Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
08.09.2016
Marit Vasshus

Mange nye psykoaktive stoffer

Ifølge EU`s narkotikaovervåkingsorgan EMCDDA, er det kommet til 560 nye psykoaktive stoffer i perioden 2005- 2015.
Lege Tone Kristine Risdal på Rogaland A-senter klinikk foreleste i dag om nye psykoaktive stoffer på konferansen «Overdoser kan forebygges» i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med Stavanger kommune.

Ifølge EU`s narkotikaovervåkingsorgan EMCDDA, er det kommet til 560 nye psykoaktive stoffer i perioden 2005- 2015. Dette er informasjon som mange kunne ha nytte av å få med seg.

Ifølge legen er dagens rusmiddelsituasjon preget av:
-et stort ukontrollert eksperiment
-med friske frivillige forsøkspersoner
-som inntar ukjente uforutsigbare og urene stoffer med
-ukjent akuttvirkning
-ukjent langtidsvirkning
-ukjent giftighet

KoRus vest Stavanger bidro til en velorganisert konferanse i samarbeid med Stavanger kommune som er pilotkommune ift overdoser. 120 fagfolk og noen tidligere brukere møttes for å øke kunnskap og dele reflkesjoner på Clarion hotell i Stavanger.

Målgruppen var både fagfolk i kommunene i Rogaland, rus- og psykiatri-tjenestene, ansatte i spesialisthelsetjenestene i Helse Stavanger og helse Fonna, ungdomsspsykiatri, LAR, politi, brukerorganisasjoner og  brukere.

 
nye psykoaktive stoffer tone kristin riskedal 080916