Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
10.12.2012
Marit Vasshus

NRK P1 Kveldsåpent om spilleregler ved julebord

NRK P1 har fanget opp kronikken i Stavanger Aftenblad 19.november 2012 av Silje Lill Rimstad, KoRus Stavanger ved Rogaland A-senter om arbeidstakeres alkoholbruk ved julebord på jobben. Søndag 9.desember deltok Rimstad i Kveldsåpent kl. 19- 19.30 fra NRKs studio i Stavanger. Programlederne i Trondheim stilte spørsmål om hva som kan være gode spilleregler for alkoholbruk på julebord.
Silje Lill Rimstad fremhevet at siden alkohol har både positive og negative sider, er det viktig å nyansere bildet av alkoholbruken. Og reflekterte over hvor gå grensen mellom konstruktivt og skadelig bruk av alkohol?

Programlederne var også opptatt av kjønnsforskjeller og det at kvinner tåler mindre alkohol enn menn, og derfor anbefales å drikke mindre. Programlederne spurte også etter hvor mye man kan drikke for å oppnå ”silkerus” uten å bli beruset når det gjelder voksne over 18 år.

Programlederne tematiserte også ledernes ansvar for bringe tema ”alkoholbruk på julebord” på banen. Noen regler kan omfatte dette med å ha alkoholfritt tilbud når ansatte og lærlinger under 18 år er til stede på arrangementet.

Under sendingen av P1 `s Kveldsåpent kunne lyttere sende inn sms for å få svar på spørsmål de lurte på. Innslaget er helt i tråd med Rogaland A-senters strategimål om å bidra til allmenn folkeopplysning.
silje-230410-015