Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
06.12.2016
Marit Vasshus

Nettverk for arbeidsliv og rus gir gode erfaringer

Arbeidslivet er en viktig arena for forebygging og tidlig intervensjon av helseskadelig bruk av alkohol og andre rusmidler. Erfaringer fra nettverk innen arbeidsliv og rus (alor nettverk) viser at det kan være en god plattform for bedriftenes arbeid med utfordringer knyttet til rusbruk og rusforebygging.
Foto: Deltakerne fikk alkoholfri servering på Alor- jubileum Sola/ Stavanger i høst.
 
Med bakgrunn i et uttalt behov for tidlig intervensjon og rusforebygging på arbeidsplassen, har Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter (KoRus-Stavanger) utviklet en modell for nettverk innen arbeidsliv og rus, kalt alor nettverk. Alor står for arbeidsliv og rus.

Nettverket har deltakere fra både privat og offentlig virksomhet, og representerer en arena hvor ansatte som kommer i berøring med rusproblemer i arbeidslivet kan få inspirasjon og utveksle erfaringer. Målgruppen er ledere, bedriftshelsetjeneste, Akan-kontakter, HMS-personale, ansatte i personalavdelinger/HR eller kollegaer som har erfaring med rus i arbeidslivet. Målsettingen for alor nettverkene er å være en møteplass hvor erfaringer fra arbeid med arbeidsliv og rus i bedriftene løftes frem og deles.

10 år etter etableringen av alor, deltar i dag hundrevis av private og offentlige bedrifter årlig ved samlinger i et av de mange alor nettverkene i Norge. Så langt finnes slike nettverk i Haugesund, Stavanger/Sola, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Molde, Oslo, Kristiansand, Tønsberg og Stjørdal/Stiklestad. Samtidig er det stadig flere deler av landet som etablerer slike møteplasser. Blant annet er det planlagt oppstart av nettverk i Hordaland og Sogn & Fjordane i februar 2017.

Det viser seg at mange av de som jobber i HR og personal har liten kunnskap om hva slags behandlingstilbud som finnes for ansatte med rusmiddelproblemer. Dermed er det nyttig at behandlingsklinikker er med som arrangør, i tillegg til regionale KoRus og Akan kompetansesenter.

Les mer…
http://www.forebygging.no/Nyheter/Gode-erfaringer-med-nettverk-knyttet-til-arbeidsliv-og-rus/ .

 
 
2016 alor sola bord bakerst havutsikt smaker alko 290916