Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
29.03.2012
Marit Vasshus

NRK TV oppslag om anabole steroider

NRK Rogaland hadde 27.mars kl.18.40 et oppslag om bruk av anabole steroider blant gutter 16-20 år i Stavanger. En kartlegging av bruk gjøres med veiledning fra Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter.
Sosiolog Inger Eide Robertson

NRK hadde tirsdag studiobesøk av leder for Utekontakten i Stavanger Tonje Hoff, som snakket om konsekvensene ved bruk av anabole steroider, der bruker får opptur ved bruk og nedtur etter bruk. Utekontakten samarbeider med Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter, om metoden Hurtigkartlegging og handling, HKH. Hoff og en kollega fra Uteseksjonen sitter i dag på FOU avdelingen og skriver ferdig en rapport på funn, under veiledning av spesialkonsulent Bente Sikveland og sosiolog Inger Eide Robertson.Spesialkonsulent/ Famileiterapeut Bente Sikveland
Målsettingen med HKH er å gi et best mulig bilde av en aktuell situasjon i løpet av en kort tidsperiode, og utvikle en handlingsplan der en tilrettelegger for hensiktsmessige intervensjoner. Kartleggingen varer mellom 3 til 6 måneder. Kartleggingen resulterer i en rapport som gir et godt grunnlag for lokal innsats i rusområdet. Det er utarbeidet manual for opplæringen.

En WHO modell
Hurtig kartlegging og handling er en kartleggingsmetode hentet fra en WHO-modell. Kompetansesenteret ved Bergensklinikkene har tilpasset metoden til norske forhold, i samarbeid med Utekontakten i Bergen, som ga ut første rapport i 2010 på GHB/GBL.

Opplæring
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger ved Rogaland A-senter fikk i 2010 opplæring i metoden fra KORUS ved Bergensklinikkene. KORUS Stavanger har gitt opplæring i HKH til Utekontakten i Stavanger og bidrar nå med kvalitetssikre metodikken gjennom veiledning av HKH- team innenfor egen region. KORUS Stavanger deltar med erfaringsutveksling i et veiledernettverk med andre kompetansesenter.

Kompetansesenteret har veiledet og bistått med gjennomføring av to HKH prosjekter i Stavanger kommune, samt ett i Haugesund. Tema for første kartlegging var hasjbruk blant tenåringer i 2010. I 2011 var tema anabole steroider, og resultatene er nå i ferd med å bli dokumentert i en rapport fra Uteseksjonen. Et mål er å få kunnskap for å kunne bidra til tidlig intervensjon.

Nasjonal satsing
HKH er støttet gjennom oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet, og en del av en nasjonal satsing. Kommunene Bergen, Stavanger, Kristiansand og Drammen deltok for 2010/11, samt Oslo og Stord for 2011/12, sammen med sine respektive kompetansesentra i prosjektet. Under veiledning av ansatte fra kompetansesentrene har HKH-teamene gjennomført kartlegginger som har resultert i rapporter som gir et godt grunnlag for lokal innsats på rusområdet.  Ferdige rapporter fra KORUS Stavanger ved Rogaland A-senter, er oversatt til engelsk og sendt til European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA i Portugal.

 Kontaktepersoner: sosiolog/rådgiver Inger Eide Robertson og  spesialkonsulent/ familieterapeut Bente Sikveland, FOU avdelingen.
inger-e-robertsungdata19051