Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
04.02.2014
Marit Vasshus

Ny bok: Arbeidsliv + rus = sant?

Gyldendal Akademiske publiserer boken om Arbeidsliv og rus , der 14 rusforskere i Norge har bidratt med vitenskapelige artikler. Silje Lill Rimstad, Kompetanse-senter rus, Rogaland A-senter er medforfatter av tre av 16 artikler.
Boka veksler mellom statistiske funn rundt alkohol og historier som fortelles fra arbeidslivet. Boka har en samlet framstilling av aktuell forskning på området, både norsk og internasjonal. Statistikk viser oss hvilket omfang og hvilke konsekvenser bruken har for arbeidstakeren, arbeidsplassen og samfunnet.

Fortellingene viser hvilke følger det har for jobbkultur,  relasjoner og forutsigbarhet. Forfatterne har lagt vekt på kjønnsdimensjonene, samt alkohol og ledere. I tillegg viser den ulikheter i drikkekulturer både i Norge og hva norske arbeidstakere møter utenlands.

14 rusforskere
Gyldendal publiserer boken om arbeidsliv og rus, der 14 rusforskere i Norge har bidratt med vitenskapelige artikler. Silje Lill Rimstad; Kompetansesenter rus, Rogaland A-senter er medforfatter av tre av 16 artikler. Hovedredaktør er Hildegunn Sagvaag, Universitetet i Stavanger og medredaktør er Bente Sikveland, Kompetansesenter rus, Rogaland A-senter.

Uklart skille mellom jobb og fritid
Uklare skillelinjer mellom arbeidsliv og fritid, gjør at det er uklart for arbeidstakere når er det ok å drikke alkohol og når er det ikke ok.

Når man sitter på flyplassen på vei hjem fra jobb, er man da på jobb? Når man er på hotellet etter jobbtid, representerer man da arbeidsplassen? Når man går ut og spiser på resturant med kolleger, er man da på jobb? Når man er på kurs - er det jobb eller er det fritid?

Mellom 40 og 50 prosent av alkoholkonsumet i Norge er jobbrelatert. Derfor blir det viktig å tenke over hvordan vi ønsker at arbeidsplassen skal fungere.

Gråsoner til glede og besvær
Alle ledere, arbeidstakere og arbeidsplasser må forholde seg til disse gråsonene. Da vil det være en hjelp om det finnes regler for hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt ift alkoholbruk.

Silje Lill Rimstad, Kompetansesenter rus, Rogaland A-senter,  har intervjuet tre personer; en arbeidstaker: Espen Hana, Rogaland teater,  en leder i kulturbedrift og en arbeidsplass AVINOR, om deres refleksjoner omkring gråsoner, tilgjengelighet på alkohol og lederes roller som forbilder for ansatte.

Som arbeidstaker gir Espen Hana råd om klarere grenser for hva som er akseptabelt og ikke ift jobbrelatert alkoholbruk. Han spør om i hvilken grad arbeidslivet tilrettelegger for ansattes alkoholbruk? Hana mener at den enkelte arbeidsplass ved lederne må tenke over ”hvordan vil vi ha det?”. Han mener en må begrense alkoholbruk relatert til jobb og ledere må komme tidlig inn i en begynne rusrelatert problematikk hos arbeidstakere.

Drikkepress blant mannlige og kvinnelige ledere
Hildegunn Sagvaag, UIS, skriver om kvinnelige og mannlige ledere, og at mannlige ledere gjerne opplever sterkere drikkepress enn kvinnelige ledere. Kvinnelige ledere kan erfare at de må drikke som menn, men skjule at de er grønne og syke etterpå. Mannlige ledere forventer moderat alkoholbruk av kvinnelige ledere.

Flerkulturelt perspektiv på alkohol og arbeidsliv
Boken har også artikler knyttet til innvandreres møte med norsk alkoholkultur på arbeidsplassen, og opplevelsen av sosial eksklusjon pga drikkepress.

Sagvaag skriver også om drikkeplikt når alkoholkulturer flyter sammen, i møte med amerikansk og engelsk arbeidsplasskultur.

Hvorfor ikke?
Hvilke faktorer har betydning ift hvordan arbeidstakerne fungerer på jobb, der alkoholinntak kan påvirke jobbutførelsen?  Sikkerhet, omdømme, beslutninger, taushetsbelagt informasjon som kan glippe, sosialt klima, konsentrasjon, performance, kvalitet, hurtighet, effektivitet/ ineffektivitet.  Alle disse forhold kan påvirkes av arbeidstakeres inntak av alkohol.

Det er lettere både for ansatte, ledere og arbeidsplassen, dersom alle er kjent med hva som er askeptabel og ikke akseptabel bruk.  Hvis du er nysgjerrrig, kan du lese boka etter lanseringen på Gyldedal fredag 31.januar 2014.

Gyldendal Akademiske 2014; Alkohol+ arbeidsliv = sant?

http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Arbeidsliv/Boeker/HMS-Arbeidsmiljoe/Alkohol-arbeidsliv-sant
alkohol-arbeidsliv-sant hd image