Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
17.03.2020
Marit Vasshus

Livsviktige helseråd om korona og rus

Helsedirektoratet gir nå livsviktige helseråd for å forebyggge koronasmitte for personer med alvorlige rusrelaterte problemer. Helsedirektoratet ber om at plakaten spres til sluttbruker.

Gode råd:
 • Unngå håndhilsing- hold avstand
 • Ikke del brukerutstyr. Koronavirus smitter lett
 • Sørg for at du har Nalokson nesespray tilgjengelig: www.nalokson.uio.no

Koronavirus og helserisiko
 • Helsevesenet vil legge til rette for rent brukerutstyr og akutte helsetjenester
 • Det er innført endringer i åpningstider og rutiner, følg med på oppslag og informasjon fra tjenestestedene du bruker
 • Hvis du deler flasker, sigaretter ol, kan du smitte andre
 • Personer som er syke, har lavt immunforsvar, og sliter med underernæring, har økt risiko for alvorlig sykdom og død
 • Siden viruset er nytt, har ingen opparbeidet motstandskraft. Mange av de som blir smittet, vil bli syke
 • Lungene er mest utsatt for fare
 • Ved sykdom pga koronavirus, kan inhalering av rusmidler forverre sykdomsutvikling i luftveiene 

Spesielt om overdoserisiko
 • Sykdom pga koronavirus kan påvirke lungene og derfor øke risiko for overdose
 • Det er viktig å finne andre måter å innta rusmidler på. Hvis man får  korona bør man innta lavere dose enn vanlig
 • Husk at overdosefaren er ekstra høy etter en stund uten rusmiddelinntak.

Helsedirektoratet 16.03.2020
 
korona virus foto
Forebygge spredning av koronavirus
Plakat_korona%20og%20rus%2C%20skjermbilde