Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
25.11.2009
MV

Nettverkskonferansen Mot til å se- evne til å handle

Nettverkskonferansen Mot- til å se - evne til å handle arrangeres 21. og 22. januar og har tema hvordan man bedre kan møte barn i familier der foreldre har psykiske lidelse eller rusmiddelavhengighet.
Arrangør er Koordineringsgruppen for Rogalandsnettverket i samarbeid med "Voksne for barn". Rogalandsnettverket er et bredt faglig nettverk som inkluderer brukere. Målet er å styrke relasjonskompetanse, erfarings - og tiltaksutveksling og gjesidig informasjon. Fylkesmannen har tildelt konferansen midler.

Netttverket er dannet fordi fagfolk erkjenner at barna i disse familiene har blitt forsømt. Likeledes som den voksne brukers omsorgsrolle ofte har blitt neglisjert av tjenestene. For å skape nødvendig endring, må felles kompetansen utvikles. Samtidig som man i samarbeid anvender egen særkompetanse.

Har du spørsmål kontakt:

Marit Linnerud Egeland, tlf: 481 90 617
eller Kristine Sjo, tlf: 51 50 78 26

Konferansen arrangeres på Quality Airport hotell Sola.

Program og påmelding
barn-120109-mot-til-handle-