Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
29.04.2014
Marit Vasshus

Ny veileder psykisk helse og rus

Helsedirektoratet lanserer ny veileder " Sammen om mestring." Veilederen gjelder lokalt psykisk helse og rusarbeid for voksne. Fylkesmannen vil i samarbeid med Kompetansesenter rus Stavanger arrangere en opplæringsdag.
Helsedirektoratets veileder " Sammen om mestring" i  lokalt psykisk helse og rusarbeid for voksne skal spres til kommune for å hjelpe til i arbeidet.  Fylkesmannen vil i samarbeid med Kompetansesenter rus Stavanger arrangere en opplæringsdag. Nærmere informasjon vil komme på nettsidene til Fylkesmannen og Kompetansenter rus Stavanger når dato er fastsatt.

se link:
http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/nytt-verktoy-for-godt-lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid.aspx.

http://www.napha.no/content/7413/Lanserte-ny-psykisk-helse--og-rusveileder.

Kontaktperson Fylkesmannen:
Ellen Aarre, rådgiver
E-post: fmroeaa@fylkesmannen.no.
Tlf: 51 56 87 46. Sentralbord: 51 56 87 00

Kontaktperson KoRus Stavanger:
Bente Sikveland, e-post: bente.sikveland@ras.rl.no.
tlf: 51 72 90 00
ill-solastrand-700