Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
06.03.2013
Marit Vasshus

Nye samboere på Bryne

Rogaland A-senter gir nå tilbud om rusbehandling nærmere Jærbuene, i høyhuset på Bryne. -Gode fagfolk og god tilgang på våre tjenester er viktig for dem som trenger noen å snakke med, sa direktør Kjersti Egenberg.
Brynekontoret er bemannet fire dager i uka med to psykolog-spesialister, en familieterapeut, samt psykiater og barne- og pårørendekontakt etter behov.

Familievernkontoret og Ruspoliklinikken deler venterom, og dette er i tråd med god samhandling, sa Egenberg.

Fra venstre direktør Kjersti Egenberg, psykiater ved Jæren DPS Stig Heskestad,  til høyre Jon Aarsland, leder for Familievernkontoret

Rogaland A-senter har allerede etablert samarbeid med Helse Stavanger inne tverrfaglig spesialisert behandling i fjor. Man samarbeider også med BUF - etat (Barne, - ungdoms og familieetaten). Ikke minst samarbeider vi for å forebygge at noen hjelpesøkere faller i gråsonen.

-Kontoret er bemannet med solide fagfolk som kan behandle familieproblematikk. Hele familien berøres når en voksen i familien har rusproblemer.  Derfor er det nyttig å kommer nærmere folk der de bor. Samlokalisering med Familievernkontoret åpner muligheter for fagutvikling og godt samarbeid.Fra venstre: Avdelingsleder Tor Borge, Atle Straume, Jæren DPS, psykologspesialist Anne Solberg og familieterapeut Marit Thingbø Ludvigsen, Brynekontoret.Fra venstre psykolog ved Familievernkontoret, Arild Vøllestad, Rogaland A-senter og Asle Torland, direktør Jæren DPSFra venstre: Agnes Bø, Monica Steffensen, Gunar Holmen, Irene Seglem, alle fra Familievernkontoret.

 -Folk skal bli tatt godt imot, kvitterte daglig leder av Familievernkontret Jon Aarsland som nå er blir samboer med Rogaland A-senters nye poliklinikk på Bryne.Fagsjef Anita Aniksdal ved Rogaland A-senter fremhevet at de som søker hjelp vil møte veldig erfarne fagfolk, både psykolog, familieterapeuter, overlege og barne- og pårørendekontakt. Aniksdal oppfordret til at vi må ikke glemme barna i familier med rusproblemer.Foto: Psykologspesialist Anne Solberg og avdelingsleder Tor BorgeFra venstre: Jærbladet, Jon Aarsland, Familievernkontoret og Tor Borge, avdelingsleder Rogaland A-senters poliklinikkFor spørsmål om inntak benytt tlf: 51 72 90 00.
Se flere bilder nedenfor

Kontaktpersoner:
leder for poliklinikken ved Rogaland A-senter: psykologspesialist Tor Borge.
tlf: 51 72 90 00
email: tor.borge@ras.rl.no

Jon Aarsland, leder for Familievernkontoret ønsket Rogaland A-senters poliklinkk velkommen som samboer, og mener at tilbudet er positivt og nyttig både for innbyggerne og for samarbeid mellom fagfolkene som tilbyr tjenester til befokningen på Jæren fra høghuset på Jæren.Foto:  Rogaland A-senters nye ruspoliklinikk på Bryne, ligger to minutters gange fra jernbanestasjonen, i Høghuset i Bryne sentrum. Adresse: Hetlandsgata 9, 4340 BrynePsykologspesialist Anne Solberg og familieterapeut Marit Thingbø Ludvigsen med gaven fra Helse Vest.

Rogland A-senter har også et distriktskontor på Jørpeland for befolkningen i Ryfylke en dag i uka (mandager), og er bemannet av familieterapeut. Kontoret er samlokalisert med Ryfylke Distriktspsykiatriske senter (Ryfylke DPS).
brynepolkl-2013-kjersti-jon