Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
17.06.2013
Marit Vasshus

Norske tenåringer drikker mindre

Norske tenåringer drikker mindre alkohol enn før. Det viser den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD. (NRK) Forebyggende tiltak, og kampanjer som fokuserer på foreldres ansvar er de viktigste årsakene til nedgangen i ungdommens alkoholforbruk, mener psykologspesialist ved KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, Erik Iversen.
Den europeiske skuleundersøkelsen ESPAD viser at 78 prosent av alle norske 15 og 16-åringer hadde drukket alkohol i løpet av dei siste 12 månedene i 1999, mens tallet var redusert til 61 prosent i 2011.

Undersøkelser gjort av Statens Institutt for rusmiddelforsking viser samme tendens: Alkoholkonsumet hos ungdom under 20 år har gått jevnt nedover siden tusenårsskiftet.

Tydelege foreldre og holdningskampanjer får æren for at norske ungdommer drikker mindre alkohol enn før.

NRK Hordaland:
http://www.nrk.no/hordaland/derfor-drikk-ungdom-mindre-alkohol-1.11078150
shutterstock 70895284%5b1%5d teeenboy casual