Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
12.05.2010
MV

Medieoppslag om oljearbeidere og rusbruk

Aftenposten hadde i A-Magasinet 7.mai 2010 en artikkel med tittelen ” De drakk seg til bunns”, med en omtale av oljearbeidere som tjente store penger og betalte en høy pris. Fire tidligere og nåværende oljearbeidere er intervjuet, og en av disse anslår at ca 10 prosent av oljearbeiderne utsatte seg den gang for ”hard drikking”.
En av disse oljearbeiderne fikk vansker med å kontrollere alkohol og rusinntak. Marie Smith Solbakken kommenterer dette, hun har skrevet en doktorgradsavhandling i 1997 om oljearbeiderkulturen; ” Historien om cowboyer og rebeller og fremveksten av oljeindustrien”. Rogaland A-senter og Kompetansesenter rus ved Ingunn Svendsen, leder for kompetanseområdet ”Arbeidsliv og rus” kommenterer behandlingserfaring med denne yrkesgruppen.

Les mer

Artikkelen er tidligere trykket i gatemagasinet ASFALT, og tillatelse er gitt fra Aftenposten og Asfalt til gjengivelse.