Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
17.03.2020
Marit Vasshus

Livsviktige helseråd om korona og rus

Helsedirektoratet gir nå livsviktige helseråd for å forebyggge koronasmitte for personer med alvorlige rusrelaterte problemer. Helsedirektoratet ber om at plakaten spres til sluttbruker.

Gode råd:
 • Unngå håndhilsing- hold avstand
 • Ikke del brukerutstyr. Koronavirus smitter lett
 • Sørg for at du har Nalokson nesespray tilgjengelig: www.nalokson.uio.no

Koronavirus og helserisiko
 • Helsevesenet vil legge til rette for rent brukerutstyr og akutte helsetjenester
 • Det er innført endringer i åpningstider og rutiner, følg med på oppslag og informasjon fra tjenestestedene du bruker
 • Hvis du deler flasker, sigaretter ol, kan du smitte andre
 • Personer som er syke, har lavt immunforsvar, og sliter med underernæring, har økt risiko for alvorlig sykdom og død
 • Siden viruset er nytt, har ingen opparbeidet motstandskraft. Mange av de som blir smittet, vil bli syke
 • Lungene er mest utsatt for fare
 • Ved sykdom pga koronavirus, kan inhalering av rusmidler forverre sykdomsutvikling i luftveiene 

Spesielt om overdoserisiko
 • Sykdom pga koronavirus kan påvirke lungene og derfor øke risiko for overdose
 • Det er viktig å finne andre måter å innta rusmidler på. Hvis man får  korona bør man innta lavere dose enn vanlig
 • Husk at overdosefaren er ekstra høy etter en stund uten rusmiddelinntak.

Helsedirektoratet 16.03.2020
 
korona virus foto
Forebygge spredning av koronavirus
Plakat_korona%20og%20rus%2C%20skjermbilde