Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
15.04.2013
Marit Vasshus

Ny artikkelserie Rusfag

Nå er Rusfag 1/ 2013 kommet, en artikkelserie med ulike tema knyttet til rus. Utgivere er de syv regionale Kompetansesentrene for rus på oppdrag fra Helsedirektoratet. "Gutter som bruker androgene anabole sterioder - hvem er de og hva trenger de?" er lokalt bidrag fra Stavanger kommunes Utekontakt, som samarbeider med KoRus Stavanger.
HKH - Kartleggingen( Hurtig kartlegging og handling) avdekker at hjelpeinstanser ikke er istand til å avdekke bruk, og heller ikke klarer å gi den hjelpen som AAS-brukere har behov for. Økt kunnskap om tematikken er nødvendig hos hjelperne.

Artikkelserien Rusfag nr 1/ 2013, inneholder ni artikler om livsstilkartlegging av gravide, problematferd i relasjoner, pårørende, skoleinnsats, forebygging og tidlig intervensjon.

PDF artikkel Anabole androgene steroider.
Forfattere er Siv Mæland og Tonje Hoff, Utekontakten, Stavanger kommune, s 13- 23

PDF hele artikkelserien Rusfag 1/ 2013

Magasinet Rusfag vil bli distribuert til kommuner og samarbeidspartnere. Man kan få bladet ved å henvede seg til hilde.elin.haugland@ras.rl.no
rusfag 2013 1