12.2011
Marit Vasshus
Motiverende intervju for ungdomsarbeidere
Stavanger kommune har 30 av sine ungdomsarbeidere på kurs i Motiverende intervju (MI) for å lære metodikk i samtaler om rusrelaterte problemer. Tilbudet gis av Kompetansesenter rus-region vest Stavanger ved Rogaland A-senter.
/les mer
14.12.2011
Marit Vasshus
Forvetninger og utfordringer i et brukerperspektiv
Hvordan bli rusfri? Hvilke veier og spor vil folk følge eller ønske seg å følge på veien til rusfrihet? Dette er et spørsmål som opptar både brukere og behandlere, understreker Pål Berger i RIO, rusmisbrukernes interesseorganisasjon.
/les mer
14.12.2011
Marit Vasshus
Samhandlingsreformen på mange og nye måter
- Ideen med reformen er å bevege oss fra reparasjon til å forebygge, vi må begynne å gjøre ting på nye måter. Folk skal behandles hjemme, få en trygg tjeneste der de bor. Egen mestring og pårørendesamarbeid er sentralt, understreker fylkeslege Pål ...
/les mer
22.11.2011
Marit Vasshus
Graviditet og rusbehandling
- Det er viktig å se rus i et familieperspektiv, i et relasjonelt perspektiv, sier Anita Aniksdal, klinikksjef ved Rogaland A-senter. Det er videre en god påminnelse å være ydmyk i forhold til hvilke mulige sammenhenger det er mellom graviditet og ru...
/les mer
18.11.2011
Marit Vasshus
Kartlegger bruk av anabole sterioder
- Mange mener noe om det, men er dette et stort eller lite problem i Stavanger og omegn? Vi vil samle kunnskap for å få et bedre bilde av problemområdet, sier Tonje Hoff, leder av Uteseksjonen og initiativtaker til prosjektet. Dette gjøres i samarbei...
/les mer
18.11.2011
Marit Vasshus
Veiledning i rus og psykisk helse
Kompetansesenter rus – region vest Stavanger gir veiledning til ansatte som jobber med rus og psykisk helse i kommunene, ved hjelp av en metodikk som aktiviserer hele gruppen. For tiden får ansatte ved Hundvåg og Storhaug helse – og sosialkontor, sek...
/les mer
27.10.2011
Marit Vasshus
AKAN - prisen 2011 til Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter
AKAN -prisen 2011 går til Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter. AKAN -prisen for godt rusforebyggende arbeid 2011 ble i går utdelt til Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter. Prisen tildeles p...
/les mer
14.09.2011
Marit Vasshus
Satser på mentaliseringsbasert behandling
Rogaland A-senter gjør et løft for å stimulere til kompetanseutvikling innen mentaliseringsbasert teori og terapi. Satsingen på MBT gir Rogaland A-senter mulighet til å være blant de første kompetansesentre i Norge som systematisk jobber og gjør seg ...
/les mer
14.09.2011
Marit Vasshus
Bredt tverrfaglig tilbud ved avrusing
Rogaland A-senter har på oppdrag fra Helse Vest økt tilbudet om avrusing for pasienter og etablert nytt tilbud om stabilisering. Tilbudet har en stor tverrfaglig profesjonsbredde innen medisin, sykepleie, psykiatri, vernepleie og sosialfag.Man har ...
/les mer
31.08.2011
Økt bevissthet på arbeidsliv og rus
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter merker økende interesse for kunnskap og bevissthet om arbeidsliv og rusbruk.
/les mer
16.08.2011
Marit Vasshus
Rapport om studenter og alkohol på Dagsrevyen
NRK Dagsrevyen, NRK Rogaland TV og radio hadde i går oppslag på rapport om studenter og alkoholbruk. Tusener av universitetsstudenter gjør nå sine første møter med andre medstudenter gjennom Fadderuken. En fersk rapport viser at studentenes utagering...
/les mer
12.08.2011
Marit Vasshus
Er studiestart preget av alkohol og fyll?
Tusener av studenter strømmer nå til Universitetene og gjør sine første møter med andre gjennom Fadderuken neste uke. En fersk rapport viser at studentenes utagering er begrenset, engasjementet og felles deltakelse preger deres debut. Alkoholen virke...
/les mer
12.08.2011
Marit Vasshus
Kulturopplevelser for pasienter i rusbehandling
Rogaland A-senter arrangerer kulturturer for pasienter som er innlagt til rusbehandling, og denne uken pasienter ved Avrusingsavdelingen for første gang på et slikt arrangement på Ustein Kloster, Mosterøy nord for Stavanger. -Dette tilbudet gir frih...
/les mer
04.07.2011
Marit Vasshus
Rusfag nr 2 2011
Bladet "Rusfag" gis ut to ganger i året med en fagartikkelsamling vår ( nr 1/ 2011 15 artikler) og et temanummer på høsten ( nr 2/ 2010 16 artikler), og bladet er et ledd i dette arbeidet. Rusfag er et resultat av et samarbeid mellom de syv kompetans...
/les mer
06.06.2011
Marit Vasshus
Rogalandskommuner satser forebyggende blant barn
Flere Rogalands-kommuner satser på trivselstiltak og forebygger mobbing, de er gode på å løfte frem barn i planverket sitt. - De vil at det skal være godt å bo i kommunen, sier Bente Høgmo, Kompetansesenter rus Stavanger.
/les mer
18.05.2011
Marit Vasshus
Samhandling for bedre folkehelse
- Forebygging og folkehelsearbeid foregår også i kommunene, sa Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Ministeren referete til et vellykket prosjekt i Tysvær i en tale om samhandling 10.mai. Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A...
/les mer
30.04.2011
Marit Vasshus
Ny tverrfaglig spesialisert akuttjeneste
Fra 2. mai etablerer Rogaland A-senter i avtale med Helse Vest et nytt akuttilbud innen tverrfaglig spesialiserte helsetjenester for rusbehandling. Tilbudet er et supplement til andre akuttjenester, og er ikke ment å overta deres ansvarsområder.
/les mer
27.04.2011
Marit Vasshus
Barn og pårørende har fått et bedre tilbud
En fersk rapport fra Rogaland A-senter viser at det å ansette en barne – og pårørendekontakt styrker tilbudet for barn og pårørende til rusmiddelavhengige før, under og etter behandling. Over halvparten av disse fikk hjelp for egen del for første gan...
/les mer
08.04.2011
Marit Vasshus
Hva med medikamentfri langtidsbehandling og oppfølging?
STARUS konferansen 6. april på Sola satte rusbehandling på dagsorden. Hva som gir smidighet ift å behandle LAR pasienter og pasienter med medikamentfri behandling, samt dilemmaer ved behandling med og uten medikamenter ga stort engasjement blant de ...
/les mer
07.04.2011
Marit Vasshus
LAR og medikamentfri hjelp under samme tak?
Hvordan påvirker det medpasienter i abstinens, at andre får lindring gjennom legitim medisinering, når de selv går gjennom en medikamentfri behandling? Dette dilemma var blant temaene som ble drøftet på STARUS –konferansen 6.april på Sola med 90 delt...
/les mer
31.03.2011
Marit Vasshus
Kvalitet i behandling
- Som en del av kvalitetsarbeidet ved Rogaland A-senters behandlingsavdeling får pasientene undervisning i Mindfullness Based Coping( MBC) sier avdelingsleder Unn Hammervold. Terapeutene som er utdannet i MBC jobber nå med å tilpasse tilbudet særski...
/les mer
28.03.2011
Marit Vasshus
Stavanger kommune kurser skjenkenæringen
Stavanger kommune har påbegynt opplæring i programmet Ansvarlig vertskap for skjenkestedene i samarbeid med politiet og Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter. Målet er at alkoholservering ikke skal forekomme til ungdom under aldersgrensen (18 o...
/les mer
14.03.2011
Marit Vasshus
To - tre prosent tenåringer bruker hasj
To-tre prosent av ungdom i alderen 12 – 15 år bruker hasj, men de har gjerne flere problemer. Hasjen kjøpes av jevnaldrede og betales med lommepengene, viser en fersk kartlegging i Stavanger kommune.
/les mer
04.03.2011
Marit Vasshus
Forskere undersøkte studenter og alkoholkultur
Forskere avliver myten om Fadderuken som fyllefest. Forskerne ville finne ut om fadderfylla hadde tatt overhånd, men ble positivt overrasket da de tilbragte starten på semesteret sammen med studentene. Selv om alkoholen bidrar til å skape fellesskap,...
/les mer
22.02.2011
Marit Vasshus
Tre av fire unge tror på godt liv
74 prosent av de spurte ungdommene tror de får et lykkelig liv. Det viser en undersøkelse blant over 5000 elever i ungdomsskole og 1. videregående skole i 15 Rogalandskommuner. Selv om hverdagen er full av store og små problemer, tror tre fjerdedeler...
/les mer
14.02.2011
Marit Vasshus
Rusmiddelpolicy positivt for bedriftskultur
- Kunnskap, holdning og handling har effekt på resultatene av Akan – arbeidet, og dette bør inn i all lederopplæring, understreker Tormod Gilje, AKAN – koordinator i Avinor. Bedriften fikk AKAN – prisen for godt AKAN arbeid i fjor.
/les mer
28.01.2011
Marit Vasshus
Søknadsmidler til kommunalt rusarbeid
Omlag 420 millioner kroner i tilskuddsmidler, øremerket kommunalt rusarbeid, er nå klare til å skifte eiere. Søknadsfristen for tilskuddsmidlene er 1. februar.
/les mer
28.01.2011
Marit Vasshus
Risk - bruk i NRK Dagsrevyen
Kompetansesenter rus Stavanger ved Silje Lill Rimstad ble i går intervjuet på NRK Dagsrevyen om Risk – bruk modellen, som er en ny måte bedrifter kan møte ansatte med riskopreget alkoholbruk på.
/les mer
25.01.2011
Marit Vasshus
Barn av rusmisbrukende foreldre og familiens fungering
-Vi trenger kunnskap for å oppfylle ”Mot til å se – evne til å handle”, og vi må ha vilje til å sette kunnskapen ut i livet, sa dr.psycol Bente Storm Mowatt Haugland på Sola konferansen 19 og 20.januar i regi av KORUS vest ved Rogaland A-senter.
/les mer
23.01.2011
Marit Vasshus
Hva skal vi si til barna om kriser i familien?
- Barnets århundre var 1900 tallet. Nå er vi i det andre barnets århundre. Hva vil bli sagt om oss i ettertid når det gjelder barn i krise og det å handle overfor barn som vokser opp med rus og psykisk lidelse? Vil historien fortelle at de hadde kunn...
/les mer
23.01.2011
Marit Vasshus
Hjelp i et barneperspektiv
- Når man vokser opp med en rusmisbrukende foreldre, blir man opptatt av trygghet. Vi må hjelpe de som ønsker hjelp, selv om vi ikke når alle og noen ikke vil ha hjelp, sier Marius Sørensen Helland Sjømælingen, generalsekretær i BAR, Barn av rusmisbr...
/les mer
22.01.2011
Marit Vasshus
Mot til å se - evne til å handle
- Helsedirektoratet har en omfattende satsning på tidlig Intervensjon. Å forebygge, se og ikke minst agere tidlig i en problemutvikling, er viktig. Alle er enige om det. Samtidig er det dokumentert at fagfolk unnlater å handle på bekymring, sa direkt...
/les mer
22.01.2011
Marit Vasshus
IRIS rapport om Arbeidsliv og rus nettverk
Nettverket for virksomheter som jobber med arbeidsliv og rus, bidrar til å fornye og vedlikeholde kompetanse på rus for deltakerne. Rapporten konkluderer med at bedriftene får inspirasjon og motivasjon til å utøve sin ruspolitikk og gjør den enkelte ...
/les mer
07.12.2010
Marit Vasshus
Virksomme verktøy for kommunene
Fagbladet "Rusfag" nr 2- 2010 har tema gode verktøy og presenterer 14 ulike metoder og karteggingsverktøy som kan brukes i kommunene i arbeid med rusrelatert problematikk.
/les mer
18.11.2010
Marit Vasshus
Gruppeterapi hjelper for egenutvikling
Hva er det som gjør at gruppedeltakere klarer å møte opp 100 ganger til behandlingssamtaler ved Rogaland A-senters poliklinikk? - Gruppa har klart å skape en trygghet sammen. Selv om det er tøft, er det oftest trygt å komme tilbake i gruppa, sier en ...
/les mer
18.11.2010
Marit Vasshus
Gruppeterapi med stort fremmøte
- Jeg er imponert over at deltakerne i terapigruppen er så stabile og har møtt opp til terapi ukentlig i over to år. Gruppeterapeuten har bidratt til å opprettholde fremmøtefrekvensen over lang tid, sier avdelingsleder Benthe Hedland på poliklinikken...
/les mer
17.11.2010
Marit Vasshus
Alkoholfritt svangerskap
Du gir barnet ditt en god start om du kutter ut alkohol. Det er også klokt å unngå alkohol allerede når dere planlegger barn.
/les mer
15.11.2010
Marit Vasshus
Elisabeth Nordhus Lied oppnevnt som medlem i regjeringens Barnevernspanel
Barne – likestillings - og inkluderingsminister Audun Lysbakken oppnevnt i dag et barnevernspanel, der Elisabeth Nordhus Lied, erfaringskonsulent ved Rogaland A-senter, skal delta med råd. Regjeringen skal legge frem en Stortingsmelding om barneverne...
/les mer
05.11.2010
Marit Vasshus
Helsedirektoratet inviterte kompetansesenterene for rus til fagsamling
Helsedirektoratet inviterte 1.- 3. november 2010 alle de syv kompetansesentrene for rus i Norge til årlig fagsamling, denne gang på Sola i samarbeid med Kompetansesenter rus Stavanger.
/les mer
22.10.2010
Marit Vasshus
Rogalandskommuner på seminar om ruspolitisk handlingsplan
– Kommunenes engasjement og kunnskap er viktig i arbeidet med denne planen. Skal dette bli en plan som støver ned, eller en som gir gjennomslag og aktiv handling? spurte Katharina Hovland, leder for Kompetansesenter rus Stavanger. Rogalandskommunene ...
/les mer
22.10.2010
Marit Vasshus
Hurtigkartlegging av barn og ungdoms rusbruk
Stavanger kommune ved Uteseksjonen og K46 (tilbud for ungdom med rusproblemer) samarbeider med Kompetansesenter rus Stavanger om å utvikle metoden Hurtigkartlegging for å avdekke rusproblemer hos barn og ungdom i alderen 12 – 15 år.
08.10.2010
Marit Vasshus
Fastelgers reseptbruk mot angst og depresjon
Rogaland A-senter ved overlege Terje Vevatne har gjort en undersøkelse av 134 fastleger ( 44%) i Rogaland sin foreskrivning av B-preparater. Undersøkelsen viser at legene er i tvil om nytteverdien av symtombehandlingen for pasienters angst og depres...
/les mer
08.10.2010
Marit Vasshus
Stavangers skjenkenæring skal kurses i Ansvarlig vertskap
Stavanger kommune samarbeider med skjenkenæring, politi og Kompetansesenter rus Stavanger, Rogaland A-senter ved Ingunn Svendsen om kursing i Ansvarlig vertskap. Hele 256 ledere fra 128 skjenkesteder skal på kurs i 2011, med oppstart på nyåret.
/les mer
27.09.2010
Marit Vasshus
Arbeidsliv, rusmisbruk og livsstil
- Rusmisbruk handler om en livsstil, og det skal mye til å bryte denne. Man skiller seg ut ved å være "avholds", men mye skjer ut fra påvirkning fra andre. Det skal mye til å si: Nå skal jeg ikke drikke på en stund. Hvor sterk er du til å stå for val...
/les mer
20.09.2010
Marit Vasshus
Spreke pasienter setter Kjerag rekord
Spreke pasienter satte ny rekord tur - retur Kjerag torsdag 9.september. De seks turgåerne er for tiden pasienter ved Rogaland A-senters behandlingsavdeling, hvor man vektlegger gode naturopplevelser og fysisk aktivitet både under himmelens høye tak...
/les mer
15.09.2010
Marit Vasshus
Spesialist i almennmedisin ny praksiskonsulent på Rogaland A-senter
Spesialist i allmennmedisin, Kjeld Gregertsen, Byfjorden legesenter, er ny praksiskonsulent fra 1. september 2010 på Rogaland A-senter.
/les mer
06.09.2010
Marit Vasshus
Konferansen
Nå foreligger programmet til konferansen
/les mer
25.08.2010
Marit Vasshus
Feltarbeid under Fadderuka ved UIS i NRK
NRK Rogaland, radio sendte et innslag 24.august med intervju av sosiologene Anne Schancke Selbekk og Inger Eide Robertson fra Kompetansesenter rus, ved FOU avdelingen om intensjonene med feltarbeidet under Fadderuka 2010 på Universitetet i Stavanger....
/les mer
25.08.2010
Marit Vasshus
Ungdataundersøkelsen fra Time i Dagsrevyen 17.august
Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter, bistår Time kommune i arbeidet med undersøkelsen "Ungdata". Sosiolog Inger Eide Robertson samarbeider med femten Rogalandskommuner som nå har gjennomført ungdomsundersøkelser for 7065 ungdommer i ...
/les mer
24.08.2010
Marit Vasshus
Studentkultur og alkohol
Kompetansesenter rus, Stavanger har i samarbeid med Studentorganisasjonen og Studentsamskipnaden, gjort feltarbeid under "Fadderuken 2010" på Universitetet i Stavanger 16. - 23. august. Hensikten med feltarbeidet er å få kunnskap om hvordan alkohol ...
/les mer
19.08.2010
Marit Vasshus
Pasienterfaringer med kvinnegrupper
-Når en deltar i rusrelatert behandling, er det nyttig å få del i andres erfaringer. En får håp, og erfarer å ikke være alene om vanskeligheter. Jeg føler meg priviligert som får anledning til å delta her, sier en blant de fire kvinner som har deltat...
/les mer
02.06.2010
Marit Vasshus
Regional kompetanseplan for 2010
Fylkesmannen i Rogaland og Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter har i samarbeid utarbeidet en regional plan for kompetanse for i år. Planen gir en oversikt over kompetansetiltak, prosjekter og nettverk rettet mot kommunene i forhold ...
/les mer
27.05.2010
Marit Vasshus
Filosofiske tema i etikkgruppe for pasienter
Hva er det gode liv? Hva er meningen med livet? Dette er to blant flere filosofiske tema som diskuteres blant pasienter innlagt på Behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter.
/les mer
26.05.2010
Marit Vasshus
Mer lyttende med LØFT - kurs
NAV ansatte i Stavanger deltar i dag på LØFT kurs i regi av Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter, og erfarer at det er nyttig å være mer bevisst på hva slags relasjon de har til bruker. LØFT - kurset oppmuntrer til å være nysgjerrig,...
/les mer
20.05.2010
Marit Vasshus
Ungdomsundersøkelser brukes i kommuneplaner
Fjorten Rogalandskommuner har nå gjennomført ungdomsundersøkelser for 6700 ungdommer i ungdomskole og videregående skole, og resultatene skal brukes i kommuneplanene.
/les mer
12.05.2010
MV
Medieoppslag om oljearbeidere og rusbruk
Aftenposten hadde i A-Magasinet 7.mai 2010 en artikkel med tittelen ” De drakk seg til bunns”, med en omtale av oljearbeidere som tjente store penger og betalte en høy pris. Fire tidligere og nåværende oljearbeidere er intervjuet, og en av disse ansl...
/les mer
27.04.2010
MV
Skjenke - og salgsnæringen kurses i Ansvarlig vertskap
Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter har sammen med Etne og Vindafjord kommuner bidratt til tredagers kurs mandag 19. - onsdag 21.april for skjenke - og salgsnæringen i de to kommunene. Hele 68 personer deltok, den ene dagen også bev...
/les mer
13.04.2010
MV
AP`s medlemmer i Stortingets Helse - og omsorgskommite besøkte Rogaland A-senter
Ap`s medlemmer i Stortingets Helse – og omsorgskommite var i går i Stavanger og besøkte blant annet Rogaland A-senter. Direktør Kjersti Egenberg informerte kommiteens medlemmer om virksomhetens faglige tilbud til pasienter med spesiell vekt på tilbu...
/les mer
09.04.2010
Rus - forbrytelse og straff - eller lidelse og behandling?
- Det er smertefullt å bli edru, man føler seg liten, og trenger å føle seg nyttig. Rusavhengighet er en livslang prosess som krever grep hver dag for å mestre livet, sier Trond Skarpsno. Han deltok da Stavangergruppen for rusmiddelforskning STARUS i...
/les mer
07.04.2010
MV
Trening og fysisk aktivitet hjelper mot russug
- Trening gjør så godt, det hjelper fantastisk mot russug. Jeg har nesten ikke kjent russug i trenigsperioden, dette blir en slags erstatning, erfarer Ole. 40 - åringen har gått til et treningssenter nærmest daglig de siste fire månedene, mens han ha...
/les mer
26.03.2010
MV
14 Rogalandskommuner kartlegger 6700 ungdommer via Ungdata
Kompetansesenter rus, region Vest Stavanger samarbeider med hele 14 Rogalands-kommuner om en stor ungdomsundersøkelse som kartlegger ungdoms vaner i forhold til skole, fritid, familie, trivsel og rusbruk, i inneværende uke. Det unike er at den samme ...
/les mer
23.03.2010
MV
Pasienter blir sprekere og mentalt styrket av fysisk aktivitet
-Målet er at alle pasienter uansett hvilken fysisk form de er i, skal få mulighet til å føle glede og mestring gjennom fysiske aktiviteter, sier Liv Fotland og Eirik Nordgulen på behandlingsavdelingen ved Rogaland A-senter.
/les mer
22.03.2010
MV
Gravide får styrket oppfølging
Rogaland A-senter har nå styrket tilbudet til gravide ved å ansette sykepleier/ helsesøster Tove Torbjørnsen i stillingen som gravidekoordinator. Direktør Kjersti Egenberg har vært pådriver for å få opprettet denne stillingen, og er tilfreds med at e...
/les mer
19.03.2010
MV
Studentliv og alkoholkultur
Studentsamskipnaden og Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger, inviterte 17. mars under studentfesitvalen UGÅ 2010, UIS studenter til smakebiter på foredrag og kulturelle lynglimt med bla andre Rogaland teater, teatergruppen ved HUSK, ...
/les mer
12.02.2010
MV
Ny erfaringskonsulent styrker tilbudet til pasienters barn
Rogaland A-senter har ansatt Elisabeth Nordhus Blankenberg Lied som erfaringskonsulent fra 1. mars 2010. Hun har erfaring som barn av foreldre med rusproblem og vil bidra til å styrke tilbudet til pasienter og deres barn. Direktør Kjersti Egenberg er...
/les mer
12.02.2010
MV
Sikkerhet på arbeidsplassen
- Sikkerheten på arbeidsplassen er sårbar ved rusmisbruk, og man må ha årvåkenhet for funksjonsendring, sier fagsjef Geir Iversen, Haugaland A-senter.
/les mer
12.02.2010
MV
Samtaler med arbeidstaker om rusproblemer
På hvilken måte skal man ta opp rusproblemer med en arbeidstaker? Hva er gode og hva er mindre gode måter å snakke med ansatte om deres mulige rusproblemer på? Dette var ett av temaene 11.februar da Nettverket for arbeidsliv og rus delte erfaringer o...
/les mer
12.02.2010
MV
Rusveiledning i arbeidslivet
Hvilke tema er relevante når man drøfter rusrelaterte problemer hos ansatte i arbeidslivet? Veslemøy Storstein, Kompetansesenter rus Stavanger oppsummerte erfaringer fra veiledning til bedriftshelsetjenester i Rogaland 11. februar 2010 på Nettverksmø...
/les mer
12.02.2010
MV
Når pappa har psykiske vansker
-Noen synes personlige historier er for nære, men folk synes det er nyttig å høre far og sønn sine tanker om en tøff, trasig og turbulent historie med psykiske vansker, da livet raknet og konsekvenser det fikk for min sønn, sa Frank Grude.
/les mer
02.02.2010
MV
Nye retningslinjer for legemiddelassistert rusbehandling
Et nytt regelverk for legemiddelassistert rehabilitering av heroinavhengige (LAR) foreligger nå, med LAR-forskrift og LAR-retningslinje. Det nye rammeverket skal bidra til at behandlingstilbudet i LAR blir det samme i hele landet. Regelverket skal og...
/les mer
26.01.2010
MV
Nytt undervisningstilbud for pasienter og familie i poliklinikk
Rogaland A-senters poliklinikk har utarbeidet er nytt og gratis undervisningstilbud til pasienter og deres familiemedlemmer som starter opp 2.februar og går over fire kvelder kl. 18-20. Relevante tema er
/les mer
26.01.2010
MV
Mot til å se barn som har vondt i sjela
Konferansen Mot til å se- evne til å handle 21. og 22. januar samlet 250 personer fra regionen. HVordan skal man oppdage de barna som har vondt i sjela og som er pårørende til foreldre med psykiske lidelser, alvorlig sykdom og rusmisbruk? Margaretha...
/les mer
15.01.2010
MV
Nytt Rusfag fra kompetansesentrene
Rusfag nr 2 2009 er tilgjengelig på PDF og kan fås ved henvendelse til Kompetansenter rus - region vest Stavanger v/ Rogaland A-senter. Tema er
15.01.2010
MV
Tilskudd til kommunalt rusarbeid
Kommuner kan nå søke tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2010 innen 15.februar i år.
/les mer
04.12.2009
MV
StaRus konferansen Framtidens rusmiddelproblem?
Stavangergruppen for rusmiddelforskning StaRus, arrangerer 31. mars og 1. april konferansen "Framtidens rusmiddelproblem?" Hva kommer til å kjennetegne framtidens rusmiddelproblematikk? Hvordan kan vi forme et tjenestebehov som kan møte framtidens ru...
/les mer
30.11.2009
MV
Autonomi som tema i Utstein Kloster refleksjonsforum
Professor Trygve Wyller, Universitetet i Oslo, vil snakke om tema autonomi i Utstein Kloster refleksjonsforum 29.april 2010. Wyller er opptatt av hva som bidrar til åpenhet og etisk dømmekraft i det moderne samfunn.
/les mer
25.11.2009
MV
Jubler for muligheter
Rogaland A-senter har fått tildelt 371 000 kroner fra overskuddet på Extra spillet. – Dette er en stor glede og akkurat hva vi trenger. Nå kan vi ansette en konsulent med erfaring som barn av en rusmisbruker, kommenterer direktør Kjersti Egenberg ti...
/les mer
25.11.2009
MV
Nettverkskonferansen Mot til å se- evne til å handle
Nettverkskonferansen Mot- til å se - evne til å handle arrangeres 21. og 22. januar og har tema hvordan man bedre kan møte barn i familier der foreldre har psykiske lidelse eller rusmiddelavhengighet.
/les mer
20.11.2009
MV
Ny måte å møte ansatte med riskbruk
Hvordan kan man oppdage og hjelpe ansatte med alkoholproblemer tidligere? Erfaring fra arbeidslivet viser at den ansatte ofte har hatt et alkoholproblem i 14 - 16 år før arbeidsgiver tar opp problemet med den ansatte. Kompetansesenter rus region vest...
/les mer
16.11.2009
MV
Regional konferanse om barn som pårørende
Regionale konferanser om barn som pårørende arrangeres i Stavanger 2.desember og i Bergen 3. desember 2009. Konferansene er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-unge og familiedirektoratet, Barnes Beste, Rogaland A-senter, Bergensklinikkene o...
/les mer
13.11.2009
MV
Alkoholkultur på en flerkulturell arbeidsplass
- På en oljerealatert arbeidsplass med tyve nasjonaliteter, er det utfordrende å få til felles holdninger på hva som er akseptabel bruk av alkohol utenfor arbeidstid, sier sykepleier Kari Ree i bedriftshelsetjenesten i Aker Solutions.
/les mer
26.10.2009
MV
Riskbruk av alkohol- ny modell for forebygging i arbeidslivet
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger inviterer ledere, hovedverneombud og bedriftshelsetjeneste til seminar fredag 20.november 2009 med tema Riskbruksmodellen. Foreleser er forsker Ulric Hermannson fra Karolinska Institutt i Stockholm. Semin...
/les mer
23.10.2009
MV
-Barn skal ikke være flinke og klare seg selv
-Barn som vokser opp med rusproblemer i familien, tar altfor mye ansvar for å passe på foreldren med rusproblemer og søsken, og glemmer at man selv kun er et barn, sier Elisabeth Norhus Lied . - Voksne skal ikke tilllate at barn blir løvetannbarn, v...
/les mer
13.10.2009
MV
Stavanger Aftenblad: Tidlig hjelp til folk som drikker for mye
Stavanger Aftenblad hadde tirsdag 6.oktober 2009 et dobbeltside oppslag på tilbudet ”Raskere tilbake” med tittelen ”Tidlig hjelp til folk som drikker for mye”. Psykolog Øystein Enger ved Rogaland A-senters poliklinikk forteller at 68 rogalendinger so...
/les mer
13.10.2009
MV
Nettverkstreff for arbeidsliv og rus
Kompetansenter rus v/ Rogaland A- senter arrangerer ny samling i Arbeidsliv og rus-nettverket torsdag 12.november på Sola Strand Hotel. Tema er Kvinner - Arbeid - Rus. Temaet vil bli belyst fra ulike vinklinger og det blir god anledning til samtale...
/les mer
13.10.2009
MV
Ungdomsundersøkelser
Kompetansenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter foretar ungdomsundersøkelser i kommuner i og utenfor Rogaland. I 2009 har mer enn 5600 elever i ungdomsskoler og 1. året i videregående skole svart på undersøkelsene. Våre funn viser at ungdom drikk...
/les mer
07.10.2009
MV
Sykehuspasienter med helseskadelig alkoholbruk får hjelp
På Stavanger Universitetssykehus (SUS) ser de ansatte etter tegn på helseskadelig alkoholbruk hos pasientene. Finner de det, kommer ruskonsulenten. Blir for eksempel en pasient lagt inn med blødende magesår for andre gang, ringer varselklokkene. Ps...
/les mer
05.10.2009
MV
Seminar om rusproblematikk i familier med barn
Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter og KINOKINO, Senter for kunst og film inviterer til seminar 23.oktober i Sandnes med tema rusproblematikk i familier med barn.
/les mer
02.10.2009
MV
Nasjonal konferanse for pårørende
Helsedirektoratet inviterer til Nasjonal dialogkonferanse for pårørende til mennesker med avhengighetsproblematikk 16. og 17. november 2009 på Oslo Plaza i Oslo sentrum.
/les mer
25.09.2009
MV
Kurs i rusrelatert problematikk
Kompetansesenter rus region vest Stavanger samarbeider med Fylkesmannen i Rogaland om et rusfaglig kurs 19.november i Stavanger. Målgruppen er hjemmesykelpeiere og psykiatrisk hjemmesykepleiere som jobber i Rogalandskommuner. Målet med kurset er å ø...
/les mer
14.09.2009
MV
Ny logo og grafisk profil for Rogaland A-senter
Kirkens Bymisjon sentralt har besluttet å endre sin visuelle profil og har fått utviklet et designprogram inkludert ny logo profil for alle virksomheter i landet. Fargevalget er noe endret, og får et friskere uttrykk. Brosteinen er tatt bort, og foto...
/les mer
14.08.2009
MV
Ny veileder om tidlig intervensjon for rus
Alle som ser barn, unge, voksne eller eldre som lever med begynnende rusproblemer, må våge å handle ut fra sin bekymring. Ofte er det lite som skal til for å løse problemet.
/les mer
02.07.2009
MV
Regionale konferanser om barn som pårørende
Regionale konferanser om barn som pårørende arrangeres i Stavanger 2.desember og i Bergen 3. desember 2009. Konferansene er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-unge og familiedirektoratet, Barnes Beste, Rogaland A-senter, Bergensklinikkene o...
/les mer
29.06.2009
MV
Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2009
Kommuner kan søke tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2009, over statsbudsjettet kap 761 post 63 via Fylkesmannen til Helsedirektoratet. Det er restmidler på 10 millioner kroner som alle kommuner kan søke midler til tiltak for mennesker med rusrel...
/les mer
16.06.2009
MV
Haugesundspolitikere inviterer fagfolk og brukere til ruspolitisk plan
Politikere fra formannskapet i Haugesund inviterte 16.juni fagfolk til en dag med innspill til tiltak i ruspolitisk plan, som skal behandles i september. Fra før har politikerne gjort noe helt unikt, nemlig å intervjue brukere enkeltvis for å få eksa...
/les mer
08.06.2009
MV
Ungdommens forebyggingspris
Ungdommens forebyggingspris skal også i år deles ut til den kommunen som er flinkest til å involvere barn og unge i rusforebyggende arbeid. Prisen deles ut av Helsedirektoratet.
26.05.2009
MV
Tilskudd til utdanning i rusproblematikk
Helsedirektoratet har opprettet en ordning hvor det er mulig å søke tilskudd til videre og etterutdanning for økt kompetanse i rusproblematikk. Tilbudet har sammenheng med Opptrappinsgplanen for rusfeltet, hvor ett av hovedmålene er bedre kvalitet og...
/les mer
25.05.2009
MV
Omdømme og alkoholhåndtering i arbeidslivet
Hvordan kan man omgås alkohol på en slik måte at det ikke skader bedriftens omd��mme? Hvordan sikre at sensitiv informasjon om bedriften ivaretas i uformelle og sosiale sammenhenger? Disse og liknende tema kan settes på dagsorden i bedriftene ved å b...
/les mer
20.05.2009
MV
Arbeidstakere med rusproblemer
Hva sier, tenker og forstår arbeidstakere som kommer til behandling etter advarsler eller "avsløringer" på jobben? -Voksne mennesker ønsker å beholde vaner og "det gode liv" sier familieterapeut Veslemøy Storstein ved Rogaland A-senters poliklinikk. ...
/les mer
20.05.2009
MV
I forkant av rusproblemer i arbeidslivet
- Vi forankrer og implementerer rusforebygging på arbeidsplassen på ledernivå, sier Anne Brit Motland, HMS rådgiver ved Stavanger Universitetssykehus. Hun snakket til 35 deltakere på et nettverksmøte i Haugesund 14. mai, der man hadde oppmerksomhet p...
/les mer
23.04.2009
MV
Nytt tidsskrift fra Kompetansesentrene for rus
Helsedirektoratet har gitt Kompetansesentrene for rus i oppdrag å etablere et nytt tidsskrift for rusfaget med kommunene som hovedmålgruppe. Utgivelsen består av en fagartikkelsamling på 12 artikler fra ulike fagfolk fra de syv kompetansesentrene fo...
/les mer
21.04.2009
MV
Flere nettverk for arbeidsliv og rus
Modellen med nettverk for arbeidsliv og rus som er utviklet av Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter, spres nå til andre landsdeler. Kompetansenter rus- Midt Norge inviterer sammen med Lade behandlingssenter til nettverkssamling 26.ma...
/les mer
21.04.2009
MV
Nettverkssamling for arbeidsliv og rus
Hvordan skal man forankre og implementere arbeid med problemstillinger knyttet til arbeidsliv og rus? Hvordan forebygge risikodrikking? Dette er to blant flere tema som står på dagsorden når Arbeidsliv og rus gruppen ved Kompetansesenter rus Stavange...
/les mer
15.04.2009
MV
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger
Rogaland A - senter består både av et behandlingssenter og et kompetansesenter. Kompetansesenteret jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet og heter fra 1.april Kompetansesenter rus - region vest Stavanger. Oppgavene opprettholdes, og adresser, mailad...
/les mer
14.04.2009
MV
Flere plasser til avrusning og behandling
Helse Vest har valgt å inngå kontrakt med Kirkens Bymisjon Rogaland om økt kapasitet på behandling ved Rogaland A-senter. Virksomheten får fem ekstra plasser for avrusning og tre nye plasser i Behandlingsavdelingen.
06.04.2009
MV
Fremtidens rusbehandling hvis brukerne bestemte
-For å klare seg videre i livet, er det viktig at man får oppfølging etter at behandling på institusjon er gjennomført, sier en engasjert mann med erfaring fra behandling. Han var en blant 60 deltakere på STARUS konferansen på Sola 1.april, med tema ...
/les mer
27.03.2009
MV
Hard drikking øker, mindre narkotika blant europeiske 15-16 åringer
Hard drikking i enkeltepisoder har økt med ni prosent blant europeiske 15-16 åringer i en periode på 15 år. Illegale stoffer viser litt nedgang for 2007 sammenlignet med 2004. Trenden er færre røykere blant europeiske ungdommer.
/les mer
27.03.2009
MV
En kunnskapsoppsummering om barn av rusmiddelmisbrukere
Henning Mohaupt og Fanny Duckert har på oppdrag fra KORFOR, Kompetansesenter for rusforskning i Helse Vest, gjort en oppsummering av kunnskap om barn av rusmiddelmisbrukere. Rapporten slutter med en oppsummering av sentrale punkter som anses nyttige ...
/les mer
23.03.2009
MV
Administrasjonen ved RAS har flyttet
Administrasjonen ved Rogaland A-senter flyttet 19.mars 2009 fra klinikkbygget til eget nyoppusset administrasjonsbygg, overfor klinikkbygget.
/les mer
12.03.2009
MV
Status for Opptrappingsplanen for rusfeltet
– Opptrappingsplanen skal resultere i et bedre behandlingstilbud for rusfeltet, mer samhandling, et tydelig folkehelseperspektiv, økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende. Statusrapporten som nå foreligger viser at arbeidet er...
/les mer
09.03.2009
MV
Samarbeid for bedre tjenester til barn
Rogaland A-senter ved direktør Kjersti Egenberg har nå laget en samarbeidsavtale med BUF - etat ( Barne og familieetaten), familievernkontorene og Stavanger Universitetssykehus ved psykiatrisk divisjon. M��let er å samarbeide på tvers av virksomheter...
/les mer
03.03.2009
MV
KORFOR rapport om familieorienterte tiltak i Helse Vest
Rogaland A-senter ved Anne Schanche Selbekk og KORFOR ved Fanny Duckert har på oppdrag fra KORFOR gjennomført en kartlegging og kunnskapsoppsummering av familieorienterte tilbud innen spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Målet med kartleggingen e...
/les mer
10.02.2009
MV
Grunnkurs i rusrelatert problematikk
Rogaland A-senter samarbeider med Fylkesmannen i Rogaland om å arrangere grunnkurs i rus for kommunene. Kurset arrangeres 29.april i Stavanger og 5.mai i Haugesund.
/les mer
28.01.2009
MV
Sertifisert som miljøfyrtårn
Rogaland A-senter er den første virksomheten innen rusfeltet i Helse Vest som idag er sertifisert som Miljøfyrtårn. Virksomheten vil stimulere både et godt psykososialt miljø og et bedre ytre miljø.
/les mer
16.01.2009
MV
Med i nettverket Helsefremmende sykehus
Rogaland A-senter har nå signert avtale om å delta i"International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services med tre prosjekter.
/les mer
16.01.2009
MV
Å arbeide med hele familien
Hvordan kan man inkludere hele familien i endringsarbeid? - Også andre enn familieterapeuter kan jobbe med familier og inkludere hele familien i tilnærmingen, sier Jan Amundsen. Sammen med Lise Rasmussen ved Rogaland A-senter, hadde han innlegg på e...
/les mer
15.01.2009
MV
Følger familien over tid
- Vi vil bygge ned skillet mellom psykiatri og somatisk medisin, vi ønsker ikke to ventelister og to verdener. Kvinner og deres familie trenger samtidig hjelp med både rusavhengighet og psykisk lidelse, sier avdelingsoverlege Jan E. Wold ved Levanger...
/les mer
14.01.2009
MV
Godt bevarte hemmeligheter
- Barn har en stor terskel for å fortelle til venner og lærere om erfaringer med foreldre med psykiske lidelser. I barndommen var jeg veldig redd, hadde mange søvnløse netter, og skyldfølelse i bøtter og spann. Jeg påtok meg skyld og skam for det som...
/les mer
18.12.2008
MV
Rapport om familieorientert behandling i Helse Vest
Rogaland A-senter har på oppdrag fra KorFor kartlagt familieorienterte tilbud i spesialisert rusbehandling i Helse Vest. Kartleggingen viser at et stort flertall av de 28 behandlingsenhetene har kontakt med pårørende. Familieorientert arbeid er mer u...
/les mer
08.12.2008
MV
Tydelige grenser gir mindre tenåringsfyll
Foreldre spiller hovedrollen når det gjelder å begrense alkoholbruk blant ungdom. Helsedirektoratets årlige kampanje gir tenåringsforeldre konkrete råd som støtter grensesetting. Undersøkelser viser at ungdom faktisk også ønsker klare grenser - selv ...
/les mer
25.11.2008
MV
Formidlingsseminar om familieorientert arbeid i Helse Vest
2. desember presenteres resultatet av et forskningsprosjekt om familieorientert arbeid innen rusfeltet i Helse Vest. Prosjektet har kartlagt i hvilken grad og på hvilken måte inngår familieorientert tilbud i behandlingen for pasienter i rusbehandling...
/les mer
14.11.2008
MV
Kommunenes alkoholpolitikk i endring
Kommunenes alkoholpolitikk i endring De fleste kommunene i Norge benytter i liten grad mulighetene de har til å føre en restriktiv alkoholpolitikk. SIRUS sin gjennomgang av hvordan kommunene forvalter alkoholloven, viser at kommunene fører en sta...
/les mer
11.11.2008
MV
Mot til å se - evne til å handle
Nettverkskonferansen 12. og 13. januar 2009 har som mål å styrke
/les mer
11.11.2008
MV
Jenters og gutters alkoholforbruk
- Norsk ungdom drikker relativt sjeldent, men mye når de drikker, sammenlignet med europeisk ungdom. Det er mindre kjønnsforskjeller i drikkeatferd i Norge sammenlignet med europeiske land, sa Elisabeth E. Storvoll, forsker ved SIRUS, da hun holdt en...
/les mer
10.11.2008
MV
Alkoholkultur 2008
16. og 17.oktober 2008 arrangerte Rogaland A-sentrer sammen med Stavanger 2008 et to dagers program med oppmerksomhet omkring Alkoholkultur og samværskultur i en europeisk kontekst.
/les mer
05.11.2008
MV
Det daglige vinglasset
- De som er bekymret for eget alkoholkonsum, bør regsitrere hva de drikker, sier overlege Terje Vevatne ved Rogaland A-senter til Stavanger Aftenblad.
/les mer
27.10.2008
MV
Nettverkstreff for arbeidslivet om rus
Arbeisliv - og rusgruppen ved Rogaland A-senter inviterer 21. november til nytt nettverkstreff på Sola Strand hotell. Inviterte er ansatte i arbeidslivet som er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk i arbeidslivet.
/les mer
15.10.2008
MV
Nytt besøksrom for barn
Rogaland A-senter har nå innnredet et helt nytt og fint besøksrom for barn som besøker foreldrene sine i behandling. Familier og barn inkluderes i deler av behandlingen både i poliklinikk og Behandlingsavdeling, som er en døgnavdeling. Her tilbys fa...
/les mer
15.10.2008
MV
Tilbud til barn som lever med foreldres rusmisbruk
Rogaland A-senter har en egen barne-og pårørendekontakt Lise Rasmussen som tar i mot henvendelser direkte når man har spørsmål om rusmisbruk i familien. Man trenger ikke å henvises fra fastlegen. Barn, samboere og andre prørende kan ringe eller få eg...
/les mer
14.10.2008
MV
Kortere poliklinisk ventetid
Både familier, pårørende og enkeltpersoner kan nå få glede av å komme raskere til poliklinisk behandling som følge av kortere ventetid.
/les mer
07.10.2008
Marit Vasshus
Statsbudsjettet - mer til rusfeltet
- Det er gledelig med egne midler til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, sier direktør Kjersti Egenberg ved Rogaland A-senter til Stavanger Aftenblad i dag. Selv om 26 millioner til Helse Vest ikke dekker behovene innen rusfeltet i helseregio...
/les mer
02.10.2008
Alkoholkultur 2008
16.og 17.oktober arrangeres seminaret
/les mer
09.09.2008
Rapport om kartleggingsmetoder ved tidlig intervensjon for barn
På oppdrag for Helsedirektoratet har Rogaland A-senter og Borgestadklinikken utarbeidet en rapport om kartlegginsmetoder for risikovurdering ved tidlig intervensjon. Målgruppen er barn av rusmisbrukende foreldre.
/les mer
09.09.2008
Vil styrke barns rettsstilling
Helse - og omsorgsdepartementet har sendt ut et forslag til endring av helsepersonelloven for å stryke rettsstillingen til barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.
/les mer
01.09.2008
Ny leder ved Forsknings-og utviklingsavdelingen
Katharina Hovland tiltrer idag som ny leder for Forsknings-og utviklingsavdelingen på Rogaland A-senter behandlings- og kompetansesenter. Hovland kommer fra stillingen som seksjonsleder for tiltak ved sosiale tjenester i Sandnes kommune. Hun vil bidr...
/les mer
29.08.2008
MV
Bedre medisinsk tilbud
De over 1000 pasientene som ble henvist til Rogaland A-senter i 2007, får bedre tverrfaglig vurdering på grunn av økt legedekning og bredere tverrfaglig diagnose-kompetanse, sier overlege Terje Vevatne ved Rogaland A-senter.
/les mer
05.08.2008
MV
- Barna må bli sett
- Når en voksen i familien ruser seg, går det ut over hele familien, sier familieterapeut Veslemøy Storstein ved Rogaland A- senters poliklinikk til Stavanger Aftenblad.
/les mer
01.07.2008
Marit Vasshus
Helse - og omsorgsministeren besøker Rogaland A-senter
-Hvordan kan rusfaget og politikken påvirke hverandre gjensidig på en konstruktiv måte, spurte en lydhør Bjarne Håkon Hanssen, etter å ha fått en orientering om Rogaland A-senters satsingsområder for familier med barn, arbeidsliv og rus og sykehussam...
/les mer
01.07.2008
Årsmelding 2007 for Rogaland A-senter
De viktgiste utviklingstrekk og aktiviteter for Rogaland A-senter i 2007 som behandlings - og kompetansesenter presenteres i kortversjon her.
/les mer
20.05.2008
Marit Vasshus
Brosjyre om barne - og pårørendetilbud
- Vi på Rogaland A-senter har nå utarbeidet en brosjyre som informerer barn og voksne om vårt tilbud med barne- og pårørendekontakt. Barn som har foreldre med rusproblemer eller voksne som er pårørende til en med rusproblemer får i brosjyren nyttig i...
/les mer
20.05.2008
Arbeidsliv og rus - mange dilemma
- Når arbeidstakere har rusproblemer, er det en kompleks situasjon å håndtere. Vår rolle er motstridende, både som "ryddegutt " og omsorgsperson. Vi er også avhengige av tillit for å gi folk hjelp, og ansatte må ikke være i tvil om vår rolle, sa pers...
/les mer
28.04.2008
Vil satse på ungdom
- Det vil betale seg for samfunnet å satse på ungdom på lengre sikt, enten det er snakk om fritidstilbud, foreldreveiledning eller skoler og barnehager, sa Ap politiker Odd Stangeland. Politikeren var blant 30 deltakere som var invitert til å "bruke...
/les mer
25.04.2008
Rusproblemer i arbeidslivet
Hvordan gjøre en kompleks utfordring enklest mulig? Det er tema når Rogaland A-senters gruppe for Arbeidsliv og rus inviterer til nettverkssamling 15. mai i Haugesund på Rica Maritim hotell.
/les mer
21.04.2008
Sykehuspasienter får rushjelp
Stavanger Universitetssykehus og Rogaland A-senter behandlings - og kompetansesenter har inngått et samarbeid for å oppdage og hjelpe pasienter som har helseskadelig rusbruk. Tilbudet gjelder fra 15. april 2008. Ansatte fra Rogaland A-senters polikli...
/les mer
17.04.2008
Unge på glid
Hva gjør man når unge mennsker er i ferd med å gli ut i bekymringsfull rusbruk? Hvilke signaler viser de og hva beskytter unge mot rusproblemer? Dette var blant tema da Rogaland A-senter arrangerte opplæringsprogram 17.april for ansatte i helse- og s...
/les mer
15.04.2008
Russamtaler med barn og ungdom
Hvordan snakke med barn og ungdom om rus? Rogaland A-senter arrangerte 15. april 2008 kurs i løsningsfokuserte samtaler for helsesøstre i Sør-Rogaland. Målet er at de skal få et redskap i samtaler for å oppdage tidlig når barn og unge har egne vanske...
/les mer
14.04.2008
Liv og røre med ny rusplan
Politikerne i Eigersund kommunestyre fikk 8. april en løssluppen start på arbeidet med ny rusvernplan. Tre ungdommer fikk opp temperaturen ved å
/les mer
07.04.2008
Brukermedvirkning og luftslott
StavangergStavangergruppen for rusmiddelforskning, STARUS, arrangerte 1. - 2. april sin årlige konferanse på Sola Strand hotell. Temaet "Brukermedvirkning - populær trend med reell nytte?" hadde til hensikt å se på relasjonen mellom hjelper og den hj...
/les mer
28.03.2008
Alkoholens gleder og skyggesider
27. mars inviterte "Alkoholkultur 2008" som en del av kulturbyen, til et ideseminar for å reflektere fordomsfritt over alkoholkulturens gleder og skyggesider. - Hvordan har vi det og hvordan ønsker vi å ha det? Hvordan virker alkohol inkluderende og ...
/les mer
28.03.2008
Raskere tilbake gjennom rusbehandling
Fra mars 2008 er Rogaland A-senter en del av tilbudet "Raskere tilbake" for pasienter med rusproblematikk. Sykemeldte eller personer som står i fare for å bli sykemeldte skal få raskere tilbud om behandling eller rehabilitering ved å henvises til sp...
/les mer
12.03.2008
Kurs for Familiesenteret
Familiesenteret i Stavanger var i går på dagskurs i regi av Rogaland A-senter. Tema var løsningsorientert metode, og er et supplement til veiledningen som gruppen har mottatt over tid. Kursdeltakerne er familieterapeuter og helsesøstre med Marthe Meo...
/les mer
11.03.2008
Rusinformasjon på SMS
Rustelefonen 08588 tilbyr faktainformasjon om rusmidler og rusproblemer døgnet rundt. Nå kan du anonymt sende et kodeord som
/les mer
17.01.2008
Rogaland A-senter bistår kommuner i arbeidet med rusmiddelpolitisk plan
Rogaland A-senter kan tilby bistand til kommuner i Rogaland som skal starte prosesser med å utforme en rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunene skal utarbeide en slik plan ifølge Alkohollovens § 1-7d. Kommunene bestemmer og regulerer salgs og skjen...
/les mer
16.01.2008
Ny barne- og pårørendekontakt
Nå skal barn og pårørende få økt oppmerksomhet når en av foreldrene eller nær familie er i behandling ved Rogaland A-senter. Vi skal i enda større grad se og ta på alvor barns og pårørendes behov før, under og etter at et familiemelem er i behandling...
/les mer
15.01.2008
Alkoholkultur 2008
Alkohol er en del av vår samtidskultur og vår kulturhistorie. Men hvilken rolle den har hatt, har og bør ha i Stavanger-regionen i fremtiden, hersker det svært ulike syn på. Kulturhovedstadsåret i Stavanger 2008 har lansert "Open port" som sin visjo...
/les mer
14.01.2008
Kunnskapsløft for barneansvarlige
Spesialisthelsetjenesten har nå ansvar for å bedre tilbudet til barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. En barneansvarlig skal finnes på hver enhet i rusfeltet og i psykiatrien. Målet er å øke kunnskap om hvordan rusmiddelbruk og psykiske lide...
/les mer
13.01.2008
Konferanse om brukermedvirkning
STARUS, Stavangergruppen for rusmiddelforskning inviterer til konferanse 1. og 2.april om Brukermedvirkning på Sola Strand hotell. Er Brukermedvirkning luftslottbygging eller med reell nytte? Konferansen er for alle som er interessert i kunnskapsutvi...
/les mer
13.01.2008
Barn til pasienter i rusbehandling skal kartlegges
Rogaland A-senter har påbegynt to nye forskningsprosjekt i samarbeid med Helse Vest sitt Regionale kompetansesenter for rusmiddelforskning. Det ene prosjektet skal kartlegge barn til pasienter i rusbehandling. Man undersøker hvor mange pasienter i ru...
/les mer
12.01.2008
Ånden og flasken - en bok om Rogaland A-senter gjennom 50 år
Nå foreligger historien om 50 år med rusbehandling på Rogaland A-senter i bokform. Vi følger fotsporene etter glødende entusiaster fra oppstarten i 1953 og reflekterer over hvordan rusbehandlingen utvikles i årene etterpå. Institusjonsprest Arild Vø...
/les mer
11.01.2008
Konferanse: Evne til å se - mot til å handle
Rogalandsnettverket for barn av foreldre med psykiske lidelser og/ eller rusavhengigeht arrangerer 14.-15.januar 2008 sin årlige konferanse på Clarion hotell i Stavanger.
/les mer
10.01.2008
22 000 rusmiddelavhengige i behandling viser nasjonal rapport for 2006
Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) sin rapport for pasient- og klientkartlegging i 2006 viser at 22 000 rusmiddelavhengige har vært i behandling i fjor. Av disse var 69 prosent menn og 31 prosent kvinner.
/les mer
09.01.2008
Legeforeningen skal se på alkoholpolitikk
En arbeidsgruppe skal nå se på Legeforeningens alkoholpolitikk og utarbeide forslag til et faglig basert dokument for satsingen fremover. Gruppen skal se på behovet for en restriktiv alkoholpolitikk relatert til folkehelsearbeid, bruk av kartleggings...
/les mer
08.01.2008
Nye rustrender oppsummeres i Føre Var rapport
Økt tilgang på alkohol er blant funnene i Føre Var rapporten fra Bergensklinikkene på rustrender siste halvår. Rapporten inneholder også en oppsummering av fem års rapportering av rustrender i Bergen.
/les mer
07.01.2008
Å reparere dagen derpå er farlig
Tolv prosent blant unge mellom 20 og 29 år drikker alkohol dagen etter en fest for å lindre bakrusen. Dette viser en undersøkelse gjort av Synovate MMI for Sosial - og helsedirektoratet. - Skremmende mener lege som driver rusbehandling.
/les mer
06.01.2008
Alkoholbruket øker, især blant unge gutter
Etter tre år med nedgang, viser nå årets nasjonale ungdomsundersøkelse om ungdoms rusmiddelbruk fra Statens institut for Rusmiddelforskning (SIRUS)en økning.Undersøkelsen blant 15- 20 åringer viser at økningen hos unge gutter er særlig merkbar. Gjenn...
/les mer
05.01.2008
Nytt informasjonshefte for barn med rusavhengige foreldre
Informasjonsheftet
/les mer
04.01.2008
EU-rapport om alkoholbruk i Europa
Hvis alkoholavgifter brukes aktivt til å øke prisen på alkohol i EU med 10 prosent, kan 9000 dødsfall unngås hvert år. - Vi vet hva som fungerer for å redusere problemene, alt vi trenger er vilje til å gjøre det, sier folkehelseekspert og hovedforfat...
/les mer
03.01.2008
Studenter drikker mest
En ny SIRUS rapport viser at studenter er den samfunnsgruppen som drikker mest. Kvinnelige studenter har økt sitt alkoholforbruk med 28 prosent fra 1997 til 2006. Mannlige studentes forbruk har økt med 23 prosent. Hvis drikkemønsteret opprettholdes o...
/les mer
02.01.2008
Bedre hjelp til barn av psykisk syke og rusavhengige
Barn til foreldre som er psykisk syke eller er rusmiddelavhengige skal få bedre hjelp og oppfølging. -Disse barna er en forsømt gruppe og de skal bli sett, sa Helse-og omsorgsminister Sylvia Brustad som markerte dette i går sammen med barne-og likest...
/les mer
01.01.2008
Alkoholfritt svangerskap anbefales
- Kutt helt alkoholbruk i svangerskapet. Dette rådet gir Sosial- og helsedirektoratet som lanserte kampanjen "Alkoholfritt svangerskap" 23.oktober. Selv små mengder alkohol under svangerskapet kan skade barnet og øke faren for konsentrasjonsvansker o...
/les mer