Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
28.02.2014
Marit Vasshus

Medikamentbruk en risiko for arbeidsplassen?

Medikamentbruk var tema for nettverksamling for arbeidsliv og rus, alor i Haugesund forrige uke. Overlege Finn Johansen ved Rogaland A-senter snakket legale medikamenter, som kan feilbrukes og utgjøre en mulig risiko på arbeidsplassen.
Avdelingsoverlege Finn Johansen ved Rogaland A-senter snakket om medikamentmisbruk en risiko for arbeidslivet?

Medikamentbruk var tema for nettverksamling for arbeidsliv og rus, alor i Haugesund forrige uke. Overlege Finn Johansen snakket legale medikamenter, som kan feilbrukes.

Overlegen snakket om regler for bilkjøring og medikamenter. Fordi medikamenter nedseter kritisk sans, på samme måte som alkohol. Man får nedsatt oppmerksomhet og nedsatt reaksjonsevne og nedsatt koordinering. Det kan også gi fare for fall og klemskader på arbeidsplasser fordi man feilkalkulerer risiko og avstand. Man kan gjøre feil som utløser fare for andre, ved medikamentpåvirkning.

Når to medikamenter blandes, gir dette 30 % reduksjon, dessuten er virketiden lenger. Ulike medikamenter ka gi ulik nedbrytingstid. Noen medisiner har kortere virketid, noen har ett døgn/ 24 timer. Noen er vanedannende. Valium 10 ml ( 2 tabletter) gir 0.7 promille!

 Hva påvirker effekten av legemidler?
- vekt
- alder ( nyrer, nyresvikt)
- dose
- sykdom
- tidsfaktor ( hvor lenge brukt)
- kombiert med andre medikamenter ( nedbrytingstiden tar mye lenger tid).
- individuelle forhold.

Hvilke medikamenter misbrukes?
-de som er effektive med god virkning
-smertestilende

Noen personer har økt risiko for misbruk, fremhever overlege Finn Johansen ved Rogaland A-senter.

2014--alor-haugesund-hgs-ko

Rusmiddeltesting og Helsepersonelloven var tema for rådgiverne Ofrid Kallevik og Helge Sverre Sørlie, fra Haugesund kommune og Åsa Sjøgren, KoRus Stavanger.

2014-alor-%c3%85sa-sjogren

Åsa Sjøgren, rådgiver ved Kompetansenter rus Stavanger, Rogaland A-senter, stilte spørsmål om hvorfor man skal teste arbeidstakere ift rusmidler? Hun presiserer at blodprøver er gjeldende rettslig, men ikke urinprøver. Sjøgren mener ledere må ha fokus på endring, fremfor testing slik at rsumiddeltesting ikke blir overfokussert som virkemiddel. MAn må ikke ha overtro på rusmiddeltestint, fremhever Sjøgren. AKAN ¨å ha et hjelpetilbud tila rbeidstakeren, et opplegg når arbeidsgiver/ leder har sterk bekymring.

Nettverket ledes av Ingunn Svendsen som er kontaktperson for arbeidsliv og rus nettverket alor:

Ingunn Svendsen, ingunn.svenden@ras.rl.no.
2014--alor-haugesund-oveleg