Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
27.10.2014
Marit Vasshus

Midler til samarbeid om utskrivningsklare pasienter

Helsedirektoratet har lyst ut midler til styrking av samarbeid om utskrivningsklare pasienter mellom kommuner og institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling over Statsbudsjettet kap. 763.61 for 2014. Tilskuddsrammen er på kr 10 mill.
Kommunene kan søke på tilskuddet i samarbeid med spesialist-helsetjenesten (Helseforetak og/eller institusjoner som yter tverrfaglig spesialisert rusbehandling).

Søknadsfrist er 27.okt 2014

Se link under for utlysning, regelverk mm.

http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/Tilskudd-til-styrking-av-samarbeid-om-utskrivningsklare-pasienter-mellom-kommuner-og-institusjoner-innen-tverrfaglig-spesia.aspx.