Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
26.01.2010
MV

Mot til å se barn som har vondt i sjela

Konferansen Mot til å se- evne til å handle 21. og 22. januar samlet 250 personer fra regionen. HVordan skal man oppdage de barna som har vondt i sjela og som er pårørende til foreldre med psykiske lidelser, alvorlig sykdom og rusmisbruk? Margaretha Broden, psykolog og psykoterapeut fra Sverige var en av foreleserne. Hun snakket om tidlig samspill hos små- og spebarnsfamilier, og hvordan man kan bedre samspillet for at barnet skal få et varmt omsorgsmiljø.
Konferansen ble arrangert av koordineringsgruppen for Rogalandsnettverket, i samarbeid med organisasjonen Voksne for Barn. Her er power point fra foreleserne:

Margaretha Broden:
Affektregulering

Behandling

Hinder i graviditeten

Samspill

Forutsetning for personlighetsutvikling


Stress og depresjon

Utvikling under graviditet


Siri Gjesdal: Lovverket

Torgeir Gilje Lid: Fastlegen; De vi ikke ser

Siw Bratli: SMIL
evne-til-%c3%a5-sebroden-2