Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
20.04.2020
Marit Vasshus

Ny koronapost og øvrige behandlingstilbud ved Rogaland A-senter

Koronaposten står klar for å bli tatt i bruk på svært kort varsel. Omleggingen med ny koronapost har medført endringer i øvrig kapasitet.
Fra å være i en uavklart situasjon dersom vi fikk pasienter med koronasykdom før påske, fikk vi på plass beredskapen for å starte koronaposten i påskeuken. Samtidig så en at antallet nysmittede var svært lavt i Rogaland, så nok en gang har situasjonen og rammevilkårene endra seg mye på kort tid. I samråd med Helse Stavanger har vi likevel bestemt at vi skal opprettholde beredskapen, slik at koronaposten fortsatt skal stå klar for å bli tatt i bruk på svært kort tids varsel.
 
Fortsatt store endringer for døgndriften
Omleggingen med ny koronapost har medført endringer i øvrig kapasitet, der halvparten av rommene til Behandlingsavdelingen blir brukt til denne posten. Signalene er nå at vi skal nærme oss vanlig drift, men med forsvarlig smitteverntiltak og beredskap. For vår del vil vi etter hvert få pasienter inn på Behandlingsavdelingen i en etasje (ca 50% belegg)  og Avrusingsavdelingen vil ha et belegg på 75%.  Økte ventelister for avrusing er nå en flaskehals for all døgnbehandling i området, og vi planlegger derfor for å korte ned tydelig på oppholdslengden på avrusingsoppholdene.
 
Poliklinikk
I poliklinikken vil det i denne uka åpnes opp for å igjen ta imot pasienter ved poliklinikken, når det er nødvendig eller klart formålstjenlig. Fortsatt vil det være «skallbeskyttelse» dvs at pasienten blir hentet inn en og en ved inngangsdøren, og poliklinikken har utarbeidet rutiner for å drifte dette forsvarlig når det gjelder smittevern.
 
mandag 20.april 2020
korona virus foto