Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
16.01.2009
MV

Med i nettverket Helsefremmende sykehus

Rogaland A-senter har nå signert avtale om å delta i"International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services med tre prosjekter.
Helsefremmende sykehus
Verdens Helseorganisasjon (WHO) etablerte i 1993 nettverket Health Promoting Hospitals Network. Helsefremmende sykehus og helsetjenester søker å innarbeide en helsefremmende kultur i sin organisasjon gjennom å integrere helsefremmende verdier, strategier og standarder i sitt arbeid. Både pasient, pårørende, ansatt og lokalsamfunnet er i fokus.

Ønsket er at oppmerksomheten ikke kun skal være kurativ behandling, men også omfatte helsefremmende arbeid.

Tre prosjekter
Rogaland A-senter har meldt inn følgende tre prosjekter:

1. Substance abuse among somatic patients:
A strategy for treating harmful use of alcohol, intoxication and addiction in a somatic hospital setting. Kontaktperson: psykiatrisk sykepleier Åse Christiansen.

2. Treating harmful alcohol/ substance abuce:
 An opportunity for lifestylechange (smoking, nutrition and physical activity). Kontaktperson: overlege Terje Vevatne.

3. Treating harmful alcohol/ substance abuse:
 Reducing collateral damage to thirds. Introducing the child-and family perspective in the treatment of addictions. Kontaktperson: fagsjef Anders Hellman.

Nettverket ønsker å oppmuntre til, og å legge til rette for, kommunikasjon, samarbeid og kunnskapsutveksling mellom sine medlemmer.

Norske helsefremmende sykehus ble etablert i 1998 og fra 2007 kunne også helsetjenester og interesseorganisasjoner for helse søke om medlemskap. Nettverket består av 35 nasjonale og regionale nettverk, med over 700 sykehus i over 30 land.
[Pane3]
[/Pane3]