Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
29.04.2014
Marit Vasshus

Ny veileder psykisk helse og rus

Helsedirektoratet lanserer ny veileder " Sammen om mestring." Veilederen gjelder lokalt psykisk helse og rusarbeid for voksne. Fylkesmannen vil i samarbeid med Kompetansesenter rus Stavanger arrangere en opplæringsdag.
Helsedirektoratets veileder " Sammen om mestring" i  lokalt psykisk helse og rusarbeid for voksne skal spres til kommune for å hjelpe til i arbeidet.  Fylkesmannen vil i samarbeid med Kompetansesenter rus Stavanger arrangere en opplæringsdag. Nærmere informasjon vil komme på nettsidene til Fylkesmannen og Kompetansenter rus Stavanger når dato er fastsatt.

se link:
http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/nytt-verktoy-for-godt-lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid.aspx.

http://www.napha.no/content/7413/Lanserte-ny-psykisk-helse--og-rusveileder.

Kontaktperson Fylkesmannen:
Ellen Aarre, rådgiver
E-post: fmroeaa@fylkesmannen.no.
Tlf: 51 56 87 46. Sentralbord: 51 56 87 00

Kontaktperson KoRus Stavanger:
Bente Sikveland, e-post: bente.sikveland@ras.rl.no.
tlf: 51 72 90 00
ill-solastrand-700