Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
22.12.2011
Marit Vasshus

Mot til å se - evne til å handle 2012

Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senters spissområde ”Rusproblemer i familier med barn”, arrangerer 19. og 20. januar 2012 konferansen ”Mot til å se – evne til å handle”. Tema er barn som lever med foreldre med rusproblemer, psykiske vansker eller alvorlig somatisk sykdom. Konferansen avholdes for syvende gang, denne gang på Sola utenfor Stavanger. Hele 230 deltakere har meldt seg på- og siden plassen er begrenset vil vi oppfordre til å søke, før plassene er fullbooket. Påmeldingsfrist er 7.januar 2012.
FOTO: psykologspesialist Magne Raundalen, Senter for krisepsykologi Bergen, snakket om barn i krise under konferansen i 2011

Vi har invitert 11 dyktige  innledere til konferansen, deriblandt  psykologspesialist Bente Storm Haugland (doktorgrad), RBUP Bergen, fagsjef og psykologspesialist Frid Hansen ( Borgestadklinikken), Siri Gjesdal ( leder Barns Beste) overlege Aina Basilier Vaage Stavanger Universitetssykehus,  psykiater Wenche Førland med flere. To innledere kommer fra Komeptansesenter rus Stavanger, det er tidligere fagsjef og  psykologspesialist Anders Hellman og sosiolog Anne Schanche Selbekk. Se program  under kurs 2012.

mot-til-handle-2011-raundalmot-til-handle-2011angst

mot-til-handle2011-fjermest

mot-til-handle-2011friends-

mot-til-handle-2011-gjesdal

mot-til-handle-2011-forsker

mot-til-handle-2011-plenum
mot-til-handle-2011-ranudal