Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
14.04.2020
Marit Vasshus

Ny Korona-post på Rogaland A-senter for TSB-pasienter i Helse Stavanger-området

Rogaland A-senter har etter avtale med Helse Stavanger opprettet en sengepost for TSB-pasienter med kjent COVID-19 i Helse Stavanger-området. Posten har 7 senger og er lokalisert i en egen etasje ved Behandlingsavdelingen. Posten ble åpnet i påskeuka.
Rogaland A-senter har etter avtale med Helse Stavanger opprettet en sengepost for TSB-pasienter med kjent COVID-19  i Helse Stavanger-området. Posten har 7 senger og er lokalisert i en egen etasje ved Behandlingsavdelingen, ved RogalaND a-senter. Posten åpnes i påskeuka.
 
Hvem er posten for?
Posten er for pasienter allerede innlagt i døgninstitusjon TSB, og for pasienter som trenger døgnbehandling i TSB etter vanlige inntakskriterier. Pasientene må ha påvist COVID-19. Nyoppstått COVID-19 hos ruspasienter er ikke en selvstendig grunn til innleggelse i denne posten.
 
Hvordan komme i kontakt med posten?
Dagtid: ring 51729000, presenter problemstillingen og be om å få snakke med inntakskoordinator Karen Saurdal (evt ring Karen direkte på 9022 1942).
Dersom hun ikke er tilgjengelig: be om å få snakke med vakthavende lege.
Utenom ord. arbeidstid: ring 51729000 og be om å få snakke med vakthavende lege.
 
Henvisning
Sidehenvisningen bør inneholde en oppsummering av
-rus-historikk, inkl tobakksanamnese
-somatisk sjukdom
-psykiatrisk sjukdom
-aktuell behandling
-medisinliste
-spesielle hensyn som bør tas under behandlingen. Særlig viktig er opplysninger om suicidrisiko og evt. atferdsproblematikk.Henvisningen sendes etter avtale med RAS(inntakskoordinator eller lege) (henvisningen gis ikke i hånda til pasienten).
Faksnr ved RAS er 51 72 90 60.
 
Innhold i avdelingen
Alle pasienter har enerom med eget bad. Det er fellesstue med et te-kjøkken og terrasse med utgang fra stua. Posten vil bli drevet som en kohortsmittepost. Det betyr at alle pasienter vil ha kjent COVID-19 og det er derfor ikke behov for spesiell beskyttelse overfor andre pasienter. Personalet må imidlertid beskytte seg mot smitte og vil bruke personlig verneutstyr med briller, munnbind, gul smittefrakk og hansker. Alt som tas ut av posten må desinfiseres.
 
Det er ikke mulig å gå direkte ut. Det vil være en begrenset mulighet for lufteturer, dersom formen tillater det. Ved utgang gjennom fellesområder må pasienter ha på seg munnbind og pasienten må unngå å berøre kontaktpunkter. Permisjoner gis ikke.
 
Posten tilbyr rammer for å holde seg rusfri
Personalet vil fungere som miljøpersonale, og er også ansvarlig for pleie og medisinutlevering.
Pasientene vil bli fulgt opp i forhold til COVID-19, og ved forverring vil overføring til somatisk avdeling være aktuelt.
 
Det vil være lege- og psykolog-ressurser knyttet til posten. Pasientene vil få tilbud om samtaler knyttet til rusmestring og mestring av aktuell situasjon. Det vil bli lagt vekt på å ha et tett samarbeid med pasientens opprinnelige institusjon, både ved samarbeidsmøter og kontakt mellom pasient og ansvarlig behandler ved institusjonen. Kontakt vil foregå via Skype/telefon.
 
Samarbeid med andre
Posten vil ha jevnlig kontakt med henvisende instans med tanke på oppdatering og tilpassing. Kontakt med kommunen håndteres vanligvis av henvisende instans.
 
Transport / ankomst i ambulanse
Pasienten meldes av innleggende til ambulansetjenesten som COVID-19-positiv pasient. Ambulansetjenesten rutiner følges ved transport. Ankomst er i egen inngang på oppsiden(/vestsiden) av nybygget, og personalet møter pasienten ute og følger pasienten direkte til post. Pasienten beholder munnbind og unngår å berøre kontaktpunkter i fellesareal/heis helt fram til pasienten er inne i posten.
 
Avreise og smitteforebygging
Prosedyrer vil bli utarbeidet for å unngå at pasienter drar med seg smitte tilbake i opprinnelig institusjon.
 
korona virus foto